ŠkodaŠkoda Yeti

Jaký je objem nádržky ostřikovače Škoda Yeti

Nenechávejte nikoho, zejména děti, v blízkosti motorového prostoru.

Nikdy se nedotýkejte rukama ventilátoru chladiče. Fan mo-

může se náhle zapnout!

Nedotýkejte se horkých částí motoru – nebezpečí popálení!

Pokyny pro práci v motorovém prostoru při běžícím motoru

Zvláštní pozornost věnujte rotujícím dílům motoru (např

příklad: hadovitý pás, generátor, ventilátor chladiče) –
život ohrožující!

Nikdy se nedotýkejte vodičů zapalovacího systému.

Dávejte pozor, abyste náhodně nezkratovali

elektrická zařízení – zejména baterie.

Ujistěte se, že šperky, volné oblečení, popř

dlouhé vlasy se nezachytávají v rotujících částech motoru – nebezpečné
pro život! Před prací vždy odstraňte šperky, odložte je
udržujte si dlouhé vlasy a noste oblečení, které těsně přiléhá k vašemu tělu.

Pokyny pro práci s palivovým systémem nebo elektrickým systémem
dovaniya

Nezapomeňte odpojit baterii od palubní sítě.

Nikdy nepracujte v blízkosti otevřeného ohně.

Vždy mějte poblíž funkční hasicí přístroj.

Přečtěte si a dodržujte uvedená varování

na nádobách s provozními kapalinami.

Provozní kapaliny skladujte v uzavřených originálních nádobách a

pouze na místě nepřístupném lidem, kteří nejsou plně schopni, jako např
příkladem dětí.

POZOR (pokračování)

Nedovolte, aby se pracovní kapaliny dostaly do kontaktu s horkým motorem –

Pokud je nutné provést práce pod autem, je to nutné

bezpečně a bezpečně umístíte pod kola vhodná kola proti odskoku.
valivých klínů, jeden zvedák na to nestačí – nebezpečí
zranění!

Doplňte provozní kapaliny odpovídající kvality. V
Jinak může dojít k vážnému funkčnímu poškození a poškození.
auto!

Ekologické předpisy

Z důvodu nutnosti bezpečné likvidace provozních
kapalin, dostupnost speciálních nástrojů a příslušné znalosti
Proto je doporučeno vyměnit provozní kapaliny v servisním středisku
podnik.

Zajímavé:
Jaký druh baterie pro Škoda octavia rs 200hp.

V případě nejasností ohledně provozních kapalin kontaktujte

Kontaktujte servisní společnost.

Provozní kapaliny lze vybírat z řady originálních

ŠKODA příslušenství a příslušenství nebo originální díly
ŠKODA.

Kontrola a doplňování paliva

Otevírání a zavírání kapoty

Nemocný. 166 Otevírání kapoty

Nejprve si přečtěte a poznamenejte a na straně 178.

Otevírání kapoty

Otevřete přední dveře.

Zatáhněte za uvolňovací rukojeť kapoty

pod předním panelem podél

Před otevřením kapoty, ujistěte se, že jsou ramena stěračů vyčištěná –
nejsou umístěny mimo čelní sklo, jinak může dojít k poškození laku.
nový kryt kapoty.

Stiskněte zajišťovací páčku ve směru šipky

Uchopte okraj kapoty a zvedněte ji ve směru šipky

Odstraňte podpěru z držáku ve směru šipky

Zajistěte otevřenou kapotu vložením konce podpěry do otvoru
směr šipky

Zavírání kapoty

Vyjměte podpěru z otvoru v digestoři a umístěte ji na určené místo
jeho upevnění.

Uvolněte digestoř z výšky přibližně 20 cm a nechte ji spadnout do zámku a
zavři se sám – Netlačte na kapotu, aby se zavírala!

Zkontrolujte, zda je kapota správně uzavřena.

Pokud během jízdy zjistíte, že zámek kapoty není zamčený,

Okamžitě zastavte a zavřete kapotu – nebezpečí nehody!

Dávejte pozor, abyste se při zavírání kapoty nezachytili o žádnou část.

části těla – nebezpečí poranění.

Nikdy nezvedejte kapotu za uvolňovací páku

Přehled motorového prostoru

Nemocný. 167 Konvenční obrázek: motorový prostor

Nejprve si přečtěte a poznamenejte a na straně 178.

Umístění v motorovém prostoru

Nádržka na brzdovou kapalinu

Baterie (s pouzdrem)

Umístění těchto součástí v motorovém prostoru u benzínových a naftových motorů
nyh motory jsou téměř totožné.

Návod k použití

Ventilátor chladiče

Nejprve si přečtěte a poznamenejte a na straně 178.

Ventilátor chladiče je poháněn elektromotorem. Kontrola motoru
se provádí v závislosti na teplotě chladicí kapaliny
kosti.

Zajímavé:
Proč nejsou žádné chyby na mechanice.

Po vypnutí zapalování může běžet ventilátor chladiče
ještě asi 10 minut včetně přestávek.

Ostřikovač čelního skla

Nemocný. 168
Nádržka ostřikovače čelního skla

Nejprve si přečtěte a poznamenejte a na straně 178.

nainstalované v motorovém prostoru

K dispozici je tekuté mytí čelního a zadního skla
světlomety
Kapacita nádrže je asi 3 litry, u vozů s ostřikovači světlometů –
asi 5,5 litrů

K účinnému čištění skel a světlometů nestačí čistá voda. Tohle je
Doporučuje se použít směs čisté vody a saponátu
na sklo z řady originálního příslušenství a příslušenství
ŠKODA (v zimě – s nemrznoucím čisticím prostředkem) pro odstranění
tvrdohlavá špína.

V zimě by měla být do kapaliny ostřikovače přidána nemrznoucí směs.
kapalina, i když je vozidlo vybaveno vyhříváním
sáčky do praček.
Pokud není možné použít čistič skla s ochranným
abyste zabránili zamrznutí, můžete použít alkohol. Podíl alkoholu v tomto případě
by nemělo být více než 15 %. Při této koncentraci ochrana před kontaminací
Ochrana proti zamrznutí je poskytována pouze do teploty –5 °C.

Do kapaliny ostřikovačů čelního skla za žádných okolností nepřidávejte antioxidant.

vlys nebo jiné přísady.

Pokud je vozidlo vybaveno ostřikovačem světlometů, přidejte vodu do ostřikovače čelního skla

Lze přidávat pouze čisticí prostředky, které nepoškozují
holicí polykarbonátový kryt světlometů.

Při doplňování kapaliny nevyjímejte sítko z nádržky, jinak

to může vést ke kontaminaci potrubního systému kapaliny a
narušení ostřikovače čelního skla.

Motorový olej

V této kapitole naleznete informace o následujících tématech:
Specifikace

Kontrola hladiny oleje

Továrna plní vysoce kvalitní olej, který lze použít
být volán po celý rok, s výjimkou extrémních klimatických pásem.
Motorové oleje se neustále zdokonalují. Všechny poskytnuté údaje
v tomto návodu odpovídají stavu v době jeho dodání do
tisk.
Servisní partneři ŠKODA dostávají od výrobce informace o aktuálním
aktuální změny. Proto doporučujeme před výměnou oleje
přijetí servisního partnera ŠKODA.
Následující specifikace (schválení VW) musí být uvedeny na
kontejnery samostatně nebo společně s jinými specifikacemi.

Zajímavé:
Jak porazit hru v Shkodim.

Pro některé země 5.5 l v obou verzích.

Kontrola a doplňování paliva

Motorový olej měňte v předepsaných intervalech

Motorový prostor automobilu je vysoce rizikovou oblastí. Když vás-
Při práci v motorovém prostoru mějte na paměti:
následující upozornění

Nepřidávejte do motorového oleje žádné přísady – nebezpečí je vážné.
výrazné poškození částí motoru.

Před dlouhou cestou doporučujeme zakoupit a natankovat

pouze olej, který odpovídá vašemu vozu.

Doporučujeme používat oleje z originálního sortimentu

Pokud se vám na kůži objeví mastnota, důkladně ji smyjte.

Specifikace

Nejprve si prosím přečtěte a věnujte pozornost straně 182.

Vozidla s flexibilními servisními intervaly

Benzínové motory

Specifikace

1,4 l/92, 110 kW TSI
1,8 l/112 kW TSI

Dieselové motory

Specifikace

2,0 l/81, 103, 110 kW TDI ČR

Pro dieselové motory bez filtru pevných částic můžete optimálně využít motorový olej
nebo VW 505 01.

Vozidla s pevnými servisními intervaly

Benzínové motory

Specifikace

1,4 l/92, 110 kW TSI
1,6 l/81 kW MPI

Benzínové motory

Specifikace

SAE 0W-30 VW 502 00/505 00

Dieselové motory

Specifikace

2,0 l/81, 103, 110 kW TDI ČR

Pro dieselové motory bez filtru pevných částic můžete optimálně využít motorový olej
nebo VW 505 01.

Pokud nejsou k dispozici výše uvedené oleje, ve výjimečných případech

Můžete přidat další olej. Aby nedošlo k poškození motoru, před
Je povoleno dolít při příští výměně oleje ne více než 0,5 l motor
oleje následujících specifikací:

pro benzínové motory: ACEA A3/ACEA B4 nebo API SN (API SM);

pro dieselové motory: ACEA C3 nebo API CJ-4.

Kontrola hladiny oleje

Nemocný. 169 Symbol: měrka oleje

Nejprve si prosím přečtěte a věnujte pozornost straně 182.

Zajímavé:
Jak zvýšit teplo ve Škoda Actavia.

Měrka oleje ukazuje hladinu motorového oleje.
Měrka oleje

Hladina oleje by měla být v této oblasti

Olej lze zkontrolovat a doplnit, pokud jsou splněny následující podmínky.

Auto stojí na vodorovné ploše.
Motor je zahřátý na provozní teplotu.

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button