Volkswagen passat

Kolik oleje potřebujete k naplnění vozu Volkswagen Passat?

Motorový olej musí být vyměněn každých 10 000 km.
U nového vozu je nutná výměna oleje po době záběhu (po 2500 km). Při výměně oleje musíte nainstalovat nový olejový filtr (motor ZMZ-4062) nebo jeho filtrační vložku (všechny motory). Postup výměny oleje viz pododdíly 2.3.2, 2.3.2.2 и 2.3.3.3.

Do klikové skříně motoru Doporučuje se nalít olej stejné značky, jaký byl v motoru. Pokud plníte olej jiné značky, musíte nejprve propláchnout systém mazání motoru olejem stejné značky, který se bude nalévat do motoru. Za tímto účelem vypusťte starý olej a doplňte nový olej 2–4 mm nad značku „0“ na ukazateli hladiny oleje (měrce). Nastartujte motor a nechte jej běžet na volnoběh asi 10 minut. Poté vypusťte olej, vyměňte olejový filtr nebo jeho filtrační vložku a doplňte čerstvý olej.

Chladicí kapalina se musí měnit jednou za 2 roky nebo po 60 000 km (podle toho, co nastane dříve). Postup výměny chladicí kapaliny viz pododdíl 2.4.4. Je třeba mít na paměti, že chladicí kapalina je jedovatá, proto byste ji při nalévání neměli nasávat do úst. Při práci s chladicí kapalinou se doporučuje používat ochranné brýle a nekouřit a nejíst. Pokud se tekutina dostane na exponovanou pokožku, omyjte ji mýdlem a vodou.

Olej do převodovky musí být vyměněn po 60 000 km. Postup výměny oleje viz pododdíly 3.3.2 и 3.4.2. Každých 20 000 km je potřeba zkontrolovat hladinu oleje v převodovce a případně dolít. Hladina oleje v klikové skříni by měla dosahovat k okraji plnicího otvoru. Pokud vypuštěný olej obsahuje kovové částice nebo je velmi znečištěný, je třeba krabici umýt. Za tímto účelem nalijte do klikové skříně 0,9 litru čerstvého oleje. Zvedněte zadní část vozu pomocí zvedáku. Nastartujte motor a po zařazení prvního rychlostního stupně jej nechte běžet 2-3 minuty. Poté olej vypusťte a doplňte čerstvým olejem. Při kontrole hladiny oleje je třeba očistit povrch odvzdušňovače od nečistot a několikrát otočit jeho uzávěrem, abyste odstranili veškeré nečistoty zachycené pod ním.

Zajímavé:
Jaký disk je na passat cc.

Olej ve skříni zadní nápravy nutno vyměnit po 60 000 km. Výměna oleje se provádí stejným způsobem jako v převodovce. Po 20 000 km je potřeba zkontrolovat hladinu oleje v klikové skříni a případně doplnit. Hladina oleje by měla dosahovat k okraji plnicího otvoru. Při kontrole hladiny oleje je potřeba vyčistit odvzdušňovač od nečistot stejně jako u převodovky.

Vypuštěnou brzdovou kapalinu znovu nepoužívejte.

Brzdová kapalina U pohonů spojky a brzdy se musí měnit jednou za 2 roky, bez ohledu na počet najetých kilometrů. Spojkové a brzdové pohony používají domácí brzdové kapaliny „Rosa“, „Rosa-3“, „Tom“, „Neva“ nebo jejich zahraniční analogy na neropné bázi, jejichž kvalitativní úroveň není nižší než DOT-3. Používejte jiné značky kapalin, zejména kapaliny na bázi ropy, zakázáno.

Brzdová kapalina je hygroskopická, proto by neměla být skladována v otevřených nádobách.

Postup výměny brzdové kapaliny je následující:

1. Odstraňte uzávěr nádržky hlavního brzdového válce.

2. Odstraňte pryžové ochranné krytky z odvzdušňovacích ventilů na válcích kol a na ventily nasaďte pryžové hadice, jejichž konce spusťte do skleněných nádob.

3. Odšroubujte ventily maximálně o jednu otáčku a sešlápnutím brzdového pedálu úplně vypusťte kapalinu. Jakmile kapalina přestane vytékat z hadic, utáhněte odvzdušňovací ventily.

4. Vylijte vypuštěnou brzdovou kapalinu z nádob a umístěte je na místo.

5. Nalijte čerstvou kapalinu do nádržky hlavního válce, odšroubujte všechny odvzdušňovací ventily o jednu otáčku a sešlápnutím brzdového pedálu naplňte brzdový systém. V tomto případě musíte neustále doplňovat kapalinu do nádrže hlavního válce. Poté, co z hadiček umístěných na odvzdušňovacích ventilech začne vytékat čistá brzdová kapalina, ventily utáhněte.

6. Odvzdušněte brzdový systém, abyste z něj odstranili vzduch (viz pododdíl 6.9).

Zajímavé:
Proč palivové čerpadlo vydává bzučení po vypnutí motoru Passat cc.

7. Uzavřete nádržku hlavního brzdového válce zátkou. Odstraňte hadice z odvzdušňovacích ventilů a nasaďte na ně ochranné krytky.

Stejným způsobem se vyměňuje kapalina v hydraulickém pohonu spojky.

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button