ŠkodaŠkoda Fabia

Jak sklopit zadní sedadlo Škody Fabia

Návod | Škoda Fabia (2010). NASTAVENÍ POLOHY PŘEDNÍCH SEDADEL

Pro zajištění co nejpohodlnějšího sezení pro osoby různé výšky a postavy lze polohu sedadla řidiče a spolujezdce měnit v podélném směru, úhel opěradla a výšku sedáku (pouze sedadlo řidiče). Navíc lze nastavit výšku opěrky hlavy.
VAROVÁNÍ_

Sedadlo řidiče nastavujte pouze při stojícím vozidle. Pokud při pokusu o nastavení za jízdy sedačku zřetelně nezafixujete v podélném směru a náhle se pohne, můžete ztratit kontrolu nad vozem.
Chcete-li nastavit přední a zadní sedadla, zatáhněte za zajišťovací držák a posuňte sedadlo na posuvné části do pohodlné polohy. Po instalaci sedačky spusťte držák a mírně posuňte sedadlo dopředu a dozadu, dokud nebude bezpečně upevněno.

Chcete-li nastavit sklon opěradla, otočte nastavovací knoflík v požadovaném směru a nastavte opěradlo do požadované polohy.
Pokud potřebujete zvednout sedák, zvedněte páku nahoru a uvolněte ji – sedák se mírně zvedne. Opakujte operaci, dokud nebude polštář v nejpohodlnější poloze pro vás.
Pokud potřebujete snížit sedák, zatlačte páčku dolů a uvolněte ji – sedák se mírně sníží. Opakujte operaci, dokud nebude polštář v nejpohodlnější poloze pro vás.

POZNÁMKA
Sedadlo spolujezdce lze podélně i z hlediska sklonu opěradla nastavovat stejně jako sedadlo řidiče. Konstrukce této sedačky neumožňuje výškové nastavení.

Opěrky hlavy předních sedadel lze výškově nastavit: Chcete-li opěrku hlavy snížit, stiskněte zámek a posuňte opěrku hlavy dolů do požadované výšky.

Chcete-li opěrku hlavy zvednout, posuňte ji nahoru do požadované polohy. Optimální poloha opěrky hlavy je taková, ve které je její horní okraj umístěn ve stejné úrovni jako temeno hlavy.

Zajímavé:
Jak se jmenuje Kia Ceed v Koreji.

U velmi vysokých osob zvedněte opěrku hlavy do nejvyšší polohy u velmi nízkých osob snižte opěrku hlavy do nejnižší polohy.
V případě potřeby (například pro sklopení sedadla do polohy na spaní) lze opěrku hlavy vyjmout stisknutím západky.

Škoda Fabia (2010). ZADNÍ SEDADLO

Zadní sedadlo je vybaveno opěrkami hlavy, které lze výškově nastavit.

Opěrka hlavy může být zajištěna pouze ve dvou polohách: zcela zvednutá nebo zcela spuštěná. Pro zvednutí vytáhněte opěrku hlavy nahoru, dokud se nezajistí (uslyšíte cvaknutí).
Chcete-li opěrku hlavy snížit, stiskněte západku a snižte opěrku hlavy.

U vozu kombi se opěradlo a sedák zadního sedadla skládají stejným způsobem.

Pro získání vodorovné plochy zavazadlového prostoru lze zadní sedadlo zcela nebo částečně sklopit v poměru 2/3 nebo 1/3.

1.5.2. Sklopení zadního sedadla

Zadní sedadla vozidla lze sklopit dopředu a poskytnout tak další nákladový prostor. Způsoby sklápění sedadel hatchbacku a sedanu se od sebe liší.

1.5.3 Sklopení zadního sedadla vozu Škoda Fabia

Obr. 1.113 . Diagonální koncovka břišního pásu

Pro sklopení zadního sedadla (sedadel) dopředu odpojte koncový konektor (pokud má prostřední pánevní pás takovou „druhou přezku“), než složíte pravou stranu opěradla. Za tímto účelem vložte klíček zapalování do štěrbiny v pouzdru konektoru a nechte pás navinout do sestavy navijáku.

Při skládání pravé strany opěradla zadního sedadla nezapomeňte odpojit koncový konektor středního diagonálního břišního bezpečnostního pásu. Tím se zabrání poškození tkaniny pásu.

1.5.3 Sklopení zadního sedadla vozu Škoda Fabia

Obr. 1.114 . Skládání jazyka
Když pás dojede až na doraz, složte jazýček spony, jak je znázorněno na obrázku 1.114.
Před uložením opěradla sklopte prostřední opěrku hlavy (volitelná) až na doraz.

1.5.3 Sklopení zadního sedadla vozu Škoda Fabia

Obr. 1.115 . Snížení střední opěrky hlavy
Umístěte oba vnější popruhy za držáky háčků.

Zajímavé:
Co je lepší Škoda nebo Kia.

1.5.3 Sklopení zadního sedadla vozu Škoda Fabia

Obr. 1.116 . Vložení vnějšího pásu za držáky háčků
Vytáhněte knoflíky na každé polovině zad a sklopte je dopředu.

Chcete-li opěradlo (nebo jeho polovinu) vrátit na místo, zvedněte jej a zatlačte zpět, dokud nezapadne na místo.

1.5.3 Sklopení zadního sedadla vozu Škoda Fabia

Obr. 1.117 . Zámek zadního sedadla
Při vracení opěradla zadního sedadla na místo se ujistěte, že je bezpečně upevněno.

Pokud má prostřední sedadlo diagonální břišní pás s koncovým konektorem, připojte jej po vrácení opěradla do normální polohy; za tímto účelem vytáhněte pásek a zasuňte jazýček očka na jeho konci do konektoru tak, aby byly zarovnány trojúhelníkové symboly; Při uzamčení by mělo být slyšet cvaknutí.

1.5.3 Sklopení zadního sedadla vozu Škoda Fabia

Obr. 1.118 . Diagonální připojení pásu
Ujistěte se, že je koncový konektor bezpečně upevněn a že pás není zkroucený.

Pokud je nezakryté kovové očko na konci pásu v horkém počasí delší dobu vystaveno slunci, může vás popálit. Nedotýkejte se horkého kovu.

Chcete-li sklopit zadní sedadlo (sedadla) dopředu, před zahájením sklápění pravé strany opěradla odpojte koncový konektor (pokud má prostřední sedadlo diagonální břišní pás s takovou „druhou přezkou“); Za tímto účelem vložte klíček zapalování do štěrbiny v pouzdru konektoru a nechte pás navinout do sestavy navijáku.

1.5.3 Sklopení zadního sedadla vozu Škoda Fabia

Obr. 1.119 . Instalace pružinového jazyka

Když pás dojede až na doraz, vložte jazýček očka, jak je znázorněno na obrázku 1.119, do štěrbiny ve stropní objímce.

Umístěte střední pás přes držák háčku.

1.5.3 Sklopení zadního sedadla vozu Škoda Fabia

Obr. 1.120 . Připevnění středního pásu
Umístěte oba vnější popruhy za držáky háčků.
Demontujte zadní vnější opěrky hlavy (volitelné vybavení) nebo jednu z nich.
Před uložením opěradla sklopte prostřední opěrku hlavy (volitelná) až na doraz.
Zatáhněte za popruh a zvedněte sedák dopředu.

Zajímavé:
Jak utáhnout ruční brzdu na Škodě Fabia.

1.5.3 Sklopení zadního sedadla vozu Škoda Fabia

Obr. 1.121 . Zvedání polštáře
Nainstalujte vyjmutou opěrku hlavy do štěrbin v horní části zvýšeného polštáře tak, aby směřovala přední část dozadu.

1.5.3 Sklopení zadního sedadla vozu Škoda Fabia

Obr. 1.122 . Instalace demontované opěrky hlavy

1.5.3 Sklopení zadního sedadla vozu Škoda Fabia

Obr. 1.123 . Odkládací spony na opasek

Umístěte přezky pásu a celý prostřední bederní pás (volitelné vybavení) do opěradla, jak je znázorněno na obrázku 1.123.

1.5.3 Sklopení zadního sedadla vozu Škoda Fabia

Obr. 1.124 . Odstranění očka
Vyjměte oko z držáku (obr. 1.124).

1.5.3 Sklopení zadního sedadla vozu Škoda Fabia

Obr. 1.125 . Vyjmutí páky
Zatáhněte za páku v horní části opěradla a sklopte opěradlo dopředu (obr. 1.125).

1.5.3 Sklopení zadního sedadla vozu Škoda Fabia

Obr. 1.126 . Zapojení očí
Knoflík na zadní straně opěradla zahákněte za očko (obr. 1.126).

Chcete-li vrátit sedadlo (sedadla) do jejich normální polohy, proveďte opačný postup pro skládání sedadla (sedadel). Po vrácení sedadla do normální polohy zkuste s ním a opěradlem pohnout, abyste se ujistili, že jsou správně zajištěny. Ujistěte se také, že přezky bezpečnostních pásů a středový pás jsou položeny na sedáku sedadla.

Při vracení zadního sedadla do normální polohy se ujistěte, že jeho části nebrání v pohybu a že jsou bezpečně zajištěny.

Pokud je prostředním pásem diagonální břišní pás s koncovým konektorem, připojte jej po vrácení pravé strany opěradla zadního sedadla do jeho normální polohy.

Vytáhněte prostřední břišní pás diagonálně zpoza držáku háčku a vyjměte jazýček očka ze štěrbiny ve stropní objímce.

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button