ŠkodaŠkoda Rapid

Jak nabíjet baterii vozu Škoda Rapid

Při rychlosti nepřesahující 80 km/h (50 mph) jeďte opatrně směrem k nejbližšímu
nejbližší servisní společnost.

Pneumatika opravená těsnicí hmotou nemůže poskytnout stejný výkon jako dříve.
jízdní výkon vozu. Věnujte proto prosím pozornost následujícímu:
Obecné pokyny:

Rychlost nesmí překročit 80 km/h (50 mph)!

Vyvarujte se rychlé akcelerace, prudkého brzdění a rychlé chůze.

Startování motoru z externího zdroje energie

V této kapitole naleznete informace o následujících tématech:
Startuje se z baterie jiného auta

Při provádění prací v motorovém prostoru je nutné

Při manipulaci s baterií je třeba dbát na následující:

Vybitá baterie již může zamrznout

při teplotách těsně pod 0 °C. Pokud je baterie zamrzlá,
Ano, motor nelze nastartovat z externího zdroje energie – je to nebezpečné
nebezpečí výbuchu a chemického poleptání!

Je zakázáno startovat motor z externího zdroje (např.

z baterie jiného vozidla), když je hladina nízká
elektrolyt v baterii – nebezpečí výbuchu a chemikálie
nebeské hoří!

Startuje se z baterie jiného auta

Nemocný. 166 Schéma zapojení při spuštění:— vybitá baterie;

— výstup donorové baterie / uzemnění motoru se systémem start-stop

Nemocný. 167 Zemnicí svorka a kladná svorka pro vozidla s baterií
náhradní baterie v zavazadlovém prostoru

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost straně 156.

Pokud motor nelze nastartovat kvůli vybité baterii
baterie, pak pro nastartování motoru můžete použít baterii
Balím další auto. K tomu používejte pouze startovací kabely
s dostatečným průřezem a s izolovanými pólovými svorkami.
Jmenovité napětí obě baterie musí být
12 V. Kapacita (v Ah) nabité baterie pomocí
moje pro startování, by se nemělo příliš lišit od kapacity vybité baterie
mutátorová baterie.

Samostatné jednání v obtížných situacích

Zajímavé:
Kdy vyměnit řemen alternátoru u Škody Roomster 1 4 Benz.

Startovací kabely musí být připojeny následovně:
sekvence:

na kladném pólu vybité baterie.

na kladném pólu startovací baterie.

na záporném pólu startovací baterie.

U auta с START-STOP systém, připojte svorku

hmotnost na motoru

U auta без START-STOP systém, zajistěte terminál

kovový díl pevně spojený s blokem válců, popř
na samotném bloku válců.

Umístění uzemňovacích a kladných svorek pro vozidla s
baterie v zavazadlovém prostoru
Pozitivní výstup

umístěné pod krytem v motorovém prostoru

Odemkněte zámek krytu ve směru šipky

kryt ve směru šipky

Připojte kladnou svorku kabelu ke spuštění motoru z externího zdroje
zdroj energie v bodě

Připojte zápornou svorku kabelu ke spuštění motoru z externího zdroje
napájení do uzemňovacího bodu na motoru

kovová část pevně připevněná k bloku válců, nebo k
samotný blok válců.

Startování motoru

Nastartujte motor dárcovského vozu a nechte jej běžet studený.
rovnou.

Zkuste nastartovat motor auta s vybitou baterií.
tor baterie.

Pokud motor nenaskočí, po 10 sekundách vypněte startér a
zkuste to znovu po půl minutě.

Chcete-li nastartovat motor z externího zdroje napájení, odpojte kabely
přísně v opačném pořadí.

Nikdy nepřipojujte propojovací kabel k zápornému pólu

svorka vybité baterie – nebezpečí výbuchu.

Nedovolte, aby se holé terminály dotýkaly – nebezpečné.

POZOR (pokračování)

Kladný kabel připojený k baterii se nesmí dotýkat vodivého

částí vozidla – nebezpečí zkratu!

Veďte kabely tak, aby se nemohly dostat do kontaktu s rotací

dílů v motorovém prostoru – nebezpečí úrazu, nebezpečí o
poškození auta.

Tažení auta

Pokyny pro tažení

Nemocný. 168 Pletené lano/kroucené lano

Pro lano používejte pouze pletené tažné lano vyrobené z
syntetická vlákna

Připojte tažné lano nebo pevný závěs přední tažné oko
pneumatika

, do zadní tažné oko

Zajímavé:
Jak zajistit proudění vzduchu pro cestující vzadu ve voze Škoda Octavia.

špička tažného zařízení

Podmínky nutné pro tažení.

Vozidla s automatickou převodovkou nesmí řídit
jízda se zvednutou zadní nápravou – hrozí poškození převodovky
ozubená kola!
Pokud v převodovce není olej, je tažení povoleno.
pouze se zvednutou přední nápravou (metoda částečného zatížení), zapnuto
odtahovku nebo na přívěsu.
Maximální rychlost tažení je 50 km / h.
Pokud normální tažení není možné nebo pokud je vzdálenost tažení
vzdálenost přesahuje 50 km, auto je nutné převézt na odtahovku
generátor nebo přívěs.

Pohotovostní vybavení a svépomoc

Řidiči tažného vozidla

V autě s manuální převodovka při rozjezdu
pomalu sešlápněte spojku.

V autě s automatická převodovka velmi opatrně
sešlápněte plynový pedál.

Normálně se pohybujte, pouze když je kabel napnutý.

Řidiči odtaženého vozidla

Pokud je to možné, doporučuje se odtahovat vozidlo s běžícím vozidlem.
motor. Funguje pouze posilovač brzd a posilovač řízení
s běžícím motorem. S vypnutým motorem musíte
obzvláště silně sešlápněte brzdový pedál a otočte volantem
Kola vyžadují více úsilí.

Pokud motor nenastartuje, zapněte zapalování, aby se zabránilo
zamknutí volantu a tak, abyste mohli používat ukazatel
otáčky, stěrač a ostřikovač.

Vypněte rychlost a u automatické převodovky přesuňte páku voliče do polohy
ne N.

Tažné lano musí být při tažení vždy napnuté.

K tažení nepoužívejte stočené tažné lano.

V opačném případě může dojít k vyšroubování tažného oka – hrozí nebezpečí nehody.

Tažné lano nesmí být překroucené – hrozí nebezpečí nehody.

Je zakázáno startovat motor tažením vozidla –

nebezpečí poškození motoru. Jako počáteční pomůcku můžete
použít baterii jiného auta

Nebezpečí hrozí při tažení na nezpevněných cestách a krajnicích.

přetížení a poškození upevňovacích dílů.

Doporučujeme použít tažné lano z originálního sortimentu.
Příslušenství a doplňky ŠKODA.

Přední tažné oko

Zajímavé:
Kdy vyměnit olej ve Škodě zeti 4×4.

Nemocný. 169 Demontáž krytu / montáž tažného oka

Sejmutí/instalace krytu

pro výběr klikněte na kryt ve směru šipky

pro nastavení vložte kryt do oblasti šipky

protilehlý okraj. Víko musí bezpečně přiléhat.

Demontáž a montáž tažného oka

pro nastavení zašroubujte tažné oko rukou ve směru šipky

K utažení můžete použít např. klíč na šrouby kol,
očko z jiného vozidla nebo podobný předmět, který lze provléknout
poutko.

pro výběr Odšroubujte tažné oko otáčením ve směru
opak toho, co ukazuje šipka

Tažné oko musí být vždy pevně utaženo, jinak
Při tažení se může odšroubovat.

Samostatné jednání v obtížných situacích

Zadní tažné oko

Nemocný. 170
Zadní tažné oko

Zadní tažné oko je umístěno pod zadním nárazníkem vpravo
strana.
Před použitím tažného oka sejměte ochranný kryt.

. Po použití tažného oka namontujte zpět

ochranný kryt na svém místě.

Vozidla s tažným zařízením
U vozidel se standardním tažným zařízením
lze použít nainstalovaný kulový konec

Výměna baterie v dálkovém ovladači

Nemocný. 171 Sejmutí krytu/vyjmutí baterie

Odklopte vousy klíče.

Zvedněte kryt baterie

drážkovým šroubovákem v oblasti

Otevřete kryt ve směru šipky

Vyjměte vybitou baterii ve směru šipky.

Nasaďte kryt baterie

a zatlačte na něj, dokud nezaklapne

s charakteristickým kliknutím.

Pokud se po výměně baterie auto neodemkne a nenahrává
Zdá se, že klíč je třeba synchronizovat

Parametry nové baterie musí odpovídat té předchozí

Při výměně baterie dbejte na správnou polaritu.

Doporučuje se vyměnit baterii v servisním středisku.

Baterie v klíči s nalepenou ozdobnou vrstvou být nemůže

lze vyměnit bez poškození tohoto obložení. Nové dekorativní
Zdivo lze zakoupit u vašeho prodejce ŠKODA.

Nouzové odemykání a zamykání

V této kapitole naleznete informace o následujících tématech:
Odemykání a zamykání dveří řidiče

Zajímavé:
Co dělat, když se v motoru Škoda felicia vaří voda.

Zamykání dveří bez cylindrické vložky

Odemknutí víka kufru

Nouzové odblokování volicí páky

Odemykání a zamykání dveří řidiče

Nemocný. 172
Klika dveří řidiče: otevřená
odstranění krytu larev

Pohotovostní vybavení a svépomoc

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button