ford focus 3

Jak sami demontovat sací potrubí dvoulitru Ford Focus 3

Demontujte palivové potrubí. Zvedněte a podepřete vozidlo.

Demontujte upevňovací šroub spodního sacího potrubí (obr. 2.70).

Rýže. 2.70. Spodní upevňovací šroub sběrného sacího potrubí

Odpojte zvedací oko motoru od hlavy válců (obr. 2.71).

Rýže. 2.71. Zvedací oko motoru

Odpojte konektor snímače řízení volnoběhu (IAC) (obr. 2.72).

Rýže. 2.72. Konektor snímače řízení posuvu

vzduch na volnoběh

Odpojte konektor snímače polohy škrticí klapky (TP) (obr. 2.73).

Odpojte kabel ovládacího prvku sacího potrubí (IMRC) od páky IMRC (pro přehlednost je sestava sacího potrubí zobrazena jako odstraněná) (obr. 2.74).

1. Otočte pákou IMRC.

2. Odstraňte kabel ovladače IMRC.

Odpojte kabel ovladače IMRC od sestavy sacího potrubí (pro přehlednost je sestava sacího potrubí zobrazena jako odstraněná) (obr. 2.75).

Uvolněte zajišťovací prvky lanka akčního členu IMRC.

Odpojte podtlakové hadice od tělesa škrticí klapky (obr. 2.76).

Odpojte potrubí podtlakového posilovače brzd od sacího potrubí (obr. 2.77).

Uvolněte rychlospojku a odpojte potrubí posilovače brzd.

Odpojte dvě části sacího potrubí (obr. 2.78).

Odpojte konektor snímače klepání (KS) od vnitřní části sacího potrubí (obr. 2.79).

Rýže. 2.75. Odpojení kabelu ovladače

IMRC ze sestavy sacího potrubí

Odstraňte pojistnou matici a odšroubujte šrouby zajišťující vnitřní část sacího potrubí (pro názornost je sací potrubí zobrazeno odstraněné) (obr. 2.80).

Rýže. 2.78. Oddělení sekcí sacího potrubí

Rýže. 2.79. Odpojení konektoru snímače klepání (KS)

z vnitřní části sacího potrubí

Rýže. 2.80. Šrouby zajišťující vnitřní část sacího potrubí

Zlikvidujte pojistnou matici, protože již není potřeba. Odšroubujte čep zajišťující vnitřní část sacího potrubí (obr. 2.81).

Rýže. 2.81. Čep zajišťující vnitřní část sacího potrubí

Demontujte sekce sacího potrubí.

POZNÁMKA. Vyčistěte a zkontrolujte těsnění sacího potrubí. V případě potřeby nainstalujte nové těsnění sacího potrubí.

POZNÁMKA. Namontujte novou pojistnou matici sacího potrubí.

Namontujte prvky zpět v opačném pořadí.

Zajímavé:
Kde je Ford Focus 3 sestaven.
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»