ŠkodaŠkoda Fabia

Jak určit rozdělení benzínu Škoda

1.27 Palubní počítač Škoda Fabia

Funkční spínač (šipka) a resetovací klíč jsou namontovány v ovládací rukojeti stěračů čelního skla.

Pokud je zapalování zapnuté, zobrazí se po několikanásobném stisknutí spodní strany přepínače funkcí postupně. Stisknutím horní strany spínače se funkce zobrazí v opačném pořadí.

Stisknutím a podržením resetovacího tlačítka po dobu alespoň 2 sekund můžete vynulovat uložené hodnoty absolutní a průměrné spotřeby paliva, doby jízdy a průměrné rychlosti. Krátkým stisknutím tlačítka můžete přerušit zobrazení alarmu počítače s upozorněním, že byl překročen časový limit pro nepřetržitou jízdu a že je nutné natankovat.

Po zapnutí zapalování se na displeji zobrazí poslední funkce v okamžiku vypnutí zapalování. Po odpojení svorek baterie se všechny nashromážděné hodnoty vymažou.

Palubní počítač poskytuje 6 typů informací:

– aktuální spotřeba paliva nebo plnicí tlak Audi S6 Avant (169 kW);
– rozsah paliva;
– absolutní spotřeba paliva;
– čas strávený nepřetržitě za volantem (max. zobrazení 23:59);
– průměrná spotřeba paliva;
– průměrná rychlost.

1.27 Palubní počítač Škoda Fabia

Ukazatele spotřeby paliva, dojezdu a rychlosti se zobrazují v metrických a v některých exportních verzích v anglickém systému jednotek (l/100 km – mpg, km/h – mph, km – mi).

To, která funkce je povolena, poznáte podle trojúhelníku ukazujícího na odpovídající symbol v horní nebo dolní části displeje. Obrázek ukazuje jako příklad indikaci dojezdu paliva.

Na displeji se zobrazují hodnoty aktuální spotřeby paliva, měřené v l/100 km.

Spotřeba se počítá na každý 30metrový úsek cesty. Po zastavení vozidla se zobrazí poslední vypočtená hodnota. Pokud se po nastartování motoru zobrazí aktuální spotřeba paliva, zobrazí se v prvních 30–40 metrech jízdy průměrná spotřeba paliva. Pokud manipulujete s plynovým pedálem za chodu motoru bez pohybu, mohou být hodnoty spotřeby paliva velmi vysoké. Pomocí tohoto zobrazení můžete zvolit jízdní režim, který odpovídá optimální spotřebě paliva.

Zajímavé:
Jak vyjmout baterii Škoda Fabia.

Zobrazí se absolutní tlak v sacím plynovém potrubí motoru. Rozsah zobrazení je od 0 do 2,5 baru.

Po zapnutí zapalování při vypnutém motoru odpovídá zobrazení skutečnému atmosférickému (barometrickému) tlaku, což znamená při hladině moře cca 1,0 bar. Po nastartování motoru se hodnoty snižují v důsledku podtlaku v sacím potrubí plynu. Při jízdě se indikace mění od 1 do 2 barů v závislosti a mimo jiné i na poloze plynového pedálu. Pokud se pod vlivem turbodmychadla tlak v sacím plynovém potrubí zvýší natolik, že překročí atmosférický tlak, pak se v tomto případě nazývá „plnicí tlak“.

Při plném zatížení závisí plnicí tlak na otáčkách motoru, teplotě plnicího vzduchu, atmosférickém tlaku (nadmořské výšce) a kvalitě paliva. Elektronika motoru průběžně přizpůsobuje plnicí tlak provozním podmínkám motoru. Proto jsou při jízdě možné výrazné výkyvy v hodnotách plnicího tlaku.

Při překročení maximálního povoleného plnicího tlaku při plně otevřené škrticí klapce (kvůli poruchám systému) řídící jednotka Motronik pro jistotu vypne vstřikovače ventilů a tím zastaví přívod paliva, dokud plnicí tlak neklesne na normál.

V tomto případě, aniž byste překročili přípustný plnicí tlak opatrným sešlápnutím plynového pedálu, můžete jít do závodu Audi, abyste zjistili příčinu abnormálního zvýšení tlaku.

1.27 Palubní počítač Škoda Fabia

Dojezd paliva je určen diskrétními hodnotami, počítanými v krocích po 10 km. Tento displej ukazuje, kolik kilometrů může vůz ještě ujet se skutečným zbývajícím palivem v daném jízdním režimu. Základem pro výpočet dojezdu je spotřeba paliva za posledních 30 km cesty. S hospodárnější následnou jízdou se dojezd zvyšuje.

Připomenutí tankování

Když je rezerva chodu menší než 50 km, displej se automaticky přepne na tento konkrétní parametr. Displej začne blikat. Když zbývající palivo v nádrži dosáhne 5–8 litrů, místo hodnoty rezervy chodu se na displeji zobrazí písmeno „L“, což znamená, že nádrž je prázdná.

Zajímavé:
Proč bzučí zámek kufru Škoda Roomster.

Indikaci alarmu lze vypnout krátkým stisknutím horní nebo spodní strany přepínače funkcí nebo tlačítka „Reset“. Dokud není vůz natankován, výstražná kontrolka se zobrazí při každém zapnutí zapalování.

1.27 Palubní počítač Škoda Fabia

Zobrazí se množství spotřebovaného paliva po nastartování motoru. Hodnota spotřeby se vymaže z paměti po opětovném zapnutí zapalování a dalších 30 m pohybu. Tuto hodnotu lze navíc vymazat stisknutím tlačítka „Reset“.

1.27 Palubní počítač Škoda Fabia

Na displeji se zobrazí doba jízdy od posledního vynulování paměti. Po zapnutí zapalování se hodnota doby jízdy uloží do paměti. Jak pokračujete v pohybu, je k němu přidán další časový údaj.

Časový limit cesty je 23 hodin a 59 minut.

Pokud chcete začít počítat dobu jízdy od určitého bodu, vymažte paměť stisknutím tlačítka „Reset“.

Připomenutí, abyste si dali pauzu od pohybu

Dvě hodiny po zahájení pohybu se vozidlo bez ohledu na naprogramovanou funkci automaticky přepne na zobrazení doby jízdy. Blikající displej „2:0“ připomíná řidiči, aby si během jízdy udělal přestávku. Krátkým stisknutím horní nebo spodní strany přepínače funkcí nebo tlačítka „Reset“ lze tuto indikaci vypnout. Pokud zapalování zůstane zapnuté nebo pokud je přestávka kratší než 10 minut, pak se každé další dvě hodiny zopakuje připomenutí, abyste zastavili na odpočinek, s dobou jízdy označenou jako „4:0“, „6:0“ atd. .

Pokud přestávka při vypnutém zapalování trvá déle než 10 minut, údaje o době jízdy se vynulují.

1.27 Palubní počítač Škoda Fabia

Zobrazí se průměrná spotřeba paliva od posledního vynulování paměti. To by nemělo být zaměňováno s okamžitým průtokem v době odečítání.

Po vypnutí zapalování se do paměti uloží hodnota průměrné spotřeby paliva. Při další jízdě se zohledňují následné údaje o spotřebě.

Zajímavé:
Kdy je potřeba vyměnit rozvodový řemen na voze Škoda Octavia Tour 1.6.

Pro vymazání paměti stiskněte tlačítko „Reset“. Při jízdě prvních 30 m po resetu se na displeji zobrazí nulová hodnota.

1.27 Palubní počítač Škoda Fabia

Zobrazí se průměrná rychlost od posledního vynulování paměti. Po vypnutí zapalování se tato hodnota uloží do paměti. Když budete pokračovat v jízdě, zohlední se následující ujeté kilometry.

Chcete-li resetovat data paměti, stiskněte tlačítko „Reset“.

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button