Škoda

Jak zapnout vyhřívání předního okna na Škodě Eti

Během provozu manuální klimatizace číslo
Volnoběžné otáčky mohou být někdy zvýšeny, aby bylo zajištěno
vytvořit v kabině poměrně pohodlné mikroklima.

Climatronic (automatická klimatizace)

Nemocný. 124 Ovládací panel Climatronic

Nejprve si prosím přečtěte a věnujte pozornost straně 114.

Při práci v automatický režim Climatronic zajišťuje optimální
nastavitelné ovládání teploty vzduchu, rychlosti ventilátoru a také
distribuce proudění vzduchu.
Jednotlivé funkce lze otáčením nastavovat, zapínat či vypínat
firemní ovládací prvky a klíče. Když je funkce povolena podle
Kontrolka příslušného tlačítka se rozsvítí.
Funkce jednotlivých ovládacích prvků

Nastavení teploty pro levou stranu nebo obě strany

Čidlo vnitřní teploty
V závislosti na konfiguraci:

zapnutí/vypnutí vyhřívání čelního skla

zapínání a vypínání autonomního topení a ventilace

Nastavení teploty pro pravou stranu

Ovládání vyhřívání levého předního sedadla

Ovládání vyhřívání pravého předního sedadla

Ovládání rychlosti ventilátoru

Zapnutí/vypnutí režimu intenzivního větrného odmrazování

sklenice
Proud vzduchu směřuje ke sklu
Proud vzduchu směřuje k horní části těla
Proud vzduchu je směrován do prostoru pro nohy

Automatické zapínání a vypínání režimu recirkulace —

Zapnutí/vypnutí vyhřívání zadního okna

Povolení automatického režimu

Zapínání/vypínání režimu simultánního ovládání

teploty pro levou a pravou stranu

Po vypnutí klimatizace zůstane aktivní pouze funkce
větrání, při kterém teplota v kabině nemůže klesnout pod
venkovní

Nastavení teploty
Teplotu v levé a pravé části kabiny lze nastavovat jednotlivě
dočasně pro obě strany, nebo individuálně.
teplota pro obě strany nastavte otáčením knoflíku

(kontrolka v tlačítku  se nerozsvítí).

teplota pro pravou stranu nastavte otáčením knoflíku

(kontrolka v tlačítku  svítí).

teplota pro levou stranu nastavte otáčením knoflíku

(kontrolka v tlačítku  svítí).

Teplotu v kabině lze regulovat v rozmezí 18–26 °C. V tomto
teplotní rozsah se nastavuje automaticky.

Vytápění a větrání

Pokud svítí symbol na začátku digitální stupnice

, pak Climatronic pracuje s

maximální chlazení (teplota nastavená pod 18 °C).
Pokud svítí symbol na konci digitální stupnice

, pak Climatronic pracuje s

maximální zahřívání (teplota nastavená nad 26

Při obou těchto nastaveních se teplota nenastavuje automaticky.

Ovládání ventilátoru
Systém Climatronic automaticky volí požadovanou provozní rychlost
ventilátor v závislosti na teplotě v kabině. můžete také
ručně vyberte požadovanou rychlost ventilátoru.
Při nastavení regulátoru otáček ventilátoru do nulové polohy se
Automatický systém Climatronic je vypnutý.
Po zapnutí se zobrazí nastavená rychlost otáčení ventilátoru.
umístěte odpovídající počet kontrolek nad tlačítko .

Nevypínejte Climatronic na delší dobu

Zapněte Climatronic, jakmile se okna nezamlží.

Neblokujte snímač vnitřní teploty

Climatronic nebude fungovat efektivně.

Pokud se čelní sklo zamlží, stiskněte tlačítko . Když je větrno

Sklo bude čisté, stiskněte tlačítko .

Když je systém Climatronic v provozu, otáčky naprázdno mohou být

může někdy zvýšit, aby poskytoval dostatečný komfort
mikroklima v kabině.

Automatický režim Climatronic

Nejprve si prosím přečtěte a věnujte pozornost straně 114.

Automatický režim je navržen tak, aby udržoval danou teplotu
odvod vlhkosti z vnitřní strany autoskel.
Pokud se v pravém horním rohu tlačítka  rozsvítí kontrolka,
To znamená, že systém Climatronic pracuje v režimu „HIGH“.

Když znovu stisknete tlačítko , systém Climatronic se znovu zapne.
stiskněte „LOW“ a kontrolka v levém horním rohu tlačítka se rozsvítí
shi. V tomto provozním režimu používá Climatronic pouze nízké otáčky
fanoušek Tento režim je však pohodlnější z hlediska hladiny hluku
Je třeba mít na paměti, že to snižuje účinnost systému klimatizace.
instalace, zejména pokud jsou všechna sedadla ve voze obsazena.
Po dalším stisknutí tlačítka  se systém vrátí do režimu
«VYSOKÝ».
Automatický režim vypne stisknutím libovolné distribuční klávesy
změna průtoku vzduchu nebo změna rychlosti ventilátoru. V čem
úprava teploty pokračuje.

Systém Climatronic je z výroby nastaven na „HIGH“.

Recirkulace

Nejprve si prosím přečtěte a věnujte pozornost straně 114.

Režim recirkulace zabraňuje vnikání kontaminovaného vzduchu
interiér vozu.
V režimu recirkulace je vzduch odebírán z interiéru vozidla a
vrácena zpět do salonu.

Topení a klimatizace s ručním ovládáním

Že zapnout nebo vypnout režim recirkulace stiskněte tlačítko

Režim recirkulace se automaticky vypne, když otočíte ovládacím knoflíkem.
proud vzduchu

na straně 114.
S touto polohou regulátoru opět může recirkulace vzduchu
zapněte opětovným stisknutím tlačítka .

Climatronic (automatická klimatizace)

Že aktivovat režim recirkulace, stiskněte postupně
tlačítko , dokud se nerozsvítí kontrolní světlo v tlačítku
zleva strana.

Chcete-li funkci povolit automatická aktivace režimu recirkulace
culations
, tiskněte postupně tlačítko , dokud se nezobrazí
Kontrolka v klíči se nerozsvítí zprava strana.

Systém Climatronic má vlastní senzor znečištění vzduchu,
rozpoznání koncentrace škodlivých látek v přiváděném vzduchu.
Pokud senzor znečištění vzduchu zaznamená výrazné zvýšení
koncentrace škodlivých látek v přiváděném vzduchu, dočasně zapnout
Je aktivován režim recirkulace.
Když koncentrace škodlivých látek klesne na normální úroveň,
recirkulace se automaticky vypne, takže interiér vozidla
zase přišel čerstvý vzduch.
Pokud se senzor znečištění v žádné situaci nezapne
cirkulace automaticky, režim recirkulace lze zapnout ručně
stisknutím tlačítka . Zároveň se rozsvítí kužel na levé straně klávesy.
trollingová lampa.
Že deaktivovat režim recirkulace nebo vypněte automatické
tická aktivace režimu recirkulace
, stiskněte klávesu  nebo
stiskněte tlačítko  postupně, dokud není vše ovládáno
Nové kontrolky v klíči nezhasnou.

Režim recirkulace vzduchu nemůže zůstat zapnutý po dlouhou dobu,
protože v tomto případě do kabiny nevniká čerstvý vzduch. «Zatuchlý»
vzduch zvyšuje únavu řidiče a cestujících a snižuje
koncentrace a někdy způsobuje mlžení skla.
Zvyšuje se riziko nehody. Okamžitě vypněte režim recirkulace
pokud se okna začnou zamlžovat.

Doporučuje se nekouřit ve voze, když je zapnutý režim recirkulace.
vztahy. Kouř vycházející z prostoru pro cestující se ukládá na výparníku klimatizace.
chesická instalace. To vede k výskytu přetrvávajícího zápachu během provozu.
systém klimatizace, lze tento problém odstranit pouze
složitá a nákladná práce (výměna výparníku).

Automatická aktivace režimu recirkulace v systému Climatronic
funguje pouze při venkovních teplotách nad 2 °C.

Deflektory ventilačního systému

Nemocný. 125 Přední deflektory

Nemocný. 126 Zadní deflektory

Nejprve si prosím přečtěte a věnujte pozornost straně 114.

U deflektorů 3, 4

můžete změnit směr otáčení

foukání a deflektory můžete také zavřít nebo otevřít samostatně
sti.

Otevírání deflektorů 3 a 4

Uzavírací deflektory 3 a 4

do polohy

Vytápění a větrání

Otevírací deflektory 6

v mezích mezi jeho konečnými pozicemi

Uzavírací deflektory 6

do své konečné polohy

Změna směru proudění vzduchu deflektorů 3 a 4

Výšku směrovaného proudu vzduchu můžete změnit otočením vodorovné polohy
regulátor deflektoru zónových žaluzií

Boční směr proudění vzduchu můžete změnit otočením svisle
žaluzie s regulátorem

vlevo nebo vpravo.

Změna směru proudění vzduchu deflektorů 6

Výšku směrovaného proudu vzduchu můžete změnit otočením vodorovné polohy
zónové deflektorové rolety s vertikálním nastavením

Boční směr proudění vzduchu můžete změnit otočením svisle
žaluzie s horizontálním nastavením

vlevo nebo vpravo.

Přehled možností nastavení směru proudění vzduchu

Nastavení směru

proud vzduchu

Aktivní deflektory

1, 2, 4

1, 2, 4, 5, 7

3, 4, 6

4, 5, 7

Pro správnou funkci ohřívače, klimatizace s manuálem
ovládání nebo ventilační otvory Climatronicu nesmí být trvale uzavřeny
jiné předměty.

Deflektory 6

k dispozici pouze ve vozidlech s vyšší cenou

Přídavné topení (přídavné topení a
větrání)

V této kapitole naleznete informace o následujících tématech:
Přímé zapnutí/vypnutí

Nezbytné podmínky pro provoz přídavného topení (autonomní
vytápění a větrání)

Nabití baterie je dostatečné.
V palivové nádrži je dostatek paliva (výstražná kontrolka

Displej sdruženého přístroje se nerozsvítí).

Ohřívač
Přídavné topení lze používat při vypnutém motoru.
karoserie pro předehřívání interiéru a za jízdy (zap.
například když se motor ještě nezahřál).
Když palivo hoří z palivové nádrže během provozu autonomního topení,
Chladicí kapalina se zahřívá. Ohřívá vzduch,
do kabiny (pokud je ventilátor zapnutý).
Pomocné topení také zahřívá motor.
V závislosti na vnějších podmínkách se pomocné topení zapne a
vypne automaticky, která zajišťuje to nejlepší
podmínky pro chod motoru a vyhřívání interiéru.
U vozidel s benzínovými motory automat
zapínání a vypínání pomocného topení lze deaktivovat
na čerpací stanici.

Autonomní ventilace
Autonomní ventilace dodává čerstvý vzduch do interiéru vozu, když
vypnutý motor, což umožňuje výrazně snížit teplotu
uvnitř kabiny (například pokud je zaparkované auto vyhřívané sluncem
cem).

Zajímavé:
Kolik stojí stabilizační vzpěry na Škodě Octavia A5.
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»