ŠkodaŠkoda Rapid

Jak nainstalovat SD kartu do Škoda Rapid

Doporučuje se aktualizovat navigaci v pravidelných intervalech.

dat (například v souvislosti s výstavbou nových komunikací, měřením

nepochopení dopravních značek).
Informace o aktualizaci navigačních dat si vyžádejte od

dealery ŠKODA nebo je najdete na následujících stránkách ŠKODA:

Главное меню

Navigační systém: hlavní

pro Zobrazit hlavní menu stiskněte klávesu

Или: Stiskněte klávesu

a poté se dotkněte tlačítka na obrazovce .

Popis tlačítek na obrazovce

V závislosti na kontextu:

Navádění na místo určení se neprovádí — vyhledat/zadat nové

Probíhá navádění trasy — následující já-

Plán trasy — zobrazení plánu trasy

Před námi je dopravní zácpa — ruční nastavení zobrazení obtíží v pohybu

Zadejte pkt — vyhledání/zadání nového cíle/mezilehlého místa

Přestaň driblovat — dokončení navádění po trase

Zobrazí se následující nabídka:

Uložit aktuální pozice — uložení aktuální polohy do paměti

identifikace vozidla jako cíle pomocí vlajky

Trasy — zobrazení seznamu uložených tras

Cíle — zobrazení seznamu položek uložených v paměti

Poslední body — zobrazení seznamu posledních cílů

oblasti, do kterých bylo prováděno navádění trasy

Domovní adresa — navádění trasy na domovskou adresu

Vyhledávejte objekty podle kategorie

Nastavení obrázku mapy

Ovládání přehrávání Dopravci/rádio

Informační systém

Indikace nastavení hlasitosti pro hlasové zprávy navigace

hlasová zpráva systému/opakování navigačního systému

Nastavení navigační systém

Na mapě lze zobrazit následující informace a obrazovky:

Umístění vozidla
Trasa
Tlačítka ovládání mapy na obrazovce

Tlačítko obrazovky pro objekt POI
Tlačítko obrazovky pro seznam POI
Tlačítko na obrazovce pro zobrazení oblasti s obtížným provozem

Informace o maximální povolené rychlosti
Cílová pozice
Mezicílová pozice
Cílová pozice Domovní adresa
Pozice Vyvoleného

Informační ikony ve stavovém řádku

Název ulice/číslo aktuální polohy vozidla
Vzdálenost do cíle
Cesta k přechodnému cíli
Odhadovaná doba cesty do cíle

Odhadovaná doba cesty do mezilehlého cíle

niya
Předpokládaný čas příjezdu do cíle/mezitím

přesné místo určení

pro zapnuto vypnuto klepněte na hlavní nabídku Navigační

systém tlačítko obrazovky  → Další okno.

pro výběr obsahu dodatečné okno

tlačítko obrazovky  a v závislosti na kontextu vyberte jednu z následujících možností

Audio — ovládání přehrávání rádio/Dopravci

Kompas — zobrazení aktuální polohy vozidla vzhledem k

ohledně stran obzoru

Často používané trasy — zobrazení tří nejčastěji používaných

trasy, které mají být vytvořeny (pokud se neprovádí navádění na cíl)

Manévr — zobrazení grafických výzev pro ovladač (pokud jste

navádění trasy je dokončeno)

Pozice — zobrazení zeměpisných souřadnic aktuální polohy

Navigační systém

Vyhledání a zadání cíle

Výběr typu vyhledávání/zadávání destinací

Výběr typu vyhledávání/vstupu

Navádění trasy se neprovádí — v hlavní nabídce Navigace

dotkněte se tlačítka na obrazovce  → .

Probíhá navádění trasy — v hlavní nabídce Navigace mosaz

Stiskněte tlačítko na obrazovce  → Zadání cíle → .

Tlačítka na obrazovce

vyhledat cíl nebo infrastrukturu podle názvu

Zadání cíle podle adresy

vyhledat objekt infrastruktury online

vyhledat infrastrukturu podél trasy (platí pouze

během aktuálního navádění trasy)

Zadání cíle pomocí bodu na mapě nebo souřadnic

Nalezení cíle / zvláštního cíle

Nabídka hledání cíle

Nemocný. 149 Seznam nalezených cílů: v navigaci

Funkce umožňuje provádět fulltextové vyhledávání cílů

informace nebo body zájmu (POI) zadáním klíčových slov.

Navádění trasy se neprovádí — v hlavní nabídce Navigace

dotkněte se tlačítka na obrazovce  → .

Probíhá navádění trasy — v hlavní nabídce Navigace mosaz

Stiskněte tlačítko na obrazovce  → Zadejte pkt.

Poté se dotkněte tlačítka na obrazovce jedné z položek nabídky a vyhledejte ji

Tlačítka na obrazovce

Vstupní řádek
V závislosti na režimu vyhledávání se zobrazí následující obrazovky:

— označení cílů nalezených v navigační databázi

— zobrazení destinací nalezených online

— Výběr hledání/zadávání cílů

Seznam posledních cílů (bez zadání znaku) / seznam

šťáva z nalezených destinací
klávesnice
Stav online služeb

Hledání destinace

Uveďte název objektu infrastruktury nebo kategorii objektů infrastruktury

infrastruktura a v případě potřeby název lokality, ulice a

Informační systém

zobrazí se seznam nalezených cílů

Chcete-li zobrazit podrobné informace, vyberte požadovaný cíl.

nebo: Stiskněte tlačítko obrazovky

Zobrazí se mapa s následujícími symboly a seznamem nalezených bodů —

Cíle nalezené v navigačních datech

Destinace nalezené online

Chcete-li zobrazit podrobné informace, vyberte požadovaný cíl.

Zadání cíle podle adresy

Nemocný. 150 Zadání cíle podle adresy: hlavní menu/seznam

nalezené osady

Navádění trasy se neprovádí — v hlavní nabídce Navigace

dotkněte se tlačítka na obrazovce .

Probíhá navádění trasy — v hlavní nabídce Navigace mosaz

Stiskněte tlačítko na obrazovce  → Zadejte pkt.

Poté se dotkněte tlačítka na obrazovce  →

Zadání cíle

Zadejte a potvrďte svou cílovou adresu

Stiskněte tlačítko na obrazovce , na obrazovce se objeví podrobné informace.

informace o destinaci.

Během úvodu ve vstupním řádku, v závislosti na kontextu,

jsou uvedeny odpovídající názvy (například názvy sídel,

ulice). Chcete-li zobrazit umístění navrhovaného cíle,

stiskněte tlačítko obrazovky Mapa.
Podle počtu nalezených míst mapa se seznamem nalezených

sedadla mohou být zobrazena automaticky

Mapu se seznamem nalezených míst lze na obrazovce zobrazit ručně klepnutím

dotykem tlačítka na obrazovce .

Zadání cíle pomocí bodu na mapě a pomocí GPS

Nemocný. 151 Zadání cíle: podle bodu na mapě/pomocí

GPS souřadnice

Navádění trasy se neprovádí — v hlavní nabídce Navigace

dotkněte se tlačítka na obrazovce .

Probíhá navádění trasy — v hlavní nabídce Navigace mosaz

Stiskněte tlačítko na obrazovce  → Zadejte pkt.

Poté se dotkněte tlačítka na obrazovce  →

Zadání cíle podle bodu na mapě

Dotkněte se displeje pro posunutí požadovaného cíle v zaměřovacím kříži

Stiskněte tlačítko na obrazovce , na obrazovce se objeví podrobné informace.

informace o destinaci.

Zadání cíle pomocí GPS souřadnic

Klikněte jeden po druhém a zadejte GPS souřadnice

Navigační systém

Zajímavé:
Kolik váží manuální převodovka Škoda Rapid 2019.
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»