ŠkodaŠkoda Fabia

Jak nastavit volant ve Škodě Fabia

Návod k obsluze Škoda Fabia od roku 2007. Zrychlení a pohyb vozu Škoda Fabia od roku 2007.

Nastavení polohy volantu Škoda Fabia II

Polohu volantu lze nastavit výškově i v podélném směru.
Nejprve nastavte polohu sedadla řidiče.
Sklopte rukojeť pod sloupkem řízení.
Nastavte volant do požadované výšky a podélné polohy.
Zatlačte rukojeť úplně nahoru proti sloupku řízení.

Nastavení polohy volantu Škoda Fabia II

UPOZORNĚNÍ
Nemůžete nastavit polohu volantu, když je vůz v pohybu!
Je důležité, aby řidič dodržoval odstup od volantu minimálně 25 cm Při nedodržení této minimální vzdálenosti nemusí systém airbagů poskytovat svůj ochranný účinek – při aktivaci může být životu nebezpečný!
Z bezpečnostních důvodů můžete vůz ovládat až po bezpečném umístění rukojeti ve své původní poloze, jinak by mohl volant během jízdy náhle změnit svou polohu.
— nebezpečí nehody!
Pokud si nastavíte volant blíže k obličeji, omezíte ochranný účinek airbagu na řidiče. Ujistěte se, že volant směřuje k vaší hrudi.
Když je vozidlo v pohybu, držte volant pevně oběma rukama za vnější okraj v poloze 9 hodin a 3 hodiny. Nikdy nedržte volant v poloze 12 hodin ani jiným způsobem (např. uprostřed nebo za vnitřní okraj). V tomto případě mohou být při aktivaci airbagu vážně zraněna ramena, paže a hlava.

Spínač zapalování Škoda Fabia II

(1) — zapalování je vypnuto, motor je zastaven, mechanismus řízení může být zablokován.
(2) — zapalování zapnuto
(3) — start motoru

(1) — dodávka paliva je zastavena, zapalování je vypnuto, motor je zastaven, mechanismus řízení může být zablokován.
(2) — předehřívání nafty, zapalování zapnuto. Pokud je předehřívací zařízení zapnuté, nezapínejte elektrické spotřebiče se zvýšeným odběrem proudu, abyste baterii nevystavili zbytečné zátěži.
(3) — nastartování motoru.
Pro všechna vozidla platí:
Pozice (1)
Ovládání se zablokuje (hřídel volantu je uzamčen) po vytažení klíčku ze spínací skříňky otáčením volantu doleva nebo doprava, dokud se zámek hřídele volantu neposune do pevné polohy. V zásadě platí, že při opouštění vozidla by měl být mechanismus řízení vždy uzamčen. To ztěžuje odcizení vašeho auta.
Pozice (2)
Pokud nemůžete otočit klíčkem do této polohy nebo je to možné jen obtížně, uvolněte zámek hřídele volantu pohybem volantu na krátkou vzdálenost v obou směrech.
Pozice (3)
V této poloze klíče se motor nastartuje. Současně se na krátkou dobu vypnou rozsvícená dálková nebo potkávací světla nebo jiné elektrické spotřebiče s velkým odběrem proudu. Po uvolnění klíče se klíč vrátí do polohy (2).
Před každým restartováním motoru musí být klíč vrácen do polohy (1). Tím se eliminuje možnost nastartování již běžícího motoru.
Bezpečnostní zařízení zabraňující vytažení klíče (automatická převodovka)
Klíč lze vytáhnout po vypnutí zapalování, pokud je páka voliče v poloze P.
UPOZORNĚNÍ
Pokud vozidlo jede s vypnutým motorem, klíč musí být vždy ve spínací skříňce v poloze (2) (zapalování zapnuto). Tato poloha je signalizována rozsvícením kontrolek. Při nedodržení tohoto pravidla může dojít k náhlému zablokování hřídele volantu, nebezpečí nehody!
Vytáhněte klíč ze spínací skříňky až po úplném zastavení vozidla a jeho zablokování (utažením páky ruční brzdy nebo posunutím páky voliče do polohy P). V opačném případě může zámek volantu náhle neočekávaně zablokovat hřídel volantu — nebezpečí nehody!
Při opouštění vozidla, byť na velmi krátkou dobu, vždy vytáhněte klíček ze zapalování. To platí zejména v případě, že ve vozidle zůstávají děti. Děti by mohly nastartovat motor nebo zapnout elektrická zařízení (např. elektricky ovládaná okna) — nebezpečí nehody nebo zranění!

Zajímavé:
Jak malovat Škodu A5.

STARTOVÁNÍ MOTORU
OBECNÁ USTANOVENÍ. T

Motor lze nastartovat pouze originálním klíčem.
Před nastartováním motoru přesuňte řadicí páku do neutrálu (u vozů s automatickou převodovkou přesuňte páku do polohy P nebo N) a pevně zatáhněte páku ruční brzdy.
Při startování motoru sešlápněte spojkový pedál až na doraz, což způsobí, že startér pouze roztočí motor.
Jakmile motor naskočí, okamžitě uvolněte klíček zapalování, aby nedošlo k poškození startéru.
Po nastartování studeného motoru může dojít ke krátkodobému zvýšení hlučnosti motoru, jelikož při hydraulickém seřizování vůle v pohonu ventilů je třeba nejprve vytvořit tlak oleje. To je normální a není třeba se tím znepokojovat.
Pokud motor nenastartuje:
Použijte baterii jiného vozidla jako pomoc při startování, jak je znázorněno na obrázku.
Startování motoru tažením je možné pouze u vozidel s manuální převodovkou. Vzdálenost pro nastartování motoru při tažení vozidla nesmí přesáhnout 50 m.
UPOZORNĚNÍ
Nikdy nenechávejte motor běžet v nevětraných nebo uzavřených prostorách.
Výfukové plyny obsahují mimo jiné jedovatý plyn
— oxid uhelnatý (CO), bezbarvý a bez zápachu — ohrožení života! Oxid uhelnatý může způsobit mdloby a smrt.
Nikdy nenechávejte auto s běžícím motorem bez dozoru.

UPOZORNĚNÍ
Startér lze aktivovat (poloha klíčku zapalování (3)) pouze při zastaveném motoru. Pokud se startér zapne ihned po vypnutí motoru, může dojít k poškození startéru nebo motoru.
Dokud motor nedosáhne provozní teploty, vyhněte se jízdě na plný plyn ve vysokých otáčkách motoru a velkém zatížení motoru — hrozí poškození motoru!
U vozidel s katalyzátorem výfukových plynů nestartujte motor tažením na vzdálenost větší než 50 m, jinak by se nespálené palivo mohlo dostat do katalyzátoru výfuku a vznítit se v něm, což by vedlo k přehřátí katalyzátoru a jeho nepoužitelnosti.

Benzínové motory jsou vybaveny vícebodovým systémem vstřikování paliva, který poskytuje ideální směs paliva a vzduchu.
Nepřidávejte plyn před nebo během startování motoru.
Pokud motor nenastartuje do 10 sekund, přestaňte se pokoušet nastartovat a zkuste to znovu po přibližně 30 sekundách.
Pokud motor nenaskočí ani po druhém pokusu o nastartování, může být příčinou spálená pojistka elektrického palivového čerpadla. Zkontrolujte pojistku a v případě potřeby ji vyměňte.
Požádejte o pomoc nejbližší specializovanou servisní stanici.
Po nastartování velmi horkého motoru je vhodné trochu „přidat plyn“.

Vznětové motory jsou vybaveny předehřívacím zařízením (žhavením), jehož doba trvání se automaticky přizpůsobuje teplotě chladicí kapaliny a teplotě venkovního vzduchu. Po zapnutí zapalování se rozsvítí kontrolka předehřívání (žhavení).
Během předehřívání (žhavení) nezapínejte žádné elektrické spotřebiče, aby nedošlo k nadměrnému zatížení baterie.
Nastartujte motor ihned po zhasnutí kontrolky předehřívání (žhavení).
Při zahřátém motoru nebo při teplotách nad +5 °C se kontrolka rozsvítí asi na sekundu. To znamená, že motor lze okamžitě nastartovat.
Pokud motor nenastartuje do 10 sekund, přestaňte se pokoušet nastartovat a zkuste to znovu po přibližně 30 sekundách.
Pokud motor nenaskočí ani po druhém pokusu o nastartování, může být příčinou spálená pojistka předehřívače (žhavení). Zkontrolujte pojistku a v případě potřeby ji vyměňte.
Požádejte o pomoc nejbližší specializovanou servisní stanici.

Startování motoru po úplném vyprázdnění palivové nádrže

Po úplném vyprázdnění palivové nádrže a následném doplnění nafty může startování vznětového motoru trvat déle než obvykle – až jednu minutu. To je způsobeno skutečností, že při spouštění musí být napájecí systém nejprve naplněn.

Vypněte motor otočením klíčku zapalování do polohy (1).
UPOZORNĚNÍ
Nikdy nevypínejte motor, dokud se vozidlo úplně nezastaví — nebezpečí nehody!
Posilovač brzd funguje pouze při běžícím motoru. Pokud brzdíte se zastaveným motorem, musíte vyvinout větší sílu na brzdový pedál. Protože nejste schopni zastavit své vozidlo obvyklým způsobem, hrozí vám nehoda a vážné zranění.

UPOZORNĚNÍ
Po relativně dlouhé době zvýšeného zatížení motoru nevypínejte motor ihned po ukončení jízdy, ale nechte motor běžet na volnoběh cca. 2 minuty. Tím zabráníte přehřátí zastaveného motoru.

Poznámka:
Po vypnutí zapalování může chladicí ventilátor pokračovat v činnosti po dobu přibližně 10 minut. Ventilátor se může znovu spustit i po relativně dlouhé době, pokud teplota chladicí kapaliny stoupne v důsledku akumulace tepla nebo pokud se motor dodatečně zahřeje vlivem silného slunečního záření.
Z tohoto důvodu provádějte práce v motorovém prostoru s maximální opatrností.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»