ŠkodaŠkoda Octavia

Jak odpojit kabeláž při demontáži dveří Škoda Octavia

9.2.10 Demontáž a montáž bočních dveří Škoda Octavia

Panty dveří jsou přivařeny k rámu dveří a sloupkům karoserie, takže polohu dveří nelze upravit.

Zavírání dveří lze upravit změnou polohy západky zámku na sloupku karoserie pomocí vhodného šestihranu TORX.

Nainstalujte dvířka v opačném pořadí demontáže.
Demontáž a montáž čalounění přední dveře
Postup odstranění:

– u vozidel vybavených centrálním zamykáním a elektrickým ovládáním oken odpojte kabel od záporného pólu akumulátoru;

– odpojte vnitřní obložení zrcátka a mřížku reproduktoru;

9.2.10 Demontáž a montáž bočních dveří Škoda Octavia

Obr. 9.34 . Demontáž okenní kliky z předních dveří

– u modelů s mechanickými zvedacími mechanismy okna se zcela sklopeným oknem zapamatujte si polohu kliky zvedacího okna a sejměte kliku z osy (obr. 9.34);

9.2.10 Demontáž a montáž bočních dveří Škoda Octavia

Obr. 9.35 . Šroub zajišťující vnitřní obložení kliky dveří

9.2.10 Demontáž a montáž bočních dveří Škoda Octavia

Obr. 9.37 . Odstranění šroubové zátky pro loketní opěrku předních dveří

9.2.10 Demontáž a montáž bočních dveří Škoda Octavia

Obr. 9.36 . Odpojení konce kabelu od vnitřní kliky dveří

9.2.10 Demontáž a montáž bočních dveří Škoda Octavia

Obr. 9.38 . Demontáž obložení loketní opěrky předních dveří

– Odšroubujte šrouby zajišťující vnitřní obložení kliky dveří. Odstraňte rukojeť a odpojte plášť ovládacího kabelu od rukojeti, poté odpojte hrot kabelu (obr. 9.35 a 9.36). Odšroubujte šroub zajišťující loketní opěrku, nejprve odstraňte její zátku, poté ji opatrně nadzvedněte a posuňte podložku loketní opěrky zpět a vyjměte ji ze dveří (obr. 9.37 a 9.38);

– u modelů s elektrickým ovládáním oken odpojte konektory kabeláže od spínačů. Odpojte (pokud existuje) konektor od spínače elektrického zrcátka;

9.2.10 Demontáž a montáž bočních dveří Škoda Octavia

Obr. 9.39 . Demontáž reproduktoru z předních dveří

– odšroubujte čtyři upevňovací šrouby a vyjměte reproduktor z dvířek po odpojení konektoru kabeláže (obr. 9.39);

9.2.10 Demontáž a montáž bočních dveří Škoda Octavia

Obr. 9.40 . Odšroubujte šroub zajišťující spodní okraj obložení předních dveří
– Odšroubujte šrouby zajišťující spodní okraj obložení dveří (obr. 9.40);

Zajímavé:
Kolik stojí nová Škoda Octavia.

– opatrně pomocí plochého vidlicového nástroje uvolněte plastové úchyty obložení po obvodu dveří;

– sejměte lem ze dveří a zvedněte jej nad vnitřní těsnění okenního otvoru pro jeho odstranění (po obvodu se přilepí tmelem).

Instalace se provádí v opačném pořadí demontáže. Čalounění utěsněte po obvodu tmelem.
Demontáž a montáž čalounění zadní dveře
Postup odstranění:

– u modelů s elektrickým ovládáním oken a centrálním zamykáním odpojte kabel od záporného pólu baterie;

9.2.10 Demontáž a montáž bočních dveří Škoda Octavia

Obr. 9.41 . Demontáž obložení loketní opěrky zadních dveří

– vyšroubujte upevňovací šroub a opatrným zvednutím posuňte kryt loketní opěrky dopředu, abyste jej mohli sejmout (obr. 9.41);

9.2.10 Demontáž a montáž bočních dveří Škoda Octavia

Obr. 9.42 . Demontáž okenní kliky ze zadních dveří

– u modelů s mechanickými zvedacími mechanismy okna se zcela sklopeným oknem zapamatujte si polohu kliky zvedacího okna a sejměte kliku z osy (obr. 9.42);

9.2.10 Demontáž a montáž bočních dveří Škoda Octavia

Obr. 9.43 . Šroub obložení vnitřní kliky zadních dveří

9.2.10 Demontáž a montáž bočních dveří Škoda Octavia

Obr. 9.44 . Odpojení ovládací tyče od vnitřní kliky zadních dveří

– Odstraňte šrouby zajišťující vnitřní kliku ke dveřím. Sejměte rukojeť a odpojte ovládací tyč od rukojeti (obr. 9.43 a 9.44);

– u modelů s elektrickým ovládáním oken odpojte konektory kabeláže od spínačů;

9.2.10 Demontáž a montáž bočních dveří Škoda Octavia

Obr. 9.45 . Demontáž reproduktoru ze zadních dveří

– otočte mřížku reproduktoru proti směru hodinových ručiček, vyšroubujte čtyři šrouby a vyjměte reproduktor ze dveří odpojením kabelového konektoru (obr. 9.45);

– opatrně pomocí plochého vidlicového nástroje uvolněte plastové úchyty obložení po obvodu dveří;

– sejměte lem ze dveří a zvedněte jej nad vnitřní těsnění okenního otvoru pro jeho odstranění (po obvodu se přilepí tmelem).

9.2.10 Demontáž a montáž bočních dveří Škoda Octavia

Obr. 9.46 . Pouzdro-distanční vložka pro osu kliky mechanického zvedače okna
POZNÁMKA
Pod dveřním panelem v ose mechanického zvedače okna je nainstalovaná distanční vložka (obr. 9.46).

Zajímavé:
Jak vyměnit kabinový filtr na Škodě Fabia.

Instalace se provádí v opačném pořadí demontáže. Před montáží naneste tmel po obvodu čalounění. Namontujte distanční pouzdro na osu mechanického regulátoru okna.

Demontáž a montáž zámku přední dveře
Postup odstranění:
– demontujte obložení dveří, jak je popsáno výše;
– u modelů s centrálním zamykáním odpojte kabel od záporného pólu baterie;

9.2.10 Demontáž a montáž bočních dveří Škoda Octavia

Obr. 9.47 . Odpojení konektoru kontaktu od servomotoru zámku
– odpojte konektor kontaktu od servomotoru zámku (obr. 9.47);

9.2.10 Demontáž a montáž bočních dveří Škoda Octavia

Obr. 9.48 . Odstranění tří šroubů zajišťujících zámek předních dveří
– odšroubujte tři šrouby zajišťující zámek ze zadního konce dveří (obr. 9.48);

9.2.10 Demontáž a montáž bočních dveří Škoda Octavia

Obr. 9.49 . Vyjmutí tyče ze sestavy zámku

– zevnitř dveří odpojte svorky, ovládací tyč vnější kliky a lanko ovládání vnitřní kliky od sestavy zámku. Vyjměte pojistné tlačítko a tyč ze sestavy zámku (obr. 9.49);

9.2.10 Demontáž a montáž bočních dveří Škoda Octavia

Obr. 9.50 . Odstranění zámku z předních dveří

– rozložte sestavu zámku, abyste ji uvolnili z ovládací páky cylindrické vložky zámku, posuňte zámek dolů a ven a vyjměte jej otvorem ve dveřích (obr. 9.50);

9.2.10 Demontáž a montáž bočních dveří Škoda Octavia

Obr. 9.51 . Vyjmutí pružiny ze sestavy zámku
– uvolněte pružinu ze sestavy zámku (obr. 9.51);

9.2.10 Demontáž a montáž bočních dveří Škoda Octavia

Obr. 9.52 . Demontáž západky zámku dveří
– odpojte západku pro sejmutí ochranného krytu proti krádeži (obr. 9.52).
Zámek se instaluje v opačném pořadí demontáže.
Demontáž a montáž zámku zadní dveře
Postup odstranění:
– u modelů s centrálním zamykáním odpojte kabel od záporného pólu baterie;

9.2.10 Demontáž a montáž bočních dveří Škoda Octavia

Obr. 9.53 . Odpojení konektoru kontaktu od servomotoru zámku
– odpojte kabelový konektor od servomotoru zámku jeho vyjmutím (obr. 9.53);

9.2.10 Demontáž a montáž bočních dveří Škoda Octavia

Obr. 9.54 . Sejmutí krytu proti krádeži z panelu dveří
– uvolněte kryt proti krádeži ze dveří (obr. 9.54);
– zevnitř dveří uvolněte zámek a odpojte ovládací tyč od vnější kliky dveří;
– odšroubujte tři šrouby zajišťující zámek ze zadního konce dveří;

Zajímavé:
Jak vypustit nemrznoucí směs ze Škody Fabia 2.

9.2.10 Demontáž a montáž bočních dveří Škoda Octavia

Obr. 9.55 . Demontáž zámku zadních dveří

– odpojte táhla vnitřní kliky a zajišťovacího tlačítka, vyjměte zámek otvorem ve dveřích (obr. 9.55).

Instalace se provádí v opačném pořadí demontáže.
Demontáž a montáž vnitřních dveřních klik

Demontáž a montáž vnitřních klik dveří je popsána v podkapitolách „Demontáž a montáž obložení předních dveří“ a „Demontáž a montáž obložení zadních dveří“.

Demontáž a montáž vnější kliky předních dveří
Postup odstranění:
– demontujte obložení dveří, jak je popsáno výše;

9.2.10 Demontáž a montáž bočních dveří Škoda Octavia

Obr. 9.56 . Poloha táhla vnější rukojeti předních dveří

– uvnitř dveří uvolněte zámek a odpojte ovládací tyč zámku od zámku nebo kliky. Při odpojování tyče od rukojeti pamatujte na její polohu pro usnadnění nastavení při instalaci (obr. 9.56);

9.2.10 Demontáž a montáž bočních dveří Škoda Octavia

Obr. 9.57 . Odšroubujte matici zajišťující vnější kliku předních dveří

– odšroubujte dvě matice zajišťující kliku z vnitřní strany dveří (obr. 9.57), rozložte kliku a vyjměte ji z vnější strany dveří.

Rukojeť se instaluje v opačném pořadí demontáže.
Demontáž a montáž vnější kliky zadních dveří
Postup odstranění:
– demontujte obložení dveří, jak je popsáno výše;
– odpojte ochranný kryt proti krádeži (viz obr. 9.54);

– uvnitř dveří odpojte západku a ovládací tyč zámku od zámku nebo kliky. Při odpojování tyče od rukojeti pamatujte na její polohu pro usnadnění nastavení při instalaci (viz obr. 9.56);

9.2.10 Demontáž a montáž bočních dveří Škoda Octavia

Obr. 9.58 . Odšroubujte matice zajišťující vnější kliku zadních dveří

– odšroubujte dvě matice zajišťující kliku z vnitřní strany dveří (obr. 9.58), rozložte kliku a vyjměte ji z vnější strany dveří.

Rukojeť se instaluje v opačném pořadí demontáže.
reklama
Návrh a vývoj webových stránek

Webmixer

Po vypršení autorských práv, v Rusku je tato doba 50 let, se dílo stává veřejnou doménou. Tato okolnost umožňuje volné nakládání s dílem při respektování osobních nemajetkových práv – práva autorského, práva na jméno, práva na ochranu před jakýmkoli zkreslením a práva na ochranu dobré pověsti autora – neboť tato práva jsou chráněna na dobu neurčitou.

Zajímavé:
Kolik váží Hyundai Tucson z roku 2008.

© Auto manuály. Veškeré informace uvedené na této stránce jsou majetkem projektu nebo jiných uvedených autorů.

Demontáž a montáž předních dveří Škoda Octavia

1. Odpojte vodič od záporného pólu baterie, jak je popsáno zde.

2. Odpojte omezovač otevření dveří od předního sloupku. Chcete-li to provést, odšroubujte šroub zajišťující omezovač ke sloupku karoserie a dva šrouby zajišťující omezovač ke konci předních dveří. Potřebujete klíče 10 a Torx T30.

Odpojte omezovač otevírání dveří Škoda Octavia od předního sloupku

Torx T30 Škoda Octavia

Odpojte omezovač otevírání dveří Škoda Octavia od předního sloupku

klíč na 10 Škoda Octavia

3. Odstraňte vlnitý ochranný kryt kabelového svazku ze sloupku karoserie.

Odstraňte vlnitý ochranný kryt kabelového svazku ze sloupku karoserie vozu Škoda Octavia

4. Vytlačte upevňovací prvky.

Stiskněte úchyty kabelového svazku předních dveří vozu Škoda Octavia

5. Odpojte tři konektory kabelového svazku předních levých dveří Škoda Octavia od konektorů na sloupku karoserie.

Odpojte tři konektory kabelového svazku předních levých dveří vozu Škoda Octavia od konektorů na sloupku karoserie vozu Škoda Octavia

6. Pokud dvířka vyjímáte, abyste je nevyměnili, označte si na dvířkách polohu jejich pantů (například obkreslením obrysu pantů fixem).

označte fixem polohu jeho pantů na dveřích Škody Octavia

7. Přidržením předních dveří dveří Škoda Octavia (je lepší, když to udělá asistent), vyšroubujte po jednom šroubu, který zajišťuje horní a spodní panty ke sloupku, a vyjměte dveře. Potřebujete klíč na 10.

vyjměte po jednom šroubu, který zajišťuje horní a spodní panty ke sloupku, a vyjměte dveře Škoda Octavia

Nástrčný klíč na 10ks Škoda Octavia

8. Nainstalujte přední dvířka v opačném pořadí demontáže. Namažte osy závěsů motorovým olejem a otvírač dveří tukem.

Liqui Moly Grease Škoda Octavia

V článku chybí:

  • Vysoce kvalitní fotografie opravy

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button