ŠkodaŠkoda Rapid

Kde je ve Škodovce instalována alarmová jednotka

Montáž alarmu manuální převodovky Škoda Rapid, Spojovací body pro manuální převodovku Škoda Rapid — Starline

1. Chcete-li získat přístup ke spínači zapalování, vyjměte kryt hřídele řízení Škoda Rapid. Chcete-li to provést, nejprve sejměte jeho horní část (upevnění pomocí západek), poté odšroubujte tři šrouby zajišťující spodní část a vyjměte ji.

Spojovací místa Škoda Rapid

2. Odstraňte ozdobný lem rádia Škoda Rapid (upevnění pomocí západek), odšroubujte čtyři šrouby a vyjměte rádio.

Rádio Škoda Rapid má bezpečnostní kód!
Vypnutí napájení rádia je možné pouze po zadání kódu v servisní dokumentaci k vozidlu.

Spojovací místa Škoda Rapid

3. Demontujte obložení prahu dveří řidiče (upevněné západkami). Poté vyjměte rukojeť pro uvolnění kapoty, posuňte zámek rukojeti ve směru označeném šipkou. Odšroubujte plastový šroub a sejměte obložení levého panelu.

Spojovací místa Škoda Rapid

4. Na čelní sklo nainstalujeme anténu se zabudovaným otřesovým a náklonovým senzorem, na levý sloupek LED. Servisní tlačítko nainstalujeme na jakékoli vhodné místo

Spojovací místa Škoda Rapid

5. Nainstalujte pod kapotou Škody Rapid siréna, snímač teploty motoru a spínač kapoty. Sirénu připevňujeme pomocí šroubu M6 a samořezného šroubu. Vodiče vedeme přes standardní těsnění na levé straně krytu motoru.

Spojovací místa Škoda Rapid

6. Poplachovou jednotku nainstalujeme za rádio.

Spojovací místa Škoda Rapid

7. Hmotu alarmu připojíme na její standardní místo v levém panelu kopáků.

Spojovací místa Škoda Rapid

8. Připojte sběrnici CAN alarmu do svazku rádiového konektoru.

Spojovací místa Škoda Rapid

9. Do svazku konektoru výstražného tlačítka připojíme alternativní ovládání směrových světel.

Spojovací místa Škoda Rapid

10. Do kabelového svazku vycházejícího ze dveří řidiče připojíme ovládání centrálního zamykání podle schématu 1.

Spojovací místa Škoda Rapid

11. Do svazku konektoru spínače zapalování připojíme příslušenství, zapalování, startér a napájecí zdroj zabezpečovacího systému a napájecího startovacího modulu.

Spojovací místa Škoda Rapid
Spojovací místa Škoda Rapid

12. Umístěte rám standardního bypass modulu imobilizéru BP-03 na standardní rám imobilizéru spínače zapalování.

Spojovací místa Škoda Rapid

13. Signál brzdového pedálu, stejně jako signál parkovací brzdy, je přítomen na sběrnici CAN. Proto na Škoda Rapid s manuální převodovkou Oranžově-fialový a modro-červený vodič alarmu by neměl být zapojen.

14. Naprogramujte modul CAN. Se stisknutým servisním tlačítkem napájíme systém a čekáme na pět pípnutí sirény. Po zastavení zvukových signálů uvolněte servisní tlačítko; zazní čtyři krátké zvukové signály, které potvrdí, že systém vstoupil do programovacího režimu. Poté stiskněte jednou servisní tlačítko pro vstup do režimu výběru vozidla. Zadejte kód vozidla 4815 podle návodu k instalaci.

15. Při instalaci alarmu na Škoda Rapid s manuální převodovkou Startovací parametry vozu ponecháme beze změny.

16. Na tomto vozidle je možné ovládat alarm pomocí tlačítek pro deaktivaci a aktivaci standardního zabezpečovacího systému na klíči (režim „SLAVE“).

Instalace alarmu Škoda Kodiak

Instalace alarmu Škoda Kodiak

Odstraňte plastový lem na levé straně sloupku řízení. Nejprve odstraňte levou boční lištu předního panelu (na západkách) a upevňovací sponu. Dále vyjměte kapsu na drobnosti (stiskněte západku a přitáhněte ji k sobě) a odšroubujte tři šrouby za ní. Poté vyjměte spínač světel (ve vypnuté poloze stiskněte knoflík spínače, otočte jím ve směru hodinových ručiček až na doraz a zatáhněte směrem k sobě), odpojte konektor. Dále částečně odstraňte plastový lem pod sloupkem řízení (upevněný západkami a šroubem). Poté vyšroubujte samořezný šroub zajišťující ozdobný lem vlevo nad pedály a samořezný šroub dole zajišťující plastový lem. Dále odstraňte plastový lem nalevo od sloupku řízení.

Demontujeme středovou konzolu Škody Kodiak

Demontujeme středovou konzolu Škody Kodiak

Demontujeme středovou konzolu Škody Kodiak

Odstraňte plastový lem levého panelu kopání. Chcete-li to provést, nejprve odstraňte rukojeť pro uvolnění kapoty, uvolněte zámek a odšroubujte upevňovací sponu za ní. Dále částečně sejměte plastovou lištu na prahu dveří řidiče a odstraňte plastovou lištu na levém panelu kopání.

Demontujeme středovou konzolu Škody Kodiak

Demontujeme hřídel řízení Škody Kodiak

Chcete-li získat přístup ke svazku tlačítka Start-Stop, vyjměte kryt hřídele řízení. Chcete-li to provést, nejprve odstraňte horní část pouzdra hřídele řízení. Poté sejměte ozdobný lem ze spodní části přístrojové desky (upevněný patentkami). Dále musíte odšroubovat tři šrouby zajišťující spodní část pouzdra hřídele řízení a vyjmout jej a odpojit konektory

Demontujeme středovou konzolu Škody Kodiak

Demontujte přístrojovou desku. Chcete-li to provést, odšroubujte dva šrouby a vyjměte jej a odpojte konektor.

Nezapínejte zapalování s demontovanou přístrojovou deskou!

Spojovací místa Škoda Kodiak

uzemnění pod standardní maticí v levém kopacím panelu.

spojující Massa Škoda Kodiak

připojení sběrnice CAN-A ve svazku konektoru A na jednotce BCM. Připojte sběrnici CAN-B ke svazku diagnostických konektorů (OBD-II).

Může Škoda Kodiak

Do kabelového svazku konektoru C jednotky VCM připojte alternativní ovládání světelných signálů

Spojovací místa Škoda Kodiak

Do svazků konektorů tlačítka Start-Stop a konektoru C na bloku BCM připojte obvody automatického spouštění motoru podle schématu 1

Spojovací místa Škoda Kodiak

Autostart Škoda Kodiak

Zámek Škoda Kodiak

připojení napájení ve svazku konektoru A jednotky BCM.

Zajímavé:
Jak odšroubovat vodítka přední brzdy Škoda Octavia A5.
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»