Prachovka renault

Jak vyměnit přední manžetu CV kloubu Renault Duster

V případě potřeby také odstraníme jednotky, abychom získali přístup k jiným jednotkám.

K dokončení úkolu budete potřebovat klíč a nástrčný 18mm, 13mm a 30mm nástrčný klíč, klíč na šrouby kol, montážní čepel a kladivo.

Demontáž pohonů předních kol vozidla 4×4

Vůz připravíme a postavíme na výtah nebo revizní příkop.

Odšroubujte upevňovací šrouby kola na straně, která má být provedena, a vyjměte kolo.

Demontáž a opravy předních pohonů Renault Duster

Pomocí rukojeti kladiva vytlačte ozdobnou zátku ráfku kola.

Demontáž a opravy předních pohonů Renault Duster

Odstranění ozdobné zátky

Nainstalujeme kolo na místo a zajistíme jej dvěma protilehlými šrouby.

Spustíme auto na kola a zatáhneme ruční brzdu.

Demontáž a opravy předních pohonů Renault Duster

Pomocí 30mm nástrčky povolte upevňovací matici ložiska náboje kola, zatímco asistent musí sešlápnout brzdový pedál.

Demontáž a opravy předních pohonů Renault Duster

Poté jej zavěste a sejměte kolo.

Zasunutím šroubováku do otvoru v brzdovém kotouči a opřením o vedení brzdových destiček nakonec odšroubujeme matici zajišťující ložisko náboje kola.

Po opravě bude nutné matici vyměnit. Obvykle se matice prodává s kloubem CV.

Demontáž a opravy předních pohonů Renault Duster

Pokud matice chybí, můžete dočasně použít starou matici, ale před její instalací byste měli zalisovat přírubu matice do svěráku.

Sundejte kolo a postavte přední část vozu na stojan.

Demontáž a opravy předních pohonů Renault Duster

Odstraňujeme pryžové spojky vodičů snímače rychlosti a brzdové hadice z držáku

Demontáž a opravy předních pohonů Renault Duster

Odpojte táhlo stabilizátoru od držáku vzpěry tlumiče

Demontáž a opravy předních pohonů Renault Duster

Odšroubujte matice šroubů zajišťujících rameno přední nápravy k pomocnému rámu a vyjměte šrouby

Demontáž a opravy předních pohonů Renault Duster

Je možné (místo odpojení páky od pomocného rámu) odpojit čep kulového kloubu od čepu řízení

Kloub řízení se vzpěrou tlumiče posuneme do strany a vyjmeme drážkovaný dřík vnějšího pouzdra kloubu z náboje kola.

Demontáž a opravy předních pohonů Renault Duster

V tomto případě je nutné držet hnací hřídel kola z axiálního pohybu, aby tříčep nevyšel z vnitřního pouzdra kloubu.

Demontáž a opravy předních pohonů Renault Duster

Opřením montážního listu o skříň převodovky,

vytlačte vnitřní pouzdro kloubu z převodovky

Demontáž a opravy předních pohonů Renault Duster

Demontáž pohonu levého předního kola

Ve spojení drážkování nábojové části vnitřního pouzdra pohonu pravého kola a průchozí hřídele rozdělovací převodovky není přídržný kroužek, ale drážkové spojení pevně sedí.

Demontáž a opravy předních pohonů Renault Duster

Při demontáži pohonu pravého kola opřeme montážní list o trubku umístěnou na hlavě šroubu a potřebnou silou přesuneme pouzdro vnitřního kloubu z drážkování rozdělovací převodovky skrz hřídel.

Demontáž a opravy předních pohonů Renault Duster

Demontujte pohon pravého kola.

Pohony instalujeme v opačném pořadí.

Při instalaci pohonu pravého předního kola by měly být drážky hřídele rozdělovací převodovky namazány tukem.

Demontáž a opravy předních pohonů Renault Duster

O-kroužek umístěný na hřídeli rozdělovací převodovky by měl být vyměněn, pokud je poškozený.

Demontáž pohonů předních kol vozidla 4×2

Operace pro odstranění pohonu levého kola jsou stejné jako u vozidla 4×4.

Základní operace pro odstranění pravého pohonu jsou stejné jako u vozidla 4×4.

Demontáž a opravy předních pohonů Renault Duster

Rozdíl je v tom, že před demontáží pravého pohonu kola odšroubujeme šroub zajišťující mezilehlý nosný kryt a otočíme jej na nápravu, čímž uvolníme ložisko.

Namontujte pohony předních kol v opačném pořadí.

Odstranění vnějšího závěsu a výměna krytu

Demontujte pohon předních kol, jak je popsáno výše.

Těleso a kryt závěsu očistíme od nečistot a pohon umístíme na pracovní stůl.

Demontáž a opravy předních pohonů Renault Duster

Umístěte čepel plochého šroubováku na křižovatku velkého upínacího zámku a udeřte do rukojeti šroubováku kladivem

Demontáž a opravy předních pohonů Renault Duster

Po otevření zámku svorky vyjměte svorku

Demontáž a opravy předních pohonů Renault Duster

Umístěte čepel plochého šroubováku na křižovatku malého upínacího zámku a udeřte do rukojeti šroubováku kladivem

Demontáž a opravy předních pohonů Renault Duster

Demontáž a opravy předních pohonů Renault Duster

Odstraňte kryt z vnějšího pouzdra kloubu a posuňte kryt podél hřídele směrem k vnitřnímu kloubu

Demontáž a opravy předních pohonů Renault Duster

Hřídel upneme do svěráku a pomocí měkkého kovového trnu srazíme vnější kloub z drážkování hnacího hřídele a narazíme na konec držáku

Demontáž a opravy předních pohonů Renault Duster

Odstraňte vnější kloub z hřídele

Demontáž a opravy předních pohonů Renault Duster

Odstraňte pryžový kryt z hřídele

Demontáž a opravy předních pohonů Renault Duster

Pomocí šroubováku vypáčte pojistný kroužek

Demontáž a opravy předních pohonů Renault Duster

Vyjměte pojistný kroužek z drážky na hřídeli

Pokud je pant demontován pouze kvůli výměně krytu (když je známo, že byl nedávno poškozen a CV kloub si zachoval svou funkčnost), pak bez demontáže závěsu odstraňte starou mastnotu z pantu a vyperte jej v petroleji.

Pant vyfoukneme stlačeným vzduchem.

Kontrolujeme kuličky, separátor, klec a vnitřní dutinu těla.

Škrábance, promáčkliny, praskliny a stopy koroze na prvcích závěsu nejsou povoleny — takový závěs vyměníme.

Hřídel očistíme od starého tuku a naneseme na něj tenkou vrstvu nového tuku.

Na hřídel nasadíme nový kryt kloubu.

Do drážky hřídele namontujeme nový pojistný kroužek.

Do dutin tělesa závěsu a jeho krytu vložíme a rovnoměrně rozmístíme potřebné množství nového maziva.

Nasadíme závěs na hřídel a úderem kladiva přes měkkou kovovou rozpěrku na drážkovaném dříku závěsu přitlačíme závěs na hřídel.

Zkontrolujeme fixaci klece závěsu pojistným kroužkem.

Zkontrolujeme pohyblivost závěsu — měl by se pohybovat bez zaseknutí.

Kryt natáhneme na tělo závěsu tak, aby pásy krytu pod svorkami byly umístěny v odpovídajících místech hřídele a těla závěsu.

Kryt pantu zajistíme novými svorkami.

Konstrukce továrních svorek při instalaci CV kloubů neumožňuje jejich instalaci v nespecializovaném autoservisu, protože to vyžaduje speciální vybavení.

V tomto případě můžete například použít univerzální páskové svorky pro upevnění krytů kloubů CV, které jsou komerčně dostupné.

Demontáž a opravy předních pohonů Renault Duster

Svorku nainstalujeme do drážky krytu, pomocí kleští vytáhneme pásku a svorku stiskneme.

Pevně ​​zatáhněte za svorku a ohneme prodloužený konec v opačném směru.

Zkontrolujeme těsnost svorky a namontujeme pohon předního kola v opačném pořadí.

Vyjmutí vnitřního pantu a výměna krytu

Při poškození krytu vyměníme kryt vnitřního kloubu předního náhonu.

Vnitřní klouby pohonu levého a pravého kola se liší pouze pouzdrem.

Všechny hlavní práce jsou zobrazeny na vnitřním kloubu pohonu levého kola.

Demontujte pohon předních kol, jak je popsáno výše.

Těleso a kryt závěsu očistíme od nečistot a pohon umístíme na pracovní stůl.

Demontáž a opravy předních pohonů Renault Duster

Čepel šroubováku přiložíme na spojku zámku velké svorky, udeříme kladivem do rukojeti šroubováku

Demontáž a opravy předních pohonů Renault Duster

Po otevření zámku svorky vyjměte svorku

Demontáž a opravy předních pohonů Renault Duster

Pomocí šroubováku otevřete malý upínací zámek

Demontáž a opravy předních pohonů Renault Duster

Odstranění malé svorky

Demontáž a opravy předních pohonů Renault Duster

Stáhněte kryt z vnitřního pouzdra pantu a vyjměte pouzdro pantu

Demontáž a opravy předních pohonů Renault Duster

Pomocí dvou šroubováků uvolněte pojistný kroužek

Demontáž a opravy předních pohonů Renault Duster

Vyjměte pojistný kroužek z drážky na hřídeli

Demontáž a opravy předních pohonů Renault Duster

Hnací hřídel upneme do svěráku.

Použijte měkký kovový trn k vyklepnutí tříkolíkového kloubu z drážkování hřídele.

Demontáž a opravy předních pohonů Renault Duster

Vyjmeme tříčep z hřídele

Při montáži závěsu je třeba instalovat tříčepový kloub na hřídel tak, aby drážka na tříčepovém kloubu (znázorněná šipkou) směřovala ke krytu.

Demontáž a opravy předních pohonů Renault Duster

Odstraňte kryt z hřídele

Demontáž a opravy předních pohonů Renault Duster

Pomocí šroubováku vypáčte pojistný kroužek nainstalovaný na stopce krytu kloubu pohonu levého kola

Demontáž a opravy předních pohonů Renault Duster

Vyjměte pružinu z pouzdra spolu s přítlačnou podložkou

Pokud je pružina zlomená nebo ztratila pružnost, vyměňte ji za novou.

Těleso pantu zbavíme staré mastnoty a vypereme v petroleji.

Pant otřeme hadrem a profoukneme stlačeným vzduchem.

Zkontrolujeme ložiska tříčepu a vnitřní dutinu pouzdra pantu.

Škrábance, promáčkliny, praskliny a stopy koroze na prvcích závěsu nejsou povoleny — takový závěs vyměníme.

Před instalací nového krytu kloubu naneste na konec hřídele malé množství maziva.

Po nasazení krytu na hřídel umístíme jeho pás pod malou svorku v drážce hřídele.

Polovinu doporučeného objemu požadovaného maziva dáme a rovnoměrně rozmístíme do dutin těla pantu, druhou polovinu do dutin krytu.

Namontujte nový pojistný kroužek do drážky dříku pouzdra kloubu pohonu levého kola.

Těleso kloubu nasadíme na trojčep a natáhneme kryt na těleso kloubu, přičemž pás krytu vložíme pod velkou svorku do instalační drážky tělesa.

Kryt pantu zajistíme novými svorkami.

Namontujte pohon předních kol v opačném pořadí.

Renault Duster. Demontáž vnějšího kloubu, výměna blatníku předního kola

Při poškození krytu vyměníme kryt vnějšího kloubu předního náhonu.

Demontujte pohon předních kol (viz Demontáž pohonů předních kol).
Těleso a kryt závěsu očistíme od nečistot a pohon umístíme na pracovní stůl.

Renault Duster. Demontáž vnějšího kloubu, výměna blatníku předního kola

Po umístění čepele plochého šroubováku na křižovatku zámku velké svorky udeříme kladivem do rukojeti šroubováku.

Renault Duster. Demontáž vnějšího kloubu, výměna blatníku předního kola

Po otevření zámku svorky vyjměte svorku.

Renault Duster. Demontáž vnějšího kloubu, výměna blatníku předního kola

Po umístění čepele plochého šroubováku na křižovatku malého upínacího zámku udeříme kladivem do rukojeti šroubováku.

Renault Duster. Demontáž vnějšího kloubu, výměna blatníku předního kola

Po otevření zámku svorky vyjměte svorku.

Renault Duster. Demontáž vnějšího kloubu, výměna blatníku předního kola

Po odstranění svorek z krytu sejměte kryt z vnějšího pouzdra kloubu a posuňte kryt podél hřídele směrem k vnitřnímu kloubu.
Upínání hřídele do svěráku.

Renault Duster. Demontáž vnějšího kloubu, výměna blatníku předního kola

. pomocí měkkého kovového trnu srazíme vnější kloub z drážkování hnací hřídele, narazíme na konec klece a zároveň posuneme trn po obvodu klece.

Renault Duster. Demontáž vnějšího kloubu, výměna blatníku předního kola

Odstraňte vnější kloub z hřídele.

Renault Duster. Demontáž vnějšího kloubu, výměna blatníku předního kola

Odstraňte kryt proti nečistotám z hřídele.

Renault Duster. Demontáž vnějšího kloubu, výměna blatníku předního kola

Vypáčení pojistného kroužku šroubovákem.

Renault Duster. Demontáž vnějšího kloubu, výměna blatníku předního kola

. vyjmeme z drážky na hřídeli.
Pokud je pant demontován pouze za účelem výměny krytu (když je známo, že byl nedávno poškozen a CV kloub si zachoval svou funkčnost), pak bez demontáže závěsu odstraňte starou mastnotu z pantu a vyperte jej v petroleji.
Pant vyfoukneme stlačeným vzduchem.
Kontrolujeme kuličky, separátor, klec a vnitřní dutinu těla.
Škrábance, promáčkliny, praskliny a stopy koroze na prvcích závěsu nejsou povoleny — takový závěs vyměníme.
Hřídel očistíme od starého tuku a naneseme na něj tenkou vrstvu nového tuku.
Na hřídel nasadíme nový kryt kloubu.
Do drážky hřídele namontujeme nový pojistný kroužek.
Do dutin tělesa závěsu a jeho krytu vložíme a rovnoměrně rozmístíme potřebné množství nového maziva.
Nasadíme závěs na hřídel a úderem kladiva přes měkkou kovovou rozpěrku na drážkovaném dříku závěsu přitlačíme závěs na hřídel.
Zkontrolujeme fixaci klece závěsu pojistným kroužkem.
Zkontrolujeme pohyblivost závěsu — měl by se pohybovat bez zaseknutí.
Kryt natáhneme na tělo závěsu tak, aby pásy krytu pod svorkami byly umístěny v odpovídajících místech hřídele a těla závěsu.
Kryt pantu zajistíme novými svorkami.
Konstrukce továrních svorek při instalaci CV kloubů neumožňuje jejich instalaci v nespecializovaném autoservisu, protože to vyžaduje speciální vybavení.
V tomto případě můžete například použít univerzální páskové svorky pro upevnění krytů kloubů CV, které jsou komerčně dostupné.

Renault Duster. Demontáž vnějšího kloubu, výměna blatníku předního kola

Univerzální páskové svorky pro upevnění krytu CV kloubu: svorka pro připevnění krytu k tělu závěsu; svorka zajišťující kryt k hnací hřídeli.

Po instalaci svorky do drážky krytu použijte kleště k vytažení pásky a stisknutím svorky.
Pevně ​​zatáhněte za svorku a ohneme prodloužený konec pásky v opačném směru.
Těsnost spony zkontrolujeme tak, že se pokusíme nasunout sponu za její zámek po drážce krytu.
Pokud se svěrka pohne, není dostatečně utažena a svorku je nutné utáhnout znovu.
Namontujte pohon předních kol v opačném pořadí.

Krátce o čem je tento článek: Renault Duster. Demontáž vnějšího kloubu, výměna blatníku předního kola

Chcete něco dodat?
Pokud máte co dodat k článku, nebo se chcete podělit o své zkušenosti na toto téma, zanechte prosím komentář.
Pokud jste autorem zprávy o opravě nebo úpravě vozu Renault nebo doporučujete materiál pro umístění do znalostní banky, dejte nám prosím vědět na e-mail dustershop77@yandex.ru.

07 2021 августа
7 hlavních nevýhod aktualizovaného Renault Duster

7 hlavních nevýhod aktualizovaného Renault Duster

Zajímavé:
Jak slyšet vypínání motoru prachovky.
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»