ŠkodaŠkoda Octavia

Kdy vyměnit bezpečnostní pás Škoda Octavia

Bezpečnostní pásy 1.7 Škoda Octavia

Řidič a spolujezdec mají předepnuty bezpečnostní pásy. Tyto pásy zajišťují těsný kontakt s tělem cestujícího při čelní srážce vozidla, což v kombinaci se systémem airbagů snižuje riziko vážného zranění. Předpínač bezpečnostního pásu se může aktivovat ve spojení s airbagem v případě silného čelního nárazu.

Za normálních podmínek fungují tyto řemeny stejně jako běžné řemeny. Při zapnutí zapalování a náhlém zastavení vozidla nebo při příliš rychlém pohybu cestujících vpřed je zablokován inerciální napínač bezpečnostního pásu. V případě vážného čelního nárazu se při aktivaci systému airbagů pás ovine kolem řidiče a spolujezdce těsněji.

Bezpečnostní pásy s předpínači mohou fungovat se systémem airbagů nebo bez něj.

Hlavní součásti předpínače

Bezpečnostní pásy 1.7 Škoda Octavia

2. Napínač a blokovací zařízení bezpečnostního pásu

Pro zajištění maximálního bezpečnostního výkonu systému předepjatých bezpečnostních pásů:

– umístěte bezpečnostní pás správně kolem těla;
– správně nastavit délku pásu.

Bezpečnostní pásy řidiče a spolujezdce s předepínačem se aktivují v případě vážného čelního nárazu spolu se systémem airbagů, protože systém airbagů a bezpečnostní pás s předpínačem jsou řízeny stejným snímačem. Předpínač bezpečnostního pásu se může aktivovat ve spojení s airbagem v případě silného čelního nárazu. V tomto případě se předpínače aktivují, i když v okamžiku nárazu na sedadlech nejsou žádní cestující.

Při aktivaci napínačů může být v interiéru vozidla slyšet hlasitý zvuk a výskyt jemného prachu, podobného kouři. Nejedná se o závadu a je v souladu s normálním provozem systému.

Přestože je prach neškodný, může způsobit podráždění pokožky. Nedoporučuje se také dlouhodobě inhalovat. Po nehodě, kdy je systém aktivován, si důkladně umyjte ruce a obličej vodou.

Vzhledem k tomu, že snímač aktivace předpínačů bezpečnostních pásů je sdílen s airbagy, varovná kontrolka na sdruženém přístroji se po zapnutí zapalování rozsvítí přibližně 6 sekund a poté by měla zhasnout. Pokud systém nefunguje správně, tato kontrolka zůstane svítit, i když v systému airbagů není žádná závada. Pokud se kontrolka zádržného systému nerozsvítí při zapnutí zapalování nebo zůstane rozsvícená déle než 6 sekund, nebo když je vozidlo v pohybu, nechte zádržný systém co nejdříve zkontrolovat autorizovaným dealerem KIA.
Bezpečnostní pásy s předepínačem jsou jednorázové. Jakmile jsou spuštěny, musí být vyměněny. Všechny typy pásů, které jsou namáhány při nehodě, musí být vyměněny.

Při aktivaci se blokovací mechanismus bezpečnostních pásů s předpínačem zahřeje. Několik minut po jejich aktivaci se nedotýkejte blokovacích mechanismů pásu. Nepokoušejte se sami testovat nebo vyměnit systém pásů. Tuto operaci svěřte pouze autorizovanému prodejci Kia. Neklepejte na zajišťovací mechanismy bezpečnostních pásů. Nepokoušejte se žádným způsobem opravovat nebo seřizovat systém napínacího pásu.

Nesprávná údržba blokovacích mechanismů a nedodržení doporučení nenarážet, neopravovat, upravovat nebo nevyměňovat zařízení může mít za následek poruchu systému a vážné zranění při nehodě. Při řízení vozidla musíte mít vždy zapnutý bezpečnostní pás.

SYSTÉM BEZPEČNOSTNÍCH PÁSŮ

Bezpečnostní pásy poskytují nejlepší ochranu, když:

– opěradlo je ve zvednuté poloze;
– osoba sedí rovně (neprohýbá se);
– stehenní část bezpečnostního pásu kryje boky a přiléhá co nejníže k pánvi;
– ramenní část bezpečnostního pásu prochází hrudníkem;
– kolena směřují dopředu.

Pokud si zapomenete zapnout bezpečnostní pás, rozsvítí se varovná kontrolka a zazní zvukový alarm. Všechna sedadla kromě zadního prostředního jsou vybavena bederním bezpečnostním pásem. Prostřední zadní sedadlo má pouze bederní pás.

Vnitřní zámek v napínacím mechanismu bezpečnostního pásu se při zapnutí bezpečnostního pásu nezablokuje, což umožňuje volný pohyb připoutaným cestujícím a také zvyšuje jejich pohodlí. Pokud je vozidlo vystaveno působení síly, jako je prudké brzdění, zatáčka nebo kolize, zámek napínače bezpečnostního pásu zabrání vytažení bezpečnostních pásů. Zadní prostřední bezpečnostní pás nemá tento mechanismus a je tedy vždy v uzamčené poloze. Pro instalaci dětské sedačky použijte přednostně zadní prostřední sedadlo. Pokud to není možné, můžete jej nainstalovat na přední sedadlo vedle řidiče nebo na zadní vnější sedadlo. V tomto případě musíte použít speciální systém zamykání bezpečnostních pásů.

Nikdy nejezděte se zalomenými nebo promáčknutými bezpečnostními pásy. Pokud pás nelze narovnat nebo odvinout, okamžitě kontaktujte svého prodejce Kia nebo nejbližšího kvalifikovaného technika.

POUŽÍVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH PÁSŮ

Každé sedadlo v autě má vlastní mechanismus bezpečnostního pásu, který se skládá ze spony a jazýčku. Tyto části byly navrženy pro společné použití.

Ramenní popruh používejte pouze na vnější straně ramene. Nikdy si neprotahujte pás pod paží.

Ujistěte se, že se pás nedotýká vašeho krku nebo nepřesahuje vaše vnitřní rameno.

Nikdy nepoužívejte stejný bezpečnostní pás pro více cestujících.

Kyčelní a ramenní části pásu se mohou natáhnout a poškodit v důsledku síly generované během nehody.

Při každé kolizi je nutné důkladně zkontrolovat systém bezpečnostních pásů. Všechny poškozené napínací mechanismy, upevňovací jednotky a další vadné díly musí být před dalším provozem vozidla vyměněny.

Bezpečnostní pás by měl být pravidelně kontrolován, aby se zjistilo, zda není nadměrně opotřebovaný nebo poškozený. Jakýkoli řemen, který je silně opotřebovaný, proříznutý, spálený nebo jinak poškozený, musí být vyměněn. Ujistěte se, že kyčelní a ramenní části pásu se hladce a snadno vracejí do napínacího mechanismu. Zkontrolujte západky a ujistěte se, že fungují bez rušení nebo zpoždění. Jakýkoli řemen, který je poškozený nebo nefunkční, musí být okamžitě vyměněn.

Dbejte na to, aby se bederní nebo ramenní pás nikdy nezachytil o zavírající se dveře. Mohlo by dojít k poškození bezpečnostního pásu nebo západek, což by zvýšilo riziko zranění při nehodě.

BEZPEČNOST TĚHOTNÝCH ŽEN

Těhotné ženy by měly vždy používat bezpečnostní pásy, pokud jim to jejich lékař dovolí. Kyčelní část pásu by měla být CO NEJNIŽŠÍ A NEJPOHODLNĚJŠÍ.

Těhotné ženy by nikdy neměly přikládat bezpečnostní pás přes oblast břicha plodu nebo přes břicho.

BEZPEČNOST KOJENCŮ A MLADÝCH DĚTÍ

Bezpečnost kojenců a malých dětí musí zajistit certifikovaný dětský zádržný systém, který zaručí jejich maximální bezpečnost při jízdě.

Nikdy nedovolte, aby dítě během jízdy spočívalo na kolenou nebo nohou na sedadle. Nikdy nepoužívejte stejný bezpečnostní pás pro dospělého a dítě nebo pro dvě děti současně.

Nikdy nepřepravujte děti sedící na klíně dospělého nebo držící dítě v náručí. Ani silný člověk není schopen udržet dítě při byť jen nepatrné srážce.

Jak děti rostou, je nutné používat nové bezpečnostní systémy, které zahrnují větší sedačky nebo podsedáky, které jsou přiměřené velikosti dítěte.

Děti, které přerostly dětský zádržný systém, musí používat bezpečnostní pásy auta. Pokud na zadních krajních sedadlech sedí děti, je nutné použít bederní a ramenní bezpečnostní pás.

Pokud se ramenní část pásu dotýká krku nebo obličeje vašeho dítěte, zkuste ho posadit blíže ke středu vozu. Pokud se ramenní část pásu stále dotýká krku nebo obličeje dítěte, vraťte se k používání dětského zádržného systému.

Použití ramenních popruhů pro malé děti

Nikdy nedovolte, aby se ramenní část pásu dotkla krku nebo obličeje dítěte, když je vozidlo v pohybu. Pokud nejsou bezpečnostní pásy správně nastaveny nebo zapnuty, hrozí nebezpečí vážného nebo smrtelného zranění dítěte.

KONTROLKA BEZPEČNOSTNÍHO PÁSU

Pokud není břišní/ramenní pás řidiče zapnutý, po otočení klíčku zapalování do polohy ON se na několik sekund rozsvítí varovná kontrolka bezpečnostního pásu.

Bezpečnostní pásy 1.7 Škoda Octavia

BEDERNÍ BEZPEČNOSTNÍ PÁS

Chcete-li zapnout přední bederní bezpečnostní pás, postupujte takto:

1. Pevně ​​uchopte přezku opasku a přezku.
Bezpečnostní pásy 1.7 Škoda Octavia 2. Postupně vytahujte řemen z napínacího mechanismu.
Bezpečnostní pásy 1.7 Škoda Octavia 3. Umístěte sponu opasku do zámku. Pokud uslyšíte cvaknutí, je přezka správně upevněna.
Bezpečnostní pásy 1.7 Škoda Octavia 4. Umístěte stehenní část pásu CO NEJNÍŽ, aby v případě nehody nesklouzl pod pás. PÁS NASTAVTE PODLE SVÉ VÝŠKY. Napínací mechanismus automaticky navíjí přebytečnou část pásu a neustále udržuje pás v napnutém stavu. Pro maximální bezpečnost pás zbytečně nenatahujte ani nevytvářejte nadměrnou vůli.
Bezpečnostní pásy 1.7 Škoda Octavia 5. Pomocí výškově nastavitelného horního nástavce popruhu upravte výšku popruhu tak, aby odpovídala vaší výšce. Chcete-li držák posunout nahoru, zatáhněte za rukojeť směrem k sobě a posuňte držák nahoru. Chcete-li se posunout dolů, zatáhněte za rukojeť směrem k sobě a posuňte držák dolů. Ujistěte se, že je upevnění opasku bezpečně upevněno.

Přední bezpečnostní pásy

Při jízdě by měla být opěradla předních sedadel ve zvednuté poloze, aby bylo zajištěno pohodlí řidiče a spolujezdce. Bezpečnostní pásy poskytují nejlepší ochranu, když jsou opěradla sedadel ve zvednuté poloze. Nikdy nezapínejte bezpečnostní pás s ramenní částí bezpečnostního pásu za zády nebo za vnější rameno.

Nikdy nezapínejte bezpečnostní pás tak, aby ramenní část pásu vedla přes váš krk nebo obličej.

Umístěte kyčelní část pásu co nejníže. Ujistěte se, že pásek těsně obepíná vaše boky. Stehenní část opasku nesmí obepínat pas.

Nikdy nejezděte se zauzleným nebo promáčknutým bezpečnostním pásem.

Nikdy nepoužívejte stejný bezpečnostní pás pro více než jednu osobu současně. Nedodržení těchto varování zvyšuje riziko zranění při nehodě.

Odepnutí předního bezpečnostního pásu

Bezpečnostní pásy Škoda

Bezpečnostní pásy Škoda jsou účinným prostředkem k ochraně řidiče a cestujících před vážnými zraněními při dopravních nehodách. Při řízení se ujistěte, že máte zapnutý bezpečnostní pás a nevozte cestující, kteří nejsou připoutáni bezpečnostními pásy.
Vůz je vybaven bezpečnostními pásy na předních sedadlech s navíječi vybavenými předpínači. Přední bezpečnostní pásy mají výškové nastavení pro horní upevňovací bod.

Pravidelně kontrolujte stav řemenů Škoda. Pokud na řemenech najdete oděrky, natržení nebo jiné poškození, řemeny vyměňte. Pokud jsou pásy znečištěné, omyjte je jemným mýdlovým roztokem. Pásy nikdy nežehlete žehličkou.

Nezapínejte bezpečnostní pás na dítě sedící na klíně spolujezdce. Nezapomeňte vyměnit řemeny, které byly při nehodě vystaveny kritickému namáhání.

1. Chcete-li pás zapnout, vytáhněte jej z navijáku a zasuňte jazýček spony do spony, dokud nezacvakne, aniž by došlo k překroucení popruhů.

2. Chcete-li pás odepnout, stiskněte tlačítko zámku a současně pás držte. Uvolněte pás a automaticky se navine na cívku.

K přepravě dětí do 12 let používejte speciální dětské sedačky, ke kterým se dítě připoutá vlastním pásem. Tato sedačka musí být zase bezpečně připevněna k sedadlu vozu Škoda Octavia standardními bezpečnostními pásy.

3. Aby se pás nedotýkal krku a netlačil na vaše rameno, upravte výšku horního bodu. Pro vertikální posunutí držáku.

4. . stiskněte páčku zámku a posuňte pásek nahoru.

Všichni cestující na zadních sedadlech jsou také vybaveni bezpečnostními pásy s diagonálním navíječem.
Pro zapnutí bezpečnostního pásu zasuňte jazýček spony do zámku, dokud nezaklapne stejným způsobem jako u předních bezpečnostních pásů vozu Škoda Octavia. Pro rozepnutí pásu stiskněte tlačítko zámku — pás se automaticky vrátí do původní polohy.

Zajímavé:
Jak odstranit obložení přední kapoty na Škodě Rapid.
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»