ŠkodaŠkoda Rapid

Kde je ve Škodě Rapid namontován navigátor?

Navigátor GPS
model
Magnetický NAVITEL DN505
Hlavní barva
černá
podpora GLONASS
Navigační software
NAVITEL
Karty v ceně
je
Přesnost polohy
Načítání dopravních zácp
Navigátor — tablet
Mobilní modul
Procesor
MStar MSB2531
Frekvence CPU
800 MHz
Velikost vestavěné paměti
8192 MB
velikost RAM
128 MB
Operační systém
Linux
Konektor pro externí anténu
podpora WAAS
je
Úhlopříčka obrazovky
Typ zobrazení
Rozlišení displeje
480 × 272
zadní fotoaparát
režim DVR
Zvuková upozornění
je
multimediální
Vysílač FM
Režim hands-free
Zdroj energie
baterie, autoadaptér 12V
Kapacita baterie
600 mAh
Bezdrátová rozhraní
Konektory
miniUSB, mini jack 3.5 mm
Slot pro paměťovou kartu
microSD
AV vstup
Dále
magnetický držák s průchozím napájením
komponenty
nabíječka do auta, USB kabel, držák do auta, dokumentace
šíře
132 mm
výška
89 mm
Tloušťka
17.5 mm
177 g

Obsah balení
Autonavigátor NAVITEL DN505 MAGNETIC
Držák na čelní sklo
Stylus

12/24 V nabíječka do auta Mini-USB na USB kabel Uživatelská příručka Záruční list

Внешний вид

1. Tlačítko zapnutí/vypnutí navigátoru.

2. Indikátor stavu nabití baterie.

4. Audio výstup mini jack 3,5 mm.

5. Slot pro paměťové karty microSD.

9. Magnetický držák

10. Tlačítko Reset.

11. Mini-USB port.

Rozhraní programu

Trasa do bodu vybraného na mapě

Program umožňuje sestavení trasy k bodu, který lze nalézt a označit na mapě a definovat jako koncový bod trasy. V tomto případě bude výchozím bodem trasy aktuální poloha zařízení určená systémem GPS. Chcete-li vytvořit trasu, klikněte na odpovídající oblast mapy, označte na ní bod a vyberte „Kurzor“ [1]. Dále klikněte na „Pojďme!“ [2]. Program nabídne 3 alternativní trasy s přibližnou vzdáleností a časem do cílového bodu [3]. Vyberte příslušnou možnost a klikněte na „Pojďme!“

Nalezení adresy a vybudování trasy

Chcete-li vytvořit trasu k bodu, který lze nalézt podle adresy, vyberte „Nabídka“ [4] > „Najít“ [5] > „Podle adresy“. Dále klikněte na „Vybrat zemi“ [6] a začněte zadávat název země [7]. Chcete-li klávesnici skrýt, klikněte na ikonu v pravé horní části obrazovky. Vyberte svou zemi [8]. Pole „Vyberte město“, „Vyberte ulici“ a „Vyberte budovu“ se aktivují po vyplnění předchozího pole [9]. Po zadání příslušných informací se objekt zobrazí na mapě. Klikněte na «Pojďme!» [10]. Program nabídne 3 alternativní trasy [11] na zadanou adresu a můžete se po ní vydat [12].

Ruční výběr všech bodů trasy
Chcete-li vytvořit trasu s ručními počátečními a koncovými body, označte na mapě bod, kde chcete začít, a stisknutím kurzoru [1] přejděte na obrazovku Moje trasa. Dále klikněte na informační panel v dolní části obrazovky [2]. Na obrazovce „Properties“, která se otevře, vyberte „Route Start“ [3]. Přijímač GPS musí být vypnutý. Bod bude na mapě označen jako výchozí bod trasy. Dále vyberte na mapě koncový bod trasy. Chcete-li to provést, klikněte na odpovídající oblast mapy, klikněte na tlačítko „Kurzor“ [4] a poté na „Pojďme!“ na obrazovce „Moje trasa“ [5]. Program nabídne 3 alternativní trasy. Vyberte ten správný a klikněte na „Pojďme!“ [6].

Centrum aktualizací Navitel Navigator

K aktualizaci map a aplikací, stejně jako k nákupu nových map, můžete použít program, který jsme vyvinuli speciálně pro tyto účely. Program si můžete stáhnout na našich webových stránkách v sekci „Stáhnout“. Níže uvedené pokyny vám pomohou pochopit funkce programu.

1. Nainstalujte Navitel Navigator Update Center do počítače podle všech kroků průvodce instalací Windows;

2. Připojte navigátor k počítači v režimu vyměnitelného disku (USB Flash Drive / Mass Storage).

3. Spusťte Centrum aktualizací Navitel Navigator. Pokud jste navigátor správně připojili, program zjistí jeho přítomnost [1].

4. Pokud jsou nalezeny aktualizace, Centrum aktualizací Navitel Navigator vás vyzve k aktualizaci zařízení na nejnovější verzi softwaru a také k aktualizaci map, pokud jsou k dispozici novější [2].

Upozorňujeme, že staré mapy budou během procesu aktualizace nebo reinstalace smazány. Chcete-li pokračovat, klikněte na Aktualizovat a poté na OK.

5. Centrum aktualizací Navitel Navigator stáhne a nainstaluje aktualizace do zařízení.

6. Pokud se po aktualizaci rozhodnete stáhnout nebo zakoupit další mapy, vyberte „Stáhnout“ nebo „Koupit“ [3].

7. Chcete-li stáhnout zakoupené karty, zaškrtněte v seznamu požadovaná políčka a klikněte na „OK“ [4].

8. Chcete-li zakoupit karty, klikněte na řádek odpovídající kartě, kterou potřebujete, vyberte období předplatného a klikněte na „Koupit“ [5, 6].

9. Spusťte Navitel Navigator na vašem zařízení.

Použití zařízení v autě

Součástí zařízení je přísavný držák na čelní sklo a nabíječka do auta. Držák na čelní sklo

VAROVÁNÍ: Pečlivě vybírejte místo instalace

upevnění Nikdy neinstalujte držák tak, aby blokoval zorné pole řidiče. Pokud čelní sklo vašeho vozu obsahuje vestavěnou topnou mřížku nebo UV ochranu, může být příjem signálu narušen.

Montáž držáku na čelní sklo Nejprve odstraňte ochrannou fólii z přísavky držáku. Poté vyberte vhodné místo na čelním skle nebo bočním skle, ujistěte se, že je povrch čistý, bez vody, prachu nebo nečistot, a poté připevněte držák na sklo pomocí přísavky. Připojte kabel nabíječky k držáku. Připojte navigátor k magnetickému držáku, který zajistí stabilní fixaci navigátoru.

Po připojení k držáku se navigátor automaticky zapne. V případě potřeby lze zařízení snadno oddělit a držák ponechat na čelním skle. Po odpojení se zařízení po 15 sekundách automaticky vypne.

Péče o nástroje

Správná péče o zařízení zajistí jeho dlouhý a efektivní provoz.

• Neskladujte ani nepoužívejte zařízení v podmínkách vysoké vlhkosti nebo vysokých teplot.

• Vyhněte se dlouhodobému vystavení zařízení přímému slunečnímu záření nebo ultrafialovým paprskům.

• Nepokládejte na zařízení žádné předměty ani na něj nepouštějte žádné předměty.

• Zařízení neupusťte ani jej nevystavujte nárazům.

• Nevystavujte zařízení náhlým změnám teploty, protože to může způsobit kondenzaci uvnitř zařízení a jeho poškození. Pokud k tomu dojde, nezapínejte zařízení, dokud nebude suché.

• Povrch displeje se může snadno poškrábat. Nedotýkejte se displeje ostrými předměty. Pro ochranu displeje před poškrábáním můžete použít speciální ochrannou fólii.

• Nikdy nečistěte přístroj ani displej, když je napájení zapnuté. K čištění vnějších povrchů používejte měkký, vlhký hadřík (nejlépe nebavlněný).

• K čištění obrazovky nepoužívejte papírové ubrousky nebo ručníky.

• Nikdy se nepokoušejte zařízení sami rozebírat nebo opravovat ani jej jakýmkoliv způsobem upravovat.

cesta. Jakýkoli takový zásah může poškodit vaše zdraví, narušit správnou funkci zařízení nebo způsobit jeho poškození. Tím dojde také ke ztrátě záruky.

Bezpečné řízení

• Abyste mohli bezpečně používat funkce zařízení, pamatujte na dodržování požadavků předpisů o silničním provozu Ruské federace. Navíc se snažte dodržovat samozřejmá pravidla pro zacházení se svým vozem jako se zdrojem zvýšeného nebezpečí.

• Tato pravidla jsou určována především rizikem újmy na životě nebo zdraví třetích osob, poškození jejich majetku, domácích zvířat nebo životního prostředí.

• Vždy zatáhněte ruční brzdu vozidla, která musí být v dobrém stavu a musí bránit pohybu vozidla.

• Vždy parkujte své vozidlo na otevřeném, dobře větraném místě.

• Udržujte úroveň hlasitosti relativně nízkou, abyste během jízdy slyšeli vše kolem vozidla.

Informace o bezpečnosti používání zařízení

1. Před odjezdem proveďte všechna nastavení autonavigátoru. Obsluha zařízení a nastavování jeho parametrů za jízdy autem je velmi nebezpečné. Pokud potřebujete změnit nastavení navigace nebo nastavení zařízení, musíte zaparkovat na bezpečném místě v souladu s dopravními předpisy.

2. Před odjezdem si prostudujte trasu. Pokud zcela nerozumíte pokynům hlasové navigace a požadujete, abyste se podívali na displej pro vysvětlení, ujistěte se, že jste v bezpečném prostředí.

3. Navigační informace a hlasové navádění nemusí odpovídat skutečným podmínkám vozovky nebo dopravním předpisům nebo jsou s nimi v rozporu. Vždy věnujte zvláštní pozornost aktuální dopravní situaci, dopravnímu značení a chodcům.

4. Nepoužívejte navigační zařízení jako zařízení pro přesné měření rychlosti a ujeté vzdálenosti.

5. Kvalita příjmu satelitního signálu se může lišit v závislosti na poloze zařízení uvnitř vozu. Při projíždění tunelem, kolem vysokých budov nebo v hustě zastavěných oblastech může docházet ke špatnému příjmu. Příjem také negativně ovlivňují povětrnostní podmínky, jako je hustá mlha.

6. Signály GPS nemusí být přijímány uvnitř budov nebo pokud se v blízkosti autonavigátoru nacházejí zdroje elektromagnetického záření.

7. Pokud jste zařízení delší dobu nepoužívali, může určení polohy trvat značnou dobu, i když přijímač GPS funguje normálně.

8. Věnujte zvláštní pozornost místu instalace zařízení. Neinstalujte zařízení na místo, kde by mohlo narušovat činnost airbagů nebo váš výhled na vozovku.

9. Při instalaci držáku na čelní sklo věnujte pozornost čistotě povrchů, na kterých by neměly být žádné nečistoty nebo vlhkost. Pod přísavkou by neměly být žádné vzduchové bubliny, protože to může ovlivnit těsnost nástavce. Jakékoli poškození zařízení nebo jiných předmětů uvnitř vozidla způsobené pádem v důsledku odpojení držáku je výhradní odpovědností uživatele a nevztahuje se na něj záruka.

10. Nevystavujte zařízení dlouhodobému přímému slunečnímu záření nebo vysokým teplotám. Přehřátí baterie může způsobit výbuch.

11. Nevystavujte zařízení vlhkosti nebo prudkým změnám teploty. To může způsobit kondenzaci vlhkosti uvnitř jednotky a její poškození. Pokud je jednotka vystavena vlhkému prostředí, zapněte napájení až po úplném vysušení jednotky.

12. Samostatné zásahy, úpravy a otevírání krytu přístroje nejsou povoleny, protože to může vést k nesprávné funkci přístroje nebo k jeho poškození. Veškeré práce musí provádět kvalifikovaný personál.

13. Zařízení je napájeno vestavěnou Li-ion baterií, která může při nesprávném použití explodovat nebo uvolňovat toxické látky. Nevystavujte zařízení nárazům, nepoužívejte zařízení v přítomnosti výbušných plynů a kapalin v prostředí.

14. Před nabíjením zařízení se ujistěte, že je napájecí adaptér řádně odvětráván, protože proces nabíjení generuje velké množství tepla. Nezakrývejte napájecí adaptér papírem nebo jinými předměty, které zhoršují ventilaci.

15. Při čištění displeje a vnějších povrchů zařízení nepoužívejte nadměrnou sílu. Při čištění nepoužívejte papírové utěrky nebo tvrdé materiály, které by mohly poškrábat displej. Používejte pouze měkký hadřík.

16. Přípustná okolní teplota při provozu: od 0 do +35 °C. Skladovací teplota: od +5 do +45 °C. Relativní vlhkost: 5 % až 90 % nekondenzující (25 °C).

Kde je ve Škodě Rapid namontován navigátor?

Škoda Rapid (2020). Auto GPS navigace NAVITEL DN505 MAGNETIC

Технические характеристики

Navigátor GPS
model
Magnetický NAVITEL DN505
Hlavní barva
černá
podpora GLONASS
Navigační software
NAVITEL
Karty v ceně
je
Přesnost polohy
Načítání dopravních zácp
Navigátor — tablet
Mobilní modul
Procesor
MStar MSB2531
Frekvence CPU
800 MHz
Velikost vestavěné paměti
8192 MB
velikost RAM
128 MB
Operační systém
Linux
Konektor pro externí anténu
podpora WAAS
je
Úhlopříčka obrazovky
Typ zobrazení
Rozlišení displeje
480 × 272
zadní fotoaparát
režim DVR
Zvuková upozornění
je
multimediální
Vysílač FM
Režim hands-free
Zdroj energie
baterie, autoadaptér 12V
Kapacita baterie
600 mAh
Bezdrátová rozhraní
Konektory
miniUSB, mini jack 3.5 mm
Slot pro paměťovou kartu
microSD
AV vstup
Dále
magnetický držák s průchozím napájením
komponenty
nabíječka do auta, USB kabel, držák do auta, dokumentace
šíře
132 mm
výška
89 mm
Tloušťka
17.5 mm
177 g

Obsah balení
Autonavigátor NAVITEL DN505 MAGNETIC
Držák na čelní sklo
Stylus

12/24 V nabíječka do auta Mini-USB na USB kabel Uživatelská příručka Záruční list

Внешний вид

1. Tlačítko zapnutí/vypnutí navigátoru.

2. Indikátor stavu nabití baterie.

4. Audio výstup mini jack 3,5 mm.

5. Slot pro paměťové karty microSD.

9. Magnetický držák

10. Tlačítko Reset.

11. Mini-USB port.

Rozhraní programu

Trasa do bodu vybraného na mapě

Program umožňuje sestavení trasy k bodu, který lze nalézt a označit na mapě a definovat jako koncový bod trasy. V tomto případě bude výchozím bodem trasy aktuální poloha zařízení určená systémem GPS. Chcete-li vytvořit trasu, klikněte na odpovídající oblast mapy, označte na ní bod a vyberte „Kurzor“ [1]. Dále klikněte na „Pojďme!“ [2]. Program nabídne 3 alternativní trasy s přibližnou vzdáleností a časem do cílového bodu [3]. Vyberte příslušnou možnost a klikněte na „Pojďme!“

Nalezení adresy a vybudování trasy

Chcete-li vytvořit trasu k bodu, který lze nalézt podle adresy, vyberte „Nabídka“ [4] > „Najít“ [5] > „Podle adresy“. Dále klikněte na „Vybrat zemi“ [6] a začněte zadávat název země [7]. Chcete-li klávesnici skrýt, klikněte na ikonu v pravé horní části obrazovky. Vyberte svou zemi [8]. Pole „Vyberte město“, „Vyberte ulici“ a „Vyberte budovu“ se aktivují po vyplnění předchozího pole [9]. Po zadání příslušných informací se objekt zobrazí na mapě. Klikněte na «Pojďme!» [10]. Program nabídne 3 alternativní trasy [11] na zadanou adresu a můžete se po ní vydat [12].

Ruční výběr všech bodů trasy
Chcete-li vytvořit trasu s ručními počátečními a koncovými body, označte na mapě bod, kde chcete začít, a stisknutím kurzoru [1] přejděte na obrazovku Moje trasa. Dále klikněte na informační panel v dolní části obrazovky [2]. Na obrazovce „Properties“, která se otevře, vyberte „Route Start“ [3]. Přijímač GPS musí být vypnutý. Bod bude na mapě označen jako výchozí bod trasy. Dále vyberte na mapě koncový bod trasy. Chcete-li to provést, klikněte na odpovídající oblast mapy, klikněte na tlačítko „Kurzor“ [4] a poté na „Pojďme!“ na obrazovce „Moje trasa“ [5]. Program nabídne 3 alternativní trasy. Vyberte ten správný a klikněte na „Pojďme!“ [6].

Centrum aktualizací Navitel Navigator

K aktualizaci map a aplikací, stejně jako k nákupu nových map, můžete použít program, který jsme vyvinuli speciálně pro tyto účely. Program si můžete stáhnout na našich webových stránkách v sekci „Stáhnout“. Níže uvedené pokyny vám pomohou pochopit funkce programu.

1. Nainstalujte Navitel Navigator Update Center do počítače podle všech kroků průvodce instalací Windows;

2. Připojte navigátor k počítači v režimu vyměnitelného disku (USB Flash Drive / Mass Storage).

3. Spusťte Centrum aktualizací Navitel Navigator. Pokud jste navigátor správně připojili, program zjistí jeho přítomnost [1].

4. Pokud jsou nalezeny aktualizace, Centrum aktualizací Navitel Navigator vás vyzve k aktualizaci zařízení na nejnovější verzi softwaru a také k aktualizaci map, pokud jsou k dispozici novější [2].

Upozorňujeme, že staré mapy budou během procesu aktualizace nebo reinstalace smazány. Chcete-li pokračovat, klikněte na Aktualizovat a poté na OK.

5. Centrum aktualizací Navitel Navigator stáhne a nainstaluje aktualizace do zařízení.

6. Pokud se po aktualizaci rozhodnete stáhnout nebo zakoupit další mapy, vyberte „Stáhnout“ nebo „Koupit“ [3].

7. Chcete-li stáhnout zakoupené karty, zaškrtněte v seznamu požadovaná políčka a klikněte na „OK“ [4].

8. Chcete-li zakoupit karty, klikněte na řádek odpovídající kartě, kterou potřebujete, vyberte období předplatného a klikněte na „Koupit“ [5, 6].

9. Spusťte Navitel Navigator na vašem zařízení.

Použití zařízení v autě

Součástí zařízení je přísavný držák na čelní sklo a nabíječka do auta. Držák na čelní sklo

VAROVÁNÍ: Pečlivě vybírejte místo instalace

upevnění Nikdy neinstalujte držák tak, aby blokoval zorné pole řidiče. Pokud čelní sklo vašeho vozu obsahuje vestavěnou topnou mřížku nebo UV ochranu, může být příjem signálu narušen.

Montáž držáku na čelní sklo Nejprve odstraňte ochrannou fólii z přísavky držáku. Poté vyberte vhodné místo na čelním skle nebo bočním skle, ujistěte se, že je povrch čistý, bez vody, prachu nebo nečistot, a poté připevněte držák na sklo pomocí přísavky. Připojte kabel nabíječky k držáku. Připojte navigátor k magnetickému držáku, který zajistí stabilní fixaci navigátoru.

Po připojení k držáku se navigátor automaticky zapne. V případě potřeby lze zařízení snadno oddělit a držák ponechat na čelním skle. Po odpojení se zařízení po 15 sekundách automaticky vypne.

Péče o nástroje

Správná péče o zařízení zajistí jeho dlouhý a efektivní provoz.

• Neskladujte ani nepoužívejte zařízení v podmínkách vysoké vlhkosti nebo vysokých teplot.

• Vyhněte se dlouhodobému vystavení zařízení přímému slunečnímu záření nebo ultrafialovým paprskům.

• Nepokládejte na zařízení žádné předměty ani na něj nepouštějte žádné předměty.

• Zařízení neupusťte ani jej nevystavujte nárazům.

• Nevystavujte zařízení náhlým změnám teploty, protože to může způsobit kondenzaci uvnitř zařízení a jeho poškození. Pokud k tomu dojde, nezapínejte zařízení, dokud nebude suché.

• Povrch displeje se může snadno poškrábat. Nedotýkejte se displeje ostrými předměty. Pro ochranu displeje před poškrábáním můžete použít speciální ochrannou fólii.

• Nikdy nečistěte přístroj ani displej, když je napájení zapnuté. K čištění vnějších povrchů používejte měkký, vlhký hadřík (nejlépe nebavlněný).

• K čištění obrazovky nepoužívejte papírové ubrousky nebo ručníky.

• Nikdy se nepokoušejte zařízení sami rozebírat nebo opravovat ani jej jakýmkoliv způsobem upravovat.

cesta. Jakýkoli takový zásah může poškodit vaše zdraví, narušit správnou funkci zařízení nebo způsobit jeho poškození. Tím dojde také ke ztrátě záruky.

Bezpečné řízení

• Abyste mohli bezpečně používat funkce zařízení, pamatujte na dodržování požadavků předpisů o silničním provozu Ruské federace. Navíc se snažte dodržovat samozřejmá pravidla pro zacházení se svým vozem jako se zdrojem zvýšeného nebezpečí.

• Tato pravidla jsou určována především rizikem újmy na životě nebo zdraví třetích osob, poškození jejich majetku, domácích zvířat nebo životního prostředí.

• Vždy zatáhněte ruční brzdu vozidla, která musí být v dobrém stavu a musí bránit pohybu vozidla.

• Vždy parkujte své vozidlo na otevřeném, dobře větraném místě.

• Udržujte úroveň hlasitosti relativně nízkou, abyste během jízdy slyšeli vše kolem vozidla.

Informace o bezpečnosti používání zařízení

1. Před odjezdem proveďte všechna nastavení autonavigátoru. Obsluha zařízení a nastavování jeho parametrů za jízdy autem je velmi nebezpečné. Pokud potřebujete změnit nastavení navigace nebo nastavení zařízení, musíte zaparkovat na bezpečném místě v souladu s dopravními předpisy.

2. Před odjezdem si prostudujte trasu. Pokud zcela nerozumíte pokynům hlasové navigace a požadujete, abyste se podívali na displej pro vysvětlení, ujistěte se, že jste v bezpečném prostředí.

3. Navigační informace a hlasové navádění nemusí odpovídat skutečným podmínkám vozovky nebo dopravním předpisům nebo jsou s nimi v rozporu. Vždy věnujte zvláštní pozornost aktuální dopravní situaci, dopravnímu značení a chodcům.

4. Nepoužívejte navigační zařízení jako zařízení pro přesné měření rychlosti a ujeté vzdálenosti.

5. Kvalita příjmu satelitního signálu se může lišit v závislosti na poloze zařízení uvnitř vozu. Při projíždění tunelem, kolem vysokých budov nebo v hustě zastavěných oblastech může docházet ke špatnému příjmu. Příjem také negativně ovlivňují povětrnostní podmínky, jako je hustá mlha.

6. Signály GPS nemusí být přijímány uvnitř budov nebo pokud se v blízkosti autonavigátoru nacházejí zdroje elektromagnetického záření.

7. Pokud jste zařízení delší dobu nepoužívali, může určení polohy trvat značnou dobu, i když přijímač GPS funguje normálně.

8. Věnujte zvláštní pozornost místu instalace zařízení. Neinstalujte zařízení na místo, kde by mohlo narušovat činnost airbagů nebo váš výhled na vozovku.

9. Při instalaci držáku na čelní sklo věnujte pozornost čistotě povrchů, na kterých by neměly být žádné nečistoty nebo vlhkost. Pod přísavkou by neměly být žádné vzduchové bubliny, protože to může ovlivnit těsnost nástavce. Jakékoli poškození zařízení nebo jiných předmětů uvnitř vozidla způsobené pádem v důsledku odpojení držáku je výhradní odpovědností uživatele a nevztahuje se na něj záruka.

10. Nevystavujte zařízení dlouhodobému přímému slunečnímu záření nebo vysokým teplotám. Přehřátí baterie může způsobit výbuch.

11. Nevystavujte zařízení vlhkosti nebo prudkým změnám teploty. To může způsobit kondenzaci vlhkosti uvnitř jednotky a její poškození. Pokud je jednotka vystavena vlhkému prostředí, zapněte napájení až po úplném vysušení jednotky.

12. Samostatné zásahy, úpravy a otevírání krytu přístroje nejsou povoleny, protože to může vést k nesprávné funkci přístroje nebo k jeho poškození. Veškeré práce musí provádět kvalifikovaný personál.

13. Zařízení je napájeno vestavěnou Li-ion baterií, která může při nesprávném použití explodovat nebo uvolňovat toxické látky. Nevystavujte zařízení nárazům, nepoužívejte zařízení v přítomnosti výbušných plynů a kapalin v prostředí.

14. Před nabíjením zařízení se ujistěte, že je napájecí adaptér řádně odvětráván, protože proces nabíjení generuje velké množství tepla. Nezakrývejte napájecí adaptér papírem nebo jinými předměty, které zhoršují ventilaci.

15. Při čištění displeje a vnějších povrchů zařízení nepoužívejte nadměrnou sílu. Při čištění nepoužívejte papírové utěrky nebo tvrdé materiály, které by mohly poškrábat displej. Používejte pouze měkký hadřík.

16. Přípustná okolní teplota při provozu: od 0 do +35 °C. Skladovací teplota: od +5 do +45 °C. Relativní vlhkost: 5 % až 90 % nekondenzující (25 °C).

Zajímavé:
Kolik váží Hyundai Tucson z roku 2008.
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»