ŠkodaŠkoda Fabia

Jak zavřít kapotu vozu Škoda Fabia

V opačném případě můžete způsobit vážnou újmu sobě nebo svým spolucestujícím.

Vážná zranění v důsledku skřípnutí.

Elektricky ovládaná okna pro dveře řidiče a zadní dveře

vybaven ochranou proti přivření (pouze pro možnost 2)

Pokud dojde k překážce (například přiskřípnutí části těla),

proces zavírání se zastaví a sklo klesne o několik centimetrů

časovače zpět. Při zavírání oken však musíte

pozor – nebezpečí poranění!

Udržujte sklo čisté (bez ledu atd.).

Zajistěte správnou funkci mechanických a elektrických stahovačů oken

Před odpojením baterie byste měli zvednout okna pomocí elektrického ovládání oken.

Při sklopení oken se do interiéru může dostat prach a jiné nečistoty,

a navíc se při určité rychlosti může objevit hluk větru.

Mechanická okna

Nemocný. 51 Ovládání okna: vlevo/vpravo

Nejprve si prosím přečtěte a věnujte pozornost straně 63.

pro objevy otočte rukojetí ve směru šipky

pro zavírání otočte rukojetí ve směru šipky

Odemykání a otevírání

Elektricky ovládaná okna

Nemocný. 52 Klávesy elektrického ovládání oken: možnost 1/možnost 2

Klíč elektrického ovládání oken

ze strany spolujezdce

Nejprve si prosím přečtěte a věnujte pozornost straně 63.

Elektricky ovládaná okna fungují pouze při zapnutém napájení.

hořící.
V závislosti na konfiguraci lze ovládat klíče ve dveřích

zvedáky oken předních dveří – možnost 1 nebo elektricky ovládaná okna

kami přední a zadní dveře – možnost 2

Poloha skla ve dveřích předního spolujezdce a skla v zadních dveřích

Dveře (volba 2) lze ovládat také pomocí tlačítek na samotných dveřích.

vrčí.
Klávesy elektrického ovládání oken

Přední levé dveře
Přední pravé dveře
Zadní levé dveře

Zadní pravé dveře
Deaktivace/aktivace tlačítek v zadních dveřích (klíče

může být nutné deaktivovat, například při přepravě

Zajímavé:
Proč není podsvícení zásuvky Škoda A5.

zadní sedadlo pro děti).

Otevírací/zavírací sklo

Snížení: Lehce stiskněte a podržte odpovídající tlačítko

dokud sklo neklesne do požadované polohy.

Stoupat: Lehce vytáhněte odpovídající klíč za okraj a podržte

Pokračujte, dokud se sklenice nezvedne do požadované polohy.

Sklo dveří řidiče možnost 2

otevře/zavře se automaticky po úplném stisknutí/vytažení tlačítka

ra. Když znovu stisknete/zatáhnete tlačítko, sklo se zastaví.

Aktivace/deaktivace tlačítek v zadních dveřích

Deaktivace/aktivace klíče zadních dveří: stiskněte

. Když jsou tlačítka deaktivována, kontrolka

Funkce omezení síly

Nejprve si prosím přečtěte a věnujte pozornost straně 63.

Pouze elektricky ovládaná okna jsou vybavena ochranou proti přivření.

Navíječe ve variantě 2 (neplatí pro stahovač okna předních dveří

cestující).
V případě překážky se zavírání pozastaví a okno se spustí.

lituje pár centimetrů.
Pokud překážka brání zavření skla během následujících 10 sekund,

kund, zavírání je opět přerušeno a okno se o pár stáhne

centimetrů.
Pokud do 10 sekund po sklopení okna znovu vy

se snaží sklo zavřít, přestože překážka nebyla odstraněna

Ne, vzestup bude zablokován. Automatické zvedání skla

v tomto případě je to nemožné. Ochrana proti přivření zůstává aktivní.
Ochrana proti přivření se vypne pouze během následujícího

Za dalších 10 sekund se pokusíte okno znovu zvednout – teď je sklo

děti vstávají s plným úsilím!
Pokud uplyne více než 10 sekund, ochrana proti sevření se znovu zapne.

Elektricky ovládaná okna v možnost 1

nemají ochrana proti sevření. Zavírejte okna opatrně

ale hrozí nebezpečí zranění!

Elektricky ovládané okno pro dveře předního spolujezdce

na straně 64 nemá ochrana proti sevření. ZAVŘENO

Při řezání skla buďte opatrní – hrozí nebezpečí poranění!

Selhání v práci

Nejprve si prosím přečtěte a věnujte pozornost straně 63.

Zajímavé:
Kterou analogovou zapalovací svíčku je lepší nainstalovat na Škoda Rapid 1.6.

Při častém opakovaném spouštění a zvedání oken se mechanismus skla

Zvedák se může přehřát a dočasně zablokovat. Jak

Jakmile mechanismus vychladne a vypne se ochrana proti přehřátí, sklo může

ale sníží se a znovu se zvedne.
Po odpojení baterie automatické otevírání/zavírání oken

lze deaktivovat (platí pro možnost 2). V tomto případě je to nutné

aktivovat systém následovně.

Aktivace ovládání oken

Zatáhněte za příslušné tlačítko elektrického ovládání okna a zvedněte jej

Znovu vytáhněte odpovídající tlačítko elektrického ovládání oken nahoru a

držte jej v této poloze po dobu 1 sekundy.

Osvětlení a viditelnost

Osvětlovací zařízení fungují pouze při zapnutém zapalování, pokud

nic jiného konkrétně uvedeno není.
Pro základní nastavení spínače venkovního osvětlení použijte –

Světlomety se mohou zevnitř na chvíli zamlžit. Když jsou zapnuté světlomety

Oblast, kterou prochází světlo, je rychle zbavena mlhy.

Ovládání funkce osvětlení

Vypínač světel a

ovládání nastavení světlometů

pro zapnuto vypnuto vypínač osvětlení

lze otočit do jedné z následujících poloh (v závislosti na soupravě –

Vypněte osvětlení (kromě světel pro denní svícení).

Automatické zapínání/vypínání osvětlení

Zapnutí obrysových/parkovacích světel na obou stranách

Zapínání potkávacích světel.

Osvětlení a viditelnost

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button