ŠkodaŠkoda Fabia

Jak odvzdušnit spojku u Škody Fabia

Škoda Fabia Odvzdušnění hydraulického vypínání spojky Škoda Fabia

Pokud při úplném sešlápnutí pedálu nedojde k úplnému rozpojení spojky („pohony“), což je doprovázeno charakteristickým broušením převodových stupňů při zařazení zpátečky, mohl se do hydraulického pohonu spojky dostat vzduch. Odstraňte jej odvzdušněním hydraulického pohonu.
Kromě toho se čerpání provádí při plnění hydraulického pohonu kapalinou po jeho výměně nebo po opravě součástí systému spojených s odtlakováním systému.
Budete potřebovat: brzdovou kapalinu, odvzdušňovací hadici, 10mm klíč, nádobku na vypuštěnou kapalinu.
1. Zkontrolujte hladinu kapaliny v nádržce hlavního brzdového válce (nádržka je společná pro oba hlavní válce) a v případě potřeby ji uveďte do normálu.
2. Odstraňte ochrannou čepičku 16 (obr. 6.3) z ventilu 15, abyste odstranili vzduch z pracovního válce spojky.

Odvzdušnění hydraulického pohonu vypínání spojky pro Škoda Fabia

3. Umístěte hadici na ventil a spusťte její konec do nádoby s malým množstvím brzdové kapaliny. Požádejte pomocníka, aby sešlápl spojkový pedál čtyřikrát nebo pětkrát ve 2-3 sekundových intervalech a poté jej podržte. Otočte ventilem o 3-4 otáčky. Kapalina se vzduchovými bublinami bude vytékat z hadice do nádoby.
4. Zavřete ventil a požádejte o uvolnění pedálu spojky.
5. Opakujte kroky 3 a 4 několikrát, dokud z hadice nezačne vytékat kapalina bez vzduchových bublin.
VAROVÁNÍ.
Při odvzdušňování hydraulického pohonu pravidelně kontrolujte hladinu kapaliny v nádržce hlavního spojkového válce. Nedovolte, aby hladina kapaliny v nádrži klesla pod 25 mm od jejího dna. Doplňte tekutinu včas, jinak se po vypuštění dna nádrže dostane do systému vzduch a čerpání se bude muset znovu opakovat.
6. Zavřete ventil, nasaďte ochranné víčko a v případě potřeby doplňte kapalinu do nádržky hlavního spojkového válce.

Zajímavé:
Jaký tlak by měl být v pneumatikách r18 na Škodě superb 2.

Odvzdušnění hydraulického pohonu vypínání spojky pro Škoda Fabia

Rýže. 6.3. Hydraulický pohon vypínání spojky: 1 – nádržka brzdové kapaliny; 2 – těsnící manžeta; 3 – hlavní válec pohonu vypínání spojky; 4, 13 – svorky; 5 – přívodní hadice; 6 – matice zajišťující hlavní válec; 7 – hrot tyče hlavního spojkového válce; 8 – pedál spojky; 9 – těsnící kroužky; 10 – potrubí; 11 – držák; 12 – šrouby pro upevnění pracovního válce; 13 – svorka; 14 – pracovní válec vypínání spojky; 15 – odvzdušňovací ventil; 16 – víčko ventilku; 17 – převodovka

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»