Škoda

Co je to start-stop systém Škoda

Systém Start-Stop slouží ke snížení spotřeby paliva tím, že automaticky vypíná motor během zastávek a automaticky jej nastartuje, když si řidič přeje pokračovat v jízdě. Systém start-stop se aktivuje automaticky, pokud vozidlo jede rychlostí vyšší než 3 km/h po dobu přibližně čtyř sekund po uvedení do pohybu.

U systému start-stop je důležité mít informaci o tom, zda stav nabití akumulátoru umožňuje opětovné nastartování motoru. Tento postup se nazývá predikce spouštěcího napětí. Poskytuje informaci, že byly analyzovány všechny parametry pohonné jednotky, které určují nový start. V tomto případě dochází k neustálému porovnávání stavu nabití akumulátoru s charakteristikou motoru.

Na základě predikce startovacího napětí se rozhodne, zda lze implementovat funkci start-stop a zda je nutné vypnout některé elektrické spotřebiče, jako jsou vyhřívaná sedadla, zadní okno, zrcátka, volant a přídavné topení, aby zvýšit startovací proud. Napájení těchto zařízení je před opětovným spuštěním předem vypnuto a během startování motoru je blokováno.

Vypnutí systému start-stop
Pokud řidič nechce používat systém start-stop, může jej deaktivovat pomocí odpovídajícího spínače. Kontrolka Start/Stop na displeji sdruženého přístroje zhasne. Když znovu stisknete tlačítko, systém se znovu zapne.
Pokud je klíč zapalování vyjmut ze zámku a znovu zasunut, systém Start-Stop se automaticky zapne. Pokud rychlost vozidla překročí 3 km/h, aktivuje se systém start-stop.

Zajímavé:
Co obsahuje typový štítek Škoda octavia.

Zastavení – vypnutí motoru
Aby systém Start-Stop mohl motor vypnout, musí být kromě nezbytných úkonů provedených řidičem se spojkou, převodovkou a brzdami splněny i další podmínky.

Podmínky pro vypnutí motoru (Stop)
Vůz stojí (rychlost = 0 km/h).
и
Otáčky motoru nepřesahují 1200 ot./min.
и
Teplota chladicí kapaliny se pohybuje od 25°C do 100°C.
и
Podtlak v brzdovém systému přesahuje 550 mbar.
и
Baterie má dostatečnou úroveň nabití k restartování motoru (predikce napětí baterie).
Teplota baterie se pohybuje od 1°C do 55°C.
и
Požadavky na vnitřní mikroklima nejsou přehnané,
tj. rozdíl mezi nastavenou teplotou a teplotou na výstupu z přepážek nepřesáhne 8°C.
и
Filtr pevných částic není v režimu regenerace (pouze vznětové motory).

Pokračující pohyb (Start) – nastartování motoru
Aby se motor automaticky nastartoval systémem Start&Stop, musí být také splněny určité podmínky.

Podmínky pro startování motoru
Řidič je připoután bezpečnostním pásem (přezka pásu je zapnutá).
и
Kapota je uzavřená.
и
Dveře řidiče jsou zavřené.
a (pro vozy s manuální převodovkou)
Spojkový pedál je sešlápnutý.
и
Řadicí páka je v neutrálu.

NEBO (pro vozidla s převodovkou DSG)
Brzdový pedál je uvolněn.

Požadavky na vozidlo pro nastartování motoru (Start)
Motor lze nastartovat bez zásahu řidiče, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:
— Stav vozu se změnil (například je uvolněn brzdový pedál a vůz se rozjíždí).
— Je aktivován jeden z jeho vnitřních systémů (např. je zapnutý režim odmrazování).
— Změněné vnější podmínky (například teplota)

V tomto případě mohou být v závislosti na konfiguraci vozidla relevantní následující podmínky:
— Po zastavení na svahu se vůz začne točit.
— Tím je zajištěno dostatečné zesílení posilovače brzd a posilovače řízení.
— Když rychlost překročí 3 km/h, motor se automaticky spustí.
— Teplota chladicí kapaliny motoru je mimo rozsah 25 °C – 100 °C.
— Posilovač brzd neposkytuje dostatečné posílení.
— Baterie není dostatečně nabitá.
— Je stisknuto tlačítko odmrazování.
— Rychlost ventilátoru zvýšena o více než čtyři kroky
— Zvýšené zatížení topení nebo klimatizace (rozdíl mezi nastavenou a skutečnou teplotou > 8°C).

Zajímavé:
Jak nastavit anglický jazyk na Škoda Fabia.

Aby se zajistilo, že se motor při aktivaci systému Start/Stop může znovu nastartovat, mohou některé další elektrické spotřebiče nebo funkce komfortního systému, jako je vyhřívání sedadel, zůstat po vypnutí motoru odpojené.

Podmínky selhání při vypnutí motoru
Kromě již uvedených faktorů, které určují podmínky pro vypnutí a automatické zapnutí motoru, existují faktory, které mohou blokovat činnost systému Start-Stop. Systém Start-Stop nefunguje za následujících podmínek:
— Systém je vypnutý klíčem
— Úroveň nabití baterie nezaručuje opětovné spuštění motoru (predikce startovacího napětí).
— Režim odmrazování povolen
— Vyhřívané čelní sklo je zapnuté
— Teplota nastavená na ovládacím panelu klimatizace se liší o více než 8 °C od skutečné teploty uvnitř kabiny.
— Otáčky motoru přesahují 1200 ot./min.
— Generátor je vadný, například je přetržený hnací řemen.

Uvedené parametry závisí na značce vozu, konfiguraci a typu motoru.
V procesu zlepšování systému se tyto parametry mohou měnit.
Skutečné hodnoty těchto hodnot naleznete v technické dokumentaci a servisních materiálech.

Konstrukce systému Start-Stop

Funkce systému start-stop jsou obsaženy v softwaru řídicí jednotky motoru. Navíc, aby mohl plnit své funkce, je systém propojen s mnoha komponentami a subsystémy vozidla. Součásti vozidla spojené se systémem Start-Stop jsou znázorněny na následujícím obrázku. K provozu systému, sledování shody a koordinaci s ostatními systémy vozidla je však zapotřebí mnohem více informací.

Symboly prvků systému na příkladu manuální převodovky:
Baterie
C generátor
C1 Regulátor napětí
B Startér
F Spínač brzdových světel
F36 Spínač spojkového pedálu
F416 Aktivační klíč systému Start/Stop
G62 Snímač teploty chladicí kapaliny
G79 Snímač polohy plynového pedálu
G701 Snímač polohy neutrálu převodovky (pouze manuální převodovka)
J104 Řídicí jednotka ABS
Řídicí jednotka J255 Climatronic
J285 Řídicí jednotka sdruženého přístroje
J367 Řídící jednotka pro monitorování baterie se snímačem baterie
J393 Centrální řídicí jednotka pro komfortní systémy
Řídicí jednotka posilovače řízení J500
J519 Palubní řídicí jednotka napájecího zdroje
J532 Stabilizátor napětí
J533 Diagnostické rozhraní datové sběrnice
J623 Řídící jednotka motoru
J791 Řídicí jednotka parkovacího asistenta
1 Elektromechanický posilovač řízení
2 Signál rychlosti, snímač vzdálenosti
3 Systémy řízení motoru (například systém zapalování, napájení, tvorba směsi, systém recirkulace výfukových plynů, plnění sekundárního vzduchu, čištění výfukových plynů atd.)
4 Rozpoznání bezpečnostních pásů
5 Topení, ventilace, klimatizace
6 Terminál 50R
7 Terminál 30
8 Rádio, radionavigační systém

Zajímavé:
Jaký skener je potřeba pro kia sportage 2.

Baterie s výplní ze skleněných vláken
Namísto klasických olověných akumulátorů používají vozy se systémem start-stop jako startovací akumulátor pouze akumulátory plněné skleněnými vlákny, protože vydrží větší počet cyklů nabití a vybití.

Baterie plněné skelným vláknem spolu s gelovými bateriemi představují zástupce nové třídy vysoce účinných zařízení pro ukládání energie.
Hlavní rozdíl mezi těmito bateriemi a olověnými bateriemi je v tom, že elektrolyt je obsažen uvnitř tkaniny ze skleněných vláken, která odděluje olověné desky.
Další výhody:
– vysoký výkon při studeném startu
— vysoká odolnost vůči silnému výboji
– vysoká síla
— nehrozí riziko úniku kyseliny při převrácení nebo dokonce i v případě rozbití pouzdra
– tvorba výrazně menší vrstvy kyseliny, která snižuje výkon, ve srovnání s běžnými bateriemi
– nevyžaduje údržbu

Při nabíjení baterie a při startování motoru z jiného vozidla je třeba vzít v úvahu následující:
nejprve připojte kabel ke kladnému pólu; pak hmota.
Při tomto pořadí připojení nedojde k přemostění snímače baterie.
Při nabíjení baterie přímo připojené k zápornému pólu bude vstup snímače baterie zkratován.
V důsledku toho nebudou parametry baterie během nabíjení monitorovány senzorem.

V důsledku toho nebudou údaje o stavu baterie umístěné v diagnostickém rozhraní datových sběrnic odpovídat stavu nabité baterie.

Startér
Použití systému start-stop ve městě klade vysoké nároky na startér. Proto byla přijata opatření ke zlepšení jeho odolnosti proti zvýšené frekvenci startovacích cyklů a ke zvýšení pevnosti ozubení. Cyklus se vztahuje na každou aktivaci startéru, bez ohledu na to, zda motor nastartuje nebo ne.
Zvýšená odolnost vůči počtu startovacích cyklů také znamená, že startér lze používat častěji. Proto se zvyšuje odolnost startéru proti opotřebení.

Zajímavé:
Jaký by měl být tlak paliva v rampě Škoda Octavia.

Start-stop systém 2.0 (druhá generace)

Start-stop systém 2.0 má následující hlavní vlastnosti:
• rozšířené možnosti zobrazení (například zobrazení důvodu selhání vypnutí motoru);
• přerušovaný režim: motor se opakovaně zastaví a nastartuje na požádání, když vozidlo stojí (včetně případů, kdy je páka voliče v poloze P);
• motor může přejít do režimu zastavení v následujících situacích:

— adaptivní tempomat (ACC) je aktivní;
— Funkce Auto Hold (AVH) je aktivní;
— elektromechanická parkovací brzda (EPB) je aktivní;
— přívěs je připojen (sklon terénu < 3 %);
— když vůz zastavuje (i před úplným zastavením).

Pokročilé možnosti zobrazení

Režim zastavení motoru při zastaveném vozidle
Nová funkce start-stop systému 2.0, režim zastavení motoru při stojícím vozidle, představuje důsledný vývoj funkce. Při detekci zastavení vozidla (v závislosti na odpovídajících parametrických podmínkách) se motor vypne při rychlosti nižší než 7 nebo 2 km/h (v závislosti na typu převodovky). To má za následek zvýšenou dostupnost systému start/stop a tím další snížení emisí CO2.

1. Řidič sníží rychlost a začne rozpoznávání procesu zastavení vozu
2. Když je rozpoznán proces zastavení vozu, motor přejde do režimu zastavení
3. Auto stojí

Kritéria pro rozpoznaný proces zastavení vozidla
V režimu start-stop se motor při zastavení vozidla vypne pouze v případě, že vozidlo stojí.
Aby bylo možné rozpoznat proces zastavení automobilu, musí být splněna následující kritéria:

Auto s převodovkou DSG musí:
• během jízdního cyklu se pohybujte rychlostí vyšší než 12 km/h;
• pohybovat se po povrchu se sklonem menším než 3 % (při tažení přívěsu);
• mít parametry zpomalení charakteristické pro proces zastavení vozu;
• úhel volantu musí být menší než 45° a nesmí se provádět manévrování;
• rychlost pod 2 km/h při vybavení převodovkou DQ500/250;
• rychlost pod 7 km/h s převodovkou DQ200;

Zajímavé:
Jak vyměnit potkávací světlo na Škodě Octavia.

Auto s manuální převodovkou měl:
• během jízdního cyklu se pohybujte rychlostí vyšší než 2 km/h;
• pohybovat se po povrchu se sklonem menším než 3 % (při tažení přívěsu);
• zařaďte neutrál;
• nesmí být sešlápnutý pedál spojky;
• úhel volantu musí být menší než 45° a nesmí se provádět manévrování;
• rychlost pod 7 km/h.

Pokud tato kritéria pro zastavení vozidla nejsou splněna, platí předchozí provozní režim,
tj. Po úplném zastavení vozu se motor vypne!

Systém Start-Stop

Systém START-STOP pomáhá šetřit palivo a tím snižovat škodlivé emise CO2. Při každém zapnutí zapalování se funkce automaticky aktivuje. V režimu Start-Stop se při zastavení motor vozidla automaticky vypne, například při zastavení na semaforu. Motor se také automaticky znovu zapne. Systém funguje pouze za následujících podmínek: dveře řidiče jsou zavřené, řidič je připoután bezpečnostním pásem, kapota je zavřená, rychlost je od poslední zastávky vyšší než 4 km/h a přívěs není připojen.

Pozornost! Když je motor vypnutý, posilovač brzd a posilovač řízení nefungují. Nikdy nedovolte, aby se vozidlo rozjelo s vypnutým motorem Před projížděním zaplavenou oblastí nezapomeňte vypnout systém START-STOP. Pokud se během fáze STOP u vozidla s manuální převodovkou nebo automatickou převodovkou (volicí páka v poloze P) odepne bezpečnostní pás řidiče na dobu delší než 30 sekund nebo se otevřou dveře řidiče, bude nutné motor nastartovat ručně. . Po ručním nastartování motoru vozidla s manuální převodovkou dojde k automatickému vypnutí motoru až po ujetí minimální vzdálenosti potřebné pro činnost systému Start-Stop. Pokud je u vozidla s automatickou převodovkou volicí páka po couvání nastavena do polohy D/S nebo N, musí vozidlo nejprve dosáhnout rychlosti nad 10 km/h, aby se motor opět automaticky vypnul. Změny venkovní teploty mohou způsobit znatelné změny vnitřní teploty baterie, a to i po několika hodinách. Pokud je vozidlo zaparkováno venku po delší dobu při teplotách pod nulou nebo na přímém slunci, může vnitřní teplota akumulátoru během několika hodin dosáhnout hodnoty, při které systém START-STOP normálně funguje. Když je klimatizace Climatronic v automatickém režimu, motor se za určitých podmínek nemusí automaticky vypnout.

Vypnutí/nastartování motoru

Displej sdruženého přístroje: vypnutí motoru (fáze zastavení)

Vozidla s manuální převodovkou

Zastavte vozidlo (v případě potřeby zatáhněte parkovací brzdu). Umístěte řadicí páku do neutrálu. Uvolněte pedál spojky. Motor se automaticky vypne (fáze zastavení). Na displeji se zobrazí ikona počítadla.

Zajímavé:
Kolik oleje se nalije do Škoda fabia 1.4 tdi 2006.

Sešlápněte pedál spojky.

Motor se automaticky spustí (fáze START). Ikona ovládání zhasne.

Vozidla s automatickou převodovkou

Zastavte vozidlo a držte sešlápnutý brzdový pedál. Motor se automaticky vypne. Na displeji se objeví Cont. piktogram. Uvolněte brzdový pedál. Motor se automaticky spustí. Ikona ovládání zhasne.

Motor je vypnutý v polohách voliče P, D/S, N a také v režimu Tiptronic. V poloze voliče P zůstává motor vypnutý i po uvolnění brzdového pedálu. Motor nastartuje při sešlápnutí plynového pedálu nebo při přesunutí páky voliče do jiné jízdní polohy a uvolnění brzdového pedálu. Pokud se páka voliče během fáze Stop přesune do polohy R, motor se znovu nastartuje. Systém rozpozná pohyb vozidla podle velkého úhlu natočení volantů nebo při zvolení polohy P (například při parkování) a motor se automaticky nevypne. Když se vůz pohybuje nízkou rychlostí (například v dopravní zácpě nebo při odbočování) a zastaví se po lehkém sešlápnutí brzdového pedálu, motor se automaticky nevypne. Při silném sešlápnutí brzdového pedálu se motor automaticky vypne.

Podmínky potřebné pro provoz systému

Displej sdruženého přístroje: Funkce vypnutí motoru aktuálně není k dispozici

Systém START-STOP je velmi složitý. Některé procesy je obtížné řídit bez speciálního vybavení.

Motor se nevypíná

Před každou fází Stop systém zkontroluje, zda jsou splněny určité podmínky. Motor se nevypne například v následujících situacích: motor se ještě nezahřál na minimální teplotu potřebnou pro fungování systému start-stop; ještě nebylo dosaženo vnitřní teploty nastavené pro systém klimatizace nebo topení; venkovní teplota je velmi nízká nebo velmi vysoká; vyhřívané čelní sklo je zapnuté; intenzivní režim odmrazování čelního skla (Climatronic) nebo ofukování čelního skla pro odmrazování se zapíná s nastavenou maximální teplotou vzduchu (poloautomatická klimatizace); je aktivován parkovací asistent nebo parkovací autopilot; nízké nabití baterie; stojící vozidlo je v prudkém stoupání nebo klesání; Volnoběžné otáčky motoru jsou příliš vysoké. Na displeji se objeví Cont. piktogram.

Zajímavé:
Jak demontovat ventil klikové skříně vozu Škoda Fabia.

Motor se automaticky spustí

Během fáze Stop se motor nastartuje bez aktivní účasti řidiče, např. v následujících případech: vozidlo sjede např. do svahu; rozdíl mezi teplotou nastavenou pro systém klimatizace nebo topení a teplotou v prostoru pro cestující je příliš velký; vyhřívané čelní sklo je zapnuté; intenzivní režim odmrazování čelního skla (CIimatgonic) nebo profukování čelního skla pro odmrazování je zapnut s nastavenou maximální teplotou vzduchu (poloautomatická klimatizace); byl několikrát sešlápnut brzdový pedál (tlak v brzdovém systému je nízký); nízké nabití baterie; spotřeba proudu je příliš vysoká.

Manuální zapnutí/vypnutí systému

Ovládací klíč systému Start-Stop

Aktivace/deaktivace

Když je režim Start-Stop vypnutý, indikátor v tlačítku se rozsvítí.

Poznámka: Pokud je systém vypnut během fáze Stop, motor se automaticky spustí. Když je při vypnutém systému zvolen jízdní režim Eco, systém se automaticky aktivuje.

Zobrazit pokyny

„M“ Nastartujte motor ručně! „S“ STARTOVÁNÍ MOTORU RUČNĚ.

Pokud během fáze Stop nejsou splněny podmínky pro automatické nastartování motoru, zobrazí se řidiči zpráva. Motor je nutné nastartovat ručně.

Chyba „M“: Systém Start-Stop. „3“ CHYBA START-STOP.

V systému Start-Stop došlo k poruše. Kontaktujte servisní stanici.

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button