Škoda

Kde je regulátor topení pro Škoda superb 1

V závislosti na konfiguraci může být vůz vybaven buď manuálně ovládanou klimatizací „Climatic“ nebo automatickou klimatizací „Climatronic“. Kromě toho lze nainstalovat autonomní (přídavné) topení, které ohřívá chladicí kapalinu za chodu motoru (viz podsekce níže).

Klimatizační systém je systém vytápění a ventilace vzduchu s funkcí chlazení vzduchu. Systém Climatronic umožňuje nastavit teplotu zvlášť pro řidiče a spolujezdce.

K ovládání klimatizace jsou na panelu ve středové konzole umístěny klávesy a knoflíky (viz obrázky 14.1a-b). Pokud je vozidlo vybavené Climatronicem z výroby vybaveno audio/navigačním systémem s grafickým displejem, na displeji audio/navigačního systému se krátce zobrazí hlášení o činnosti klimatizace. Jednotky teploty a zobrazené informace lze změnit prostřednictvím nabídky Nastavení na displeji v panelu přístrojů (viz kapitola 4).

14.1a Ovládací prvky klimatizačního systému „Climatic“ (s ručním ovládáním)
1 AC vypínač pro chladicí jednotku, s vestavěným indikátorem napájení
2 Spínač vyhřívání zadního okna s integrovaným indikátorem napájení
3 Tlačítko pro přímou aktivaci/deaktivaci přídavného topení, s vestavěným indikátorem zapnutí/vypnutí
4 Spínač cirkulace/čerstvého vzduchu s indikátorem režimu cirkulace
A Otočný ovladač teploty s integrovaným tlačítkem vyhřívání sedadla řidiče (viz kapitola 12)
B Otočný spínač ovládání rychlosti ventilátoru
C Otočný spínač pro režimy přívodu vzduchu s integrovaným tlačítkem pro vyhřívání sedadla předního spolujezdce (viz kapitola 12)

14.1b Ovládací prvky pro systém klimatizace Chmatronic
1 Spínač pro intenzivní odmrazování/odvádění vlhkosti z čelního skla, s vestavěným indikátorem napájení
2 Spínač přívodu vzduchu na okno, s vestavěným indikátorem napájení
3 Spínač přívodu vzduchu na úrovni hrudníku, s vestavěným indikátorem napájení
4 Nožní spínač vzduchu s vestavěným indikátorem napájení
5 Přepínač pro ruční volbu stálého/automatického režimu cirkulace/režimu přívodu čerstvého vzduchu s indikátory režimu cirkulace
6 Spínač vyhřívání zadního okna s integrovaným indikátorem napájení
7 Otočný ovladač teploty pro levou stranu, s vestavěným tlačítkem vyhřívání sedadla řidiče (viz kapitola 12)
8 Přepínač „AUTO“ pro automatický režim s indikátory intenzity
9 Tlačítko „OFF“ pro vypnutí systému Climatronic s indikátory vypnutí
10 Tlačítko pro ruční ovládání rychlosti ventilátoru (7 kroků), s indikátory kroků
11 Tlačítko pro elektrické vyhřívání čelního skla nebo přímou aktivaci/deaktivaci přídavného topení, s vestavěným indikátorem výkonu
12 přepínačů „DUAL“ pro 2zónový provoz systému Climatronic, s vestavěným indikátorem výkonu
13 Klíč pro nucené zapnutí/vypnutí „AC“ chladicí jednotky, s vestavěným indikátorem napájení
14 Otočný ovladač teploty pro pravou stranu, s vestavěným tlačítkem pro vyhřívání sedadla předního spolujezdce (viz kapitola 12)

Zajímavé:
Jak fungují LED světlomety ve Škodě Octavia A7.

Vzduch je nasáván ventilátorem přes mřížku kapotáže čelního skla a vstupuje do kabiny, prochází přes kabinový filtr, a pokud je zapnutá funkce chlazení, pak přes výparník (chlazení a sušení vzduchu), a pokud je topení na, přes jeho radiátor (ohřev vzduchu). Udržujte kryt čelního skla čistý od sněhu, listí a jiných nečistot a pravidelně vyměňujte kabinový vzduchový filtr (viz kapitola 1), abyste zajistili maximální účinnost ventilace klimatizace.

Poznámka: Vzduchový filtr kabiny zabraňuje pronikání potenciálně škodlivých částic ve vzduchu (např. pyl, silniční prach, průmyslové emise) do kabiny. Kabinový filtr s aktivním uhlím navíc odstraňuje nepříjemné pachy. Vzduch procházející celou kabinou vystupuje trhlinami v obložení zavazadlového prostoru a výstupy za obložením zadního nárazníku.

Pro nastavení intenzity přívodu vzduchu použijte regulátor rychlosti ventilátoru (2 na obrázku 14.1a nebo 10 na obrázku 14.1b). Ventilátor by se neměl dlouho vypínat, protože v tomto případě klimatický systém nebude fungovat: do kabiny nebude proudit čerstvý vzduch, což povede k rychlé únavě. Pro vypnutí systému Climatronic použijte tlačítko OFF a pro zapnutí automatického provozního režimu použijte tlačítko AUTO. Když stisknete tlačítko „AUTO“ poprvé, aktivuje se režim „AUTO High“ (vysoké otáčky ventilátoru, pravý indikátor v tlačítku svítí), a když jej znovu stisknete, režim „AUTO Low“ se vypne. aktivována (nízká rychlost ventilátoru, levý indikátor v tlačítku svítí).

U modelů se střešním poklopem se zabudovanými solárními panely se při dostatečně vysoké úrovni osvětlení po vypnutí zapalování se zavřeným horním poklopem přívodní ventilace automaticky přepne do režimu solárního napájení.

U modelů se systémem Climatronic stačí v režimu automatického ovládání (svítí levý nebo pravý indikátor v tlačítku AUTO) nastavit požadovanou teplotu a klimatizační systém ji nastaví a udržuje, přičemž automaticky upravuje intenzitu a směr přívodu vzduchu a také zapínání/vypínání chladicí jednotky. Nejpohodlnější teplota je 22°C. Při ručním nastavování směru proudění vzduchu nebo rychlosti ventilátoru se příslušná funkce již automaticky nenastavuje, dokud není automatický režim znovu aktivován.

Zajímavé:
Proč je motor Škoda Fabia nakloněn doprava.

Hlavní směry přívodu vzduchu se volí pomocí otočného přepínače (B na obrázku 14.1a) nebo tlačítek (1-4 na obrázku 14.1b):

nebo — vzduch je nasměrován na čelní sklo (k odstranění námrazy nebo kondenzace). V tomto režimu se u modelů se systémem „Climatic“ automaticky zapne chladicí jednotka, k nohám není přiváděn vzduch a cirkulace vzduchu se automaticky vypne (pokud byla zapnuta; po automatickém vypnutí můžete zapnout oběh ručně).

— funkce intenzivního odstraňování námrazy/kondenzace z čelního skla, dostupná pouze u modelů se systémem Climatronic. Vzduch je směrován na čelní sklo.

— vzduch je směrován na čelní sklo a na nohy, není k dispozici u modelů se systémem Climatronic.

— vzduch směřuje na úroveň hrudníku (přes nastavitelné deflektory).

– vzduch směřuje do nohou.

Otočný přepínač lze nastavit do mezipoloh a tlačítka lze mačkat v různých kombinacích.

Deflektory jsou navrženy tak, aby vytvářely určitý směr proudění vzduchu. V horní části přístrojové desky jsou nenastavitelné deflektory pro ofukování čelního skla a bočních oken (1 na obrázku 14.2a). Ze spodní části přístrojové desky je vzduch přiváděn do prostoru pro nohy (4). V přední části přístrojové desky jsou v úrovni hrudníku řidiče a spolujezdce nastavitelné deflektory pro přívod vzduchu: dva střední (3) a dva boční (2). Pro nastavení směru proudění vzduchu z těchto deflektorů použijte rukojeť na mřížce příslušného deflektoru (lze otáčet nahoru/dolů a doleva/doprava) a pro nastavení intenzity proudění vzduchu z těchto deflektorů použijte regulátor vedle odpovídajícího deflektoru. K vhánění vzduchu do předních bočních oken lze použít nastavitelné boční deflektory. Vzduch je přiváděn do zadních prostor pro nohy přes deflektory umístěné pod předními sedadly (6 na obrázku 14.2b). V zadní části obložení B sloupku jsou deflektory pro cestující vzadu (5), které jsou nastavitelné stejně jako přední nastavitelné deflektory.

Zajímavé:
Jak otevřít Škodu Fabia, pokud je baterie vybitá.

14.2a Směr přívodu vzduchu z deflektorů přístrojové desky

14.2b Směr přívodu vzduchu ze zadních průduchů

K nastavení teploty použijte otočný regulátor (A na obrázku 14.1a, nebo 7 a 14 na obrázku 14.1b). U modelů se systémem „Climatic“ nejsou hodnoty teploty uvedeny na stupnici regulátoru a nastavená teplota není udržována. U všech modelů odpovídá krajní levá poloha (modrý indikátor) maximálnímu chladicímu výkonu a krajní pravá poloha (červený indikátor) odpovídá maximálnímu topnému výkonu; v obou případech není dodržena určitá hodnota teploty. U modelů se systémem Climatronic je možné nastavit konkrétní hodnotu teploty od 18’C do 26’C zvlášť pro řidiče a spolujezdce. Pokud se kontrolka v tlačítku „DUAL“ nerozsvítí, je teplota nastavená pro zónu řidiče (levým knoflíkem) nastavena i pro zónu spolujezdce. Chcete-li nastavit teplotu samostatně, stiskněte tlačítko „DUAL“ a otočte pravý knoflík teploty do požadované polohy.

Poznámka: Snímač teploty vzduchu v interiéru je umístěn pod horní řadou tlačítek ovládání klimatizace. Systém Climatronic navíc využívá sluneční senzor umístěný v horní části přístrojové desky, před čelním sklem. Pokud je teplota v kabině nastavena výrazně odlišně od teploty venkovního vzduchu, mohou citliví lidé nastydnout.

Intenzita topení je závislá na teplotě chladicí kapaliny motoru, takže první minuty po nastartování motoru nemusí topení zajistit potřebné vyhřívání interiéru. V případě potřeby pro zvýšení topného výkonu můžete zapnout pomocný ohřev pomocí tlačítka (pokud je k dispozici, viz podsekce níže).

Pro co nejúčinnější prohřátí interiéru směřujte teplý vzduch na úroveň nohou (ve vlhkém počasí je třeba zajistit i přídavný přívod vzduchu k oknům) a pro maximální ochlazení nastavte přívod studeného vzduchu na úroveň obličeje; v obou případech se doporučuje použít maximální intenzitu přívodu vzduchu. Doporučuje se ponechat okna a dveře zavřené, aby se vzduch ohřátý nebo ochlazený klimatizačním systémem nemísil s pouličním vzduchem. Pouze v prvních minutách používání auta, které stojí delší dobu na slunci, se doporučuje na chvíli otevřít všechna okna, aby došlo k odvětrání horkého vzduchu z interiéru.

Zajímavé:
Jak doplňovat Škoda superb 2.0 ts.

Elektrické vyhřívání zadního a čelního skla se zapíná a vypíná pomocí tlačítek „„A“» pouze při běžícím motoru. Během provozu topení (indikátor v tlačítku svítí) se spotřebovává značná energie, a proto by se měl z důvodu úspory paliva vypnout, jakmile je dosaženo požadovaného výsledku. 10 minut po zapnutí se topení automaticky vypne. V případě poklesu napětí v elektrickém systému vozidla se topení automaticky vypne, aby bylo zajištěno dostatečné množství elektřiny pro ovládání motoru.

U všech verzí je možné přepínat mezi režimem cirkulace (do kabiny není přiváděn venkovní vzduch) a režimem ventilace čerstvého vzduchu (do kabiny je přiváděn venkovní vzduch). Pro přepínání mezi uvedenými režimy použijte klávesu Svítící indikátor v tlačítku indikuje provoz v cirkulačním režimu. U modelů se systémem Climatronic je navíc k dispozici automatický režim řízení cirkulace, fungující na základě snímače kvality vzduchu: při stisknutí tlačítka „“ A“ levý indikátor svítí, režim konstantní cirkulace je v provozu, a když svítí pravý indikátor, funguje režim automatického řízení cirkulace. Automatický režim funguje pouze tehdy, když je venkovní teplota vzduchu alespoň 2°C. Pro vypnutí cirkulačního režimu můžete také použít tlačítko „AUTO“.

Režim cirkulace by se měl používat při jízdě po prašných cestách nebo v hustém provozu, aby se do kabiny nedostal prach, nepříjemné pachy a výfukové plyny. Cirkulační režim navíc umožňuje výrazně urychlit snižování teploty v kabině při použití funkce chlazení vzduchem. Režim cirkulace vzduchu byste však neměli zapínat na delší dobu, protože Současně se vzduch v interiéru vozu zatuchne a na oknech se objeví kondenzace. Za normálních podmínek se doporučuje vždy zapnout ventilátor a zvolit režim nucené ventilace. Z bezpečnostních důvodů se při zapnutí některých režimů distribuce vzduchu automaticky aktivuje režim přívodního větrání.

Zajímavé:
Jak odstranit reproduktory Škoda Fabia.

Funkce chlazení vzduchem funguje pouze při běžícím motoru a zapnutém ventilátoru, když je venkovní teplota vyšší než +2°C. Chcete-li zapnout chladicí jednotku, použijte tlačítko „AC“ s vestavěným indikátorem. Indikátor v tlačítku „AC“ systému „Climatic“ se rozsvítí, i když nejsou splněny všechny podmínky pro zapnutí chladicí jednotky, což znamená, že je připravena k zapnutí. V automatickém režimu systému Climatronic se chladicí jednotka automaticky zapíná/vypíná a ochlazuje vzduch na nastavenou teplotu. Kromě toho se může automaticky vypnout, pokud je teplota chladicí kapaliny příliš vysoká, aby se snížilo zatížení motoru. Když je funkce chlazení vzduchem zapnutá, vzduch vstupující do prostoru pro cestující se ochlazuje a odvlhčuje. To urychluje odstranění kondenzace ze skla při vysoké vlhkosti vzduchu. Pro maximální výkon funkce chlazení mějte při jejím používání zavřená okna a dveře.

Poznámka: Vlhkost odebraná ze vzduchu při ochlazování kondenzuje a klesá vypouštěcí hadicí, takže je normální, že se pod vozem po zaparkování se zapnutou funkcí chlazení vzduchem vytvoří louže. Běžící kompresor klimatického systému spotřebovává energii motoru, což vede ke zvýšené spotřebě paliva – vypněte funkci chlazení vzduchu, pokud to není nutné.

Poznámka: V autě s chladicí jednotkou byste neměli kouřit, když je zapnutý cirkulační režim, protože Částice tabákového kouře usazené na výparníku chladicí jednotky a na kabinovém filtru budou šířit svůj zápach po velmi dlouhou dobu. Navíc, aby se zabránilo nepříjemným pachům z usazenin na výparníku, měla by být chladicí jednotka každý měsíc zapnuta alespoň na 5 minut.

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button