මෑත පළ කිරීම්
ඔබගේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ජංගම දුරකථනයෙන් පින්තූරවල ප්‍රමාණය වෙනස් කිරීමට යෙදුම් 6ක් ප්‍රමාණය වෙනස් කිරීමට යෙදුම් 6ක්...
ඔබගේ ලිනක්ස් පර්යන්තයේ වර්ණ තේමාව වෙනස් කරන්න GNOME ඇතුළුව වඩාත් ජනප්‍රිය මෘදුකාංග පර්යන්ත යෙදුම්,...
Android සහ iOS මත ජංගම දුරකථන වලින් ලේඛන මුද්‍රණය කරන්නේ කෙසේද Android සහ iOS මත ජංගම දුරකථන වලින් ලේඛන මුද්‍රණය කරන්නේ කෙසේද...
ඔබගේ ජංගම දුරකථනයෙන් PDF පෝරමයක් පුරවන්නේ කෙසේද: හොඳම යෙදුම් ඔබගේ ජංගම දුරකථනයෙන් PDF පෝරමයක් පුරවන්නේ කෙසේද:...
Unix හි දත්ත පෙරහන් කරන්නේ කෙසේද?
Linux හි පයිප්ප සහ පෙරහන් / Unix පයිප්ප සහ ලිනක්ස් හි පෙරහන් / UNIX හි යුනික්ස් පයිප්ප පයිප්ප පිළිබඳ නව අදහස හඳුන්වා දෙන ලදී ...
ලිනක්ස් වල ඩ්‍රයිවර්ස් ඉන්ස්ටෝල් කරන එක ඒ තරම් ලේසියි ලිනක්ස් වල ඩ්‍රයිවර්ස් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න පුලුවන් තරම් ලේසියි Posted on 28...
Windows, macOS සහ Linux සර්වර් වල Forge භාවිතයෙන් Minecraft හි mods ස්ථාපනය කරන්නේ කෙසේද යන්න භාවිතයෙන් Minecraft හි mods ස්ථාපනය කරන්නේ කෙසේද...
මයික්‍රොසොෆ්ට් මූසිකය හෝ යතුරුපුවරුව දෝශ නිරාකරණය කරන්න මයික්‍රොසොෆ්ට් මූසිකය හෝ යතුරුපුවරුව දෝශ නිරාකරණය කරන්න ඔබ...
BIOS හි යතුරුපුවරු දෝෂ අක්‍රිය කරන්නේ කෙසේද?
MS-DOS මාදිලියේ USB යතුරුපුවරුව හෝ මූසිකය ඔබේ පරිගණකය නැවත ආරම්භ කිරීමෙන් පසු USB යතුරුපුවරුව හෝ මූසිකය ක්‍රියා නොකරනු ඇත.
PC Windows 7/8/10 Samsung Smart TV එකක් සමඟ WiFi හරහා Samsung Smart View සමඟ රැහැන් රහිතව සම්බන්ධ කරන්නේ කෙසේද එය අත්‍යවශ්‍ය වේ...
Windows 10 හි Screenshot එකක් ගන්නේ කෙසේද මම Screenshot එකක් ගන්නේ කෙසේද...
ටර්මිනලයෙන් වැඩසටහනක් සම්පාදනය කර ක්‍රියාත්මක කරන්න .c ගොනුව සාදන්න අපි එය සෑදිය යුත්තේ ෆෝල්ඩරයක අඩංගු වන...
මොස්ට්‍රාර් එම්
ජනප්රිය තනතුරු
Adblock
අනාවරකය