ŠkodaŠkoda Octavia

Co znamená druhý rychlostní stupeň na displeji na Škodě Octavii

Informační systém řidiče Škoda Octavia 3 «5E»

Informační systém přenáší informace a pokyny řidiči z určitých systémů vozidla. Tyto informace a pokyny se zobrazují na displeji sdruženého přístroje 2 (dále jen nezobrazovány). Informační systém poskytuje tyto informace: venkovní teplota, doporučení řazení, upozornění na otevřené dveře, kapota, víko kufru, doporučení pro ekonomickou jízdu, ukazatel horizontu, palubní počítač (multifunkční displej), upozornění na překročení rychlosti, MAXI DOT údaje na displeji, funkční údaje Časovač (stopky), ukazatel servisu, autodiagnostika vozidla, ovládání, piktogramy, rozpoznávání dopravních značek, asistent timeoutu, poloha voliče automatické převodovky, informace a pokyny pro pomocné systémy.

Správa informačního systému

Tlačítka na spínači/nastavení sloupku řízení na multifunkčním volantu.

Správa informačního systému

Některé funkce informačního systému lze ovládat pomocí tlačítek na spínači pod volantem nebo na multifunkčním volantu, Venkovní teplota

Displej zobrazuje aktuální venkovní teplotu. Pokud venkovní teplota během jízdy klesne pod +4°C, objeví se před ukazatelem teploty symbol (upozornění na nebezpečí náledí) a zazní zvukový signál. Pokud je venkovní teplota při zapnutí zapalování nižší než +4 °C, zobrazí se na displeji symbol £ a zazní zvukový signál. Po stisknutí tlačítka B nebo knoflíku D se zobrazí poslední dříve uvedená funkce.

Informace o zvoleném převodovém stupni/doporučení pro volbu převodového stupně

Informace o zařazeném rychlostním stupni

Na displeji se zobrazí zařazený rychlostní stupeň A.

Doporučení pro výběr převodovky

Pro co největší snížení spotřeby paliva se v případě nutnosti přeřazení na jiný rychlostní stupeň zobrazí na displeji příslušné doporučení. Když systém rozpozná, že je výhodnější přeřadit na jiný převodový stupeň, vedle ukazatele převodového stupně se zobrazí šipka a doporučený převodový stupeň B, například když se na displeji zobrazí kombinace 4 -5, znamená to, že je výhodnější přeřadit ze 4. na 5. převod. Doporučení pro volbu převodového stupně jsou poskytována pouze pro vozidla s manuální převodovkou nebo pro vozidla s automatickou převodovkou při jízdě v režimu manuálního řazení (režim Tiptronic).

Pozornost! Řidič je vždy zodpovědný za volbu správného převodového stupně v dané dopravní situaci, například při předjíždění.

Upozornění na otevřené dveře, kapotu, víko kufru

Pokud jsou otevřené alespoň jedny dveře, víko kufru nebo kapota, na displeji se zobrazí vozidlo s odpovídajícími otevřenými dveřmi, víkem kufru nebo kapotou. Pokud jsou některé dveře otevřené při jízdě rychlostí nad 6 km/h, zazní zvukový signál.

Tipy pro ekonomickou jízdu

Pro dosažení minimální spotřeby paliva může displej (1) zobrazovat doporučení pro snížení spotřeby paliva. Doporučení pro hospodárnou jízdu předchází nápis ECO RADA. Když je například zapnutá klimatizace a stažená okna, zobrazí se následující zpráva: ECO-TIP Climate. instalace povolena. Zvedněte okna. V informačním systému musí být aktivováno zobrazení rad pro hospodárnou jízdu.

Označení směru pohybu vzhledem ke světovým stranám

U vozidel se standardním navigačním systémem se na displeji (1) zobrazuje zkratka odpovídajícího světového směru

(1) Pro vozidla s displejem MAXI DOT.

Indikace směru vzhledem ke světovým stranám funguje pouze při zapnutém zapalování.

Poznámka: Hlavní směry mohou být zobrazeny v horní nebo dolní části displeje v závislosti na povaze dalších zobrazených informací.

Palubní elektrická výbava vozu Škoda Octavia

Na voze Škoda Octavia jsou instalovány dva typy palubních počítačů.
Při provozu vozidla se na multifunkčním displeji palubního počítače zobrazují varovné a informační zprávy. Výstražné zprávy informují o závažných poruchách vozidla a jsou doprovázeny zvukovým signálem. Informační zprávy se zobrazují při výskytu menších poruch vozidla a informují o poloze zámků dveří a ovládacích prvků vozidla.
Multifunkční informační displej (obr. 80) zobrazuje řadu užitečných informací:
— venkovní teplota;
— okamžitá spotřeba paliva;
— průměrná spotřeba paliva;
— rezerva chodu;

Rýže. 80. Informační displej palubního počítače Škoda Octavia: 1 — hodiny (kontrolky); 2 — alarm otevřených dveří; 3 — počítadla ujetých kilometrů a indikace období údržby; 4 — označení polohy páky ovládání automatické převodovky.

— ujeté kilometry;
— průměrná rychlost;
— trvání cesty;
— čas.
Při zapnutí zapalování a během jízdy jsou neustále monitorovány určité funkce a stav vozidla. Poruchy v provozu a tedy nutnost opravy, stejně jako další informace, jsou zobrazeny červenými a žlutými ikonami. Ikona se rozsvítí a je doprovázena zvukovým signálem. Červená ikona varuje před vážným nebezpečím. Žlutá ikona znamená varování. Pokud se objeví žlutá ikona, zazní jeden varovný tón. Při více poruchách se ikony střídavě rozsvítí na dvě sekundy.

K ovládání palubního počítače Škoda Octavia slouží tlačítka A a B na páčce spínače stěračů a ostřikovačů.
Palubní počítač má dvě automaticky operační paměti. Obsah paměti pro jednotlivou jízdu (paměť 1) se zobrazí, když se na displeji zobrazí číslo 1 Pokud se na displeji zobrazí číslo 2, zobrazí se obsah paměti všech jízd (paměť 2). Přepínání mezi pamětí 1 a 2 se provádí tlačítkem B.
Paměť 1. Paměť pro jednotlivou jízdu ukládá informace o jízdě od okamžiku zapnutí zapalování až do jeho vypnutí. Pokud budete pokračovat v jízdě do dvou hodin od okamžiku vypnutí zapalování, nové naměřené hodnoty se zohlední při přepočítávání aktuálních informací o jízdě. Pokud přestávka trvá déle než dvě hodiny, obsah paměti se automaticky resetuje.
Paměť 2: Paměť pro všechny cesty ukládá libovolný počet jednotlivých jízd až do 99 hodin a 59 minut nebo 9999 XNUMX km. Po překročení některé z uvedených hodnot se paměť vynuluje a výpočty se provedou znovu. Na rozdíl od paměti jednotlivých jízd se obsah této paměti neresetuje po přestávce delší než dvě hodiny.
POZNÁMKA
Po odpojení akumulátoru vozidla se uložené údaje vymažou.
Opakovaným krátkým stisknutím tlačítka B vyberte požadovanou paměť. Chcete-li funkci resetovat, vyberte požadovanou paměť, stiskněte tlačítko B a podržte jej stisknuté déle než jednu sekundu.
Tlačítko B resetuje následující hodnoty vybrané paměti:
— průměrná spotřeba paliva;
— ujeté kilometry;
— průměrná rychlost;
— trvání cesty.
Multifunkční displej lze používat pouze při zapnutém zapalování. Po zapnutí zapalování se zobrazí funkce, která byla zobrazena před zapnutím.
Pokud je venkovní teplota nižší než +4 °C, zobrazí se hodnota teploty spolu se symbolem „sněhové vločky“, čímž je řidič upozorněn na možnost náledí. Po stisknutí obousměrného tlačítka se zobrazí funkce, která byla zobrazena před zapnutím.
Venkovní teplota. Zobrazí se na displeji při zapnutém zapalování. Skutečná hodnota se zobrazí se zpožděním přibližně pěti minut. Při parkování nebo jízdě velmi nízkou rychlostí může být zobrazená teplota vyšší než venkovní teplota v důsledku tepla z motoru.
Pokud venkovní teplota klesne pod +4 °C, zobrazí se hodnota teploty spolu se symbolem sněhové vločky (varování před náledím) a zazní zvukový signál.
Okamžitá spotřeba paliva. Displej zobrazuje okamžitou spotřebu paliva v l/100 km. Díky tomuto indikátoru můžete upravit styl jízdy pro dosažení optimální spotřeby paliva. Když vozidlo stojí nebo se pohybuje pomalu, hodnoty se zobrazují v l/h.
Průměrná spotřeba paliva. Na displeji se zobrazuje průměrná spotřeba paliva vl/100 km od posledního vynulování paměti. Díky tomuto indikátoru můžete upravit styl jízdy pro dosažení optimální spotřeby paliva. Abyste zjistili průměrnou spotřebu za určité období, je potřeba na začátku měření vynulovat obsah paměti tlačítkem B (viz výše). Prvních 300 m běhu (po vynulování) se zobrazí pomlčky na displeji. Během jízdy se hodnoty aktualizují každých pět sekund.
Výkonová rezerva. Na displeji se zobrazuje přibližný dojezd v kilometrech, který ukazuje, jak daleko může vůz ujet s dostupným palivem v nádrži při stejném stylu jízdy. Výpočet dojezdu je založen na spotřebě paliva za posledních 50 km.
Při ekonomickém stylu jízdy se dojezd zvýší. Pokud se údaj vynuluje (po odpojení baterie), musíte ujet 50 km, aby se zobrazila odpovídající hodnota.
Tachometr. Displej zobrazuje ujeté kilometry vozidla od posledního vynulování paměti. Pokud potřebujete určit ujetou vzdálenost, počínaje určitým okamžikem, musíte vynulovat obsah paměti stisknutím tlačítka B (viz výše). Maximální hodnota ukazatele pro oba počítadla je 9999 km. Pokud je tato hodnota překročena, odpočítávání začíná od nuly.
Průměrná rychlost jízdy. Displej zobrazuje průměrnou rychlost jízdy v km/h od posledního vynulování paměti. Pokud chcete znát průměrnou rychlost za určité časové období, musíte na začátku měření vynulovat paměť tlačítkem B (viz výše). Prvních 300 m běhu (po vynulování) se zobrazí pomlčky na displeji. Během jízdy se všechny hodnoty aktualizují každých pět sekund.
Trvání cesty. Displej zobrazuje dobu jízdy vozidla od posledního vynulování paměti. Pokud potřebujete určit čas, kdy se vůz pohyboval, počínaje od určitého okamžiku, resetujte paměť tlačítkem B (viz výše). Maximální hodnota času je 99 hodin 59 minut. Pokud je tato hodnota překročena, odpočítávání začíná od nuly.
Menu. Nabídka se aktivuje stisknutím dvoupolohového tlačítka A (viz výše) na déle než jednu sekundu při zapnutém zapalování. Pomocí tlačítka můžete vybírat jednotlivé položky nabídky. Po krátkém stisknutí tlačítka nebo uvolnění kolébkového tlačítka (přibližně čtyři sekundy) se zobrazí zvolená informace.

Viz také: Nastavení zpětných zrcátek. Nastavení polohy volantu.

Zajímavé:
Kolik je euro za skoda kodiaq diesel.
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»