Škoda

Jak rozebrat konektor na Škodě fabii

Dotazy na to, jak se odpojují konektory Škoda, jsou na internetu poměrně časté. Pokud je potřeba vyměnit vadný konektor nebo opravit kontakty, je vhodné k tomu použít originální sadu nářadí. K tomu je vhodná například sada stahováků VAS 1978/35 nebo sady S 506815V a S 506 825V. Použití cizích zařízení může poškodit konektory.

Sekvence odstraňování

Chcete-li se odpojit, musíte provést následující posloupnost akcí:

 • Zkontrolujte, zda má konektor sekundární zámek. Pokud to poskytuje konstrukce, musí se nejprve odemknout. Chcete-li to provést, použijte speciálně navržený stahovák k odstranění zajišťovací konzoly, poté se odstraní západka. U některých konektorů není nutné odstraňovat celý zajišťovací držák, stačí jej posunout na stranu.
 • Dále je kontakt odstraněn bez síly pomocí stahováku. K posunutí přídržného jazýčku může být zapotřebí trochu síly. Netlačte na něj příliš, jinak byste mohli poškodit pouzdro konektoru.
 • Pro odstranění kontaktů s dráty je stahovák opatrně zasunut na konec konektorového kanálu. Poté musí být jeho kontakt opatrně odstraněn s minimální silou.

Po odstranění západky je blok s dráty odstraněn. Pomocí speciálního nástroje je z něj odstraněn samostatný kontakt s drátem pro opravu nebo výměnu.

Po dokončení práce je vodič instalován do pouzdra s těsněním, po kterém je konektor sestaven v opačném pořadí. Západka je nainstalována, po které je konektor připraven k použití.

Možné chyby při práci s konektory

Potíže s vyjmutím konektoru Škoda často vznikají mezi automobilovými nadšenci, kteří k tomu nemají nástroje speciálně přizpůsobené. Použití ručních nástrojů a běžných šroubováků vede k poškození pouzdra konektoru, po kterém je nutné jej zcela vyměnit. Pro práci s konektory se důrazně nedoporučuje používat jehly, kancelářské sponky a podobná zařízení — kvůli nim práce zabere mnohem více času a často vede k poruchám.

Zajímavé:
Jak vyměnit palivový filtr na Škoda Fabia 2001.

Jak vyměnit konektor Škoda bez specializovaných nástrojů? K tomu lze použít univerzální sady vytahovačů čepů určené pro různé velikosti kontaktů. Pomocí takového nástroje můžete odstranit kontakt během několika sekund, aniž byste poškodili konektor.

Jak rozebrat konektor na Škodě fabii

Opravy konektorů a kontaktů auta S koda

obraz

 1. Doporučená sada stahováků a příslušenství
  Pro dodržení standardů Škoda při opravách konektorů a kontaktů je nutné použít výrobcem doporučenou sadu stahováků např. VAS 1978/35 a dále doplňkovou sadu S 506840V (nebo sady stahováků S 506815V a S 506 825V, doporučeno pro opravy konektorů a kontaktů při použití Škoda setu S 504500V).
  Obecné pokyny pro odstranění kontaktů pomocí doporučených stahováků:
  1. Zjistěte, zda je kontakt, který má být odstraněn, zajištěn sekundární západkou (pokud ano, pak nejprve odemkněte sekundární západku doporučeným způsobem).
  2. Vyberte správný a plně funkční nástroj určený k odemykání a odstraňování kontaktů tohoto typu.
  3. Odstraňte kontakt bez použití síly (k odblokování západky může být vyžadována minimální síla), dávejte pozor, abyste nepoškodili pouzdro konektoru.
  4. Pro usnadnění odemykání při odemykání lehce zatlačte na kontakt v opačném směru (netahejte!).
  5. Opatrně zasuňte stahovák na konec kanálku v konektoru (v některých případech až na doraz), lehce stahovák zatlačte a lehkým tahem za něj odstraňte kontakt (bez použití téměř jakékoli síly).
 2. Pomocí sady stahováků odemkněte a odstraňte kontakty s dráty z těla konektoru
  1. Odblokování sekundárních západek
   Před odjištěním hlavní (primární) západky, která drží kontakt v konektoru a vyjmutím kontaktu, musíte nejprve odblokovat tzv. sekundární západku. Pro tuto operaci používejte pouze nástroje nebo stahováky určené pro tento typ kontaktu (viz pokyny v návodu k obsluze příslušné sady stahováků).
   Odemknout příklady
   a) Odstraňte zajišťovací držák. POZNÁMKA: Někdy se sekundární zámek odemkne pouhým posunutím zajišťovací konzoly o několik milimetrů (tj. mírným zatažením za svorku). V takových případech není nutné zcela odstraňovat zajišťovací držák z těla konektoru. CrnnopHafl CKo6a -APYrolll np1t1Mep pa36noK1t1pOBK1t1. obrazobrazobraz6) 0TKpb1Tb «KPblWK)'» (CM. CTpenKy). obrazobrazc) Odjistěte zarážku.
   obrazPo odjištění zarážky vyjměte blok s kontakty z pouzdra konektoru.
  2. Odblokování zámku primárního kontaktu v konektoru
   Jak pro odblokování primárního držáku a vyjmutí kontaktu z pouzdra nebo konektorového bloku, tak pro opětovnou instalaci kontaktů a jejich těsnění musíte použít pouze zařízení nebo stahováky předepsané pro tento typ kontaktu (viz pokyny v návodu k použití odpovídající sada stahováků).
   obrazOdemknout příklady
   a) Odblokování sekundárního zámku.
   Odblokování kontaktního zámku pomocí určeného nástroje.
   Odstranění kontaktu s drátem.
   obrazc) Odemknutí sekundárního zámku.
   Odblokování kontaktního zámku pomocí určeného nástroje.
   Odstranění kontaktu s drátem.
   obrazd) Odemknutí sekundárního zámku.
   Odblokování kontaktního zámku pomocí určeného nástroje.
   Odstranění kontaktu s drátem.
   obraze) Sejmutí bloku s kontakty po odjištění sekundárního zámku (dorazu).
   Odblokování kontaktního zámku pomocí určeného nástroje.
   Odstranění kontaktu s drátem.
  3. Instalace drátu s těsněním do pouzdra konektoru

Postup je popsán v návodu k opravné sadě nebo případně v návodu k sadě stahováků.

Vhodné vodiče a těsnění pro instalaci do pouzdra konektoru jsou popsány na straně 22 tohoto samostudia.

Zařízení pro instalaci kabelů s těsněním (sada stahováků VAS 1978/35).

obraz

Příklady instalace vodičů s těsněním v pouzdru konektoru

obraz

a) Vodič s kontaktem a těsněním, připravený k instalaci.

Drát s kontaktem a těsněním vložený do instalačního přípravku.

obraz

Instalace kontaktu s těsněním do těla konektoru.

Zatlačení těsnění do těla konektoru (až na doraz).

obraz

b) Vodič s kontaktem a těsněním, připravený k instalaci.

do pouzdra konektoru (pomocí instalačního nástroje).

Zatlačení těsnění do těla konektoru (až na doraz).

obraz

c) Vodič s kontaktem a těsněním, připravený k instalaci.

obraz

Drát s kontaktem a těsněním vložený do instalačního přípravku.

obraz

Instalace kontaktu s těsněním do těla konektoru.

obraz

Zatlačení těsnění do těla konektoru (až na doraz).

Pro opravu kontaktů a konektorů/podložek platí základní podmínka, která se plně a opakovaně opakuje: používat by se měly pouze nástroje a metody doporučené speciálně pro příslušné operace. Pokud se ukáže, že příčinou jakékoli poruchy bylo nedodržení aktuálních pravidel a doporučení výrobce, pak žádné stížnosti týkající se

tato porucha a náklady na opravu nebudou společností akceptovány SKoda Auto se nevztahuje.

obrovský archiv dokumentace vozů Volkswagen, Škoda, Seat, Audi

5.2. Jednotlivé případy nesprávného postupu při opravě kontaktů a konektorů/podložek

a) Při opravě elektrického zapojení řídicí jednotky převodovky byl v důsledku toho použit nesprávný stahovák, došlo k poškození kontaktního bloku a samotného kontaktu (mluvili jsme o tom

o Kabel CAN High bus v konektorovém bloku T25 a na řídicí jednotce převodovky). Vozidlo se za jízdy zastavilo a rozsvítila se kontrolka ESP. Příčina: špatný kontakt v důsledku deformace kontaktu v bloku (viz obrázek níže).

obraz

Správné provádění oprav

Opravy kontaktů a konektorů/svorek by měly být prováděny pouze s použitím doporučených nástrojů, přípravků a komponentů a pouze způsobem doporučeným výrobcem.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»