Volkswagen passat b6

Jak nastavit odklon passatu b6

Pomocný rám lze posouvat pouze doleva nebo doprava a v žádném případě ve směru nebo proti pohybu.

Odstraňte zvukově izolační štít.

Nastavení sbíhavosti a odklonu kola

Povolte šrouby 1 pomocného rámu 2 na nástavbě na obou stranách (obr. 1).

Možnost nastavení odklonu je omezena tolerancemi v otvorech konzol a pomocného rámu. Pokud není možné dosáhnout jmenovité hodnoty pohyblivými díly, je nutné tyto díly a karoserii zkontrolovat.

Nominální hodnotu odklonu lze upravit posunutím pomocného rámu 3.

Utáhněte šrouby zajišťující pomocný rám ke karoserii o další úhel utažení.

Po posunutí pomocného rámu je nutné zkontrolovat mezeru mezi kardanovým kloubem s křížem a výřezem v přední stěně.

Odšroubujte upevňovací matice a sejměte obložení v prostoru pro nohy.

Nastavení sbíhavosti a odklonu kola

Po obvodu mezi křížovým kloubem 2 a výřezem v přední stěně musí být mezera minimálně 5 mm (obr. 2).

SEŘÍZENÍ ODKLONU ZADNÍ NÁPRAVY

Nastavení sbíhavosti a odklonu kola

Povolte matici „a“ závitového spojení horního příčného ramene s pomocným rámem (obr. 3).

Nastavte odklon otáčením šestihranu excentrického šroubu.

Maximální rozsah nastavení je 90° doleva nebo doprava od středové polohy.

Utáhněte matici „A“ (obr. 3). K tomu použijte klíč.

Při použití nástrčného klíče utáhněte matici momentem 65 Nm.

Nastavení sbíhavosti a odklonu kola

Po utažení matice a (obr. 4) znovu zkontrolujte hodnotu odklonu.

NASTAVENÍ Sbíhavosti ZADNÍ NÁPRAVY

Povolte matici 1.

Nastavení sbíhavosti a odklonu kola

Otáčejte excentrickým šroubem 2, dokud nedosáhnete jmenovité hodnoty (obr. 5).

NASTAVENÍ Sbíhavosti PŘEDNÍ NÁPRAVY

Nastavení sbíhavosti a odklonu kola

Povolte pojistnou matici 3 a přitom držte konec spojovací tyče 2 (obr. 6).

Vyjměte pružinovou svorku 1 z kufru.

Nastavte sbíhavost otáčením levé a/nebo pravé spojovací tyče.

Chcete-li to provést, můžete na šestihran spojovací tyče nainstalovat klíč.

Dávejte pozor, abyste při otáčení spojovacích tyčí nezkroutili boty. Zkroucené prašníky se rychle opotřebovávají.

Nastavení sbíhavosti a odklonu kola

Utáhněte pojistnou matici pomocí nástrčného pouzdra, přičemž přidržujte konec spojovací tyče 1 (obr. 7).

Znovu zkontrolujte hodnotu sbíhavosti.

Po utažení pojistné matice může dojít k mírné odchylce od nastavené hodnoty.

Pokud je naměřená hodnota sbíhavosti v toleranci, je nastavení správné.

Namontujte pružinovou svorku na botu.

Zajímavé:
Jak rozebrat palubní desku na vw passat b6.
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»