ford focus 1

Jak zkontrolovat motorek stěračů ford focus 1

Motorek stěrače čelního skla je umístěn ve vodotěsném pouzdře pod čelním sklem a motorek zadního stěrače je umístěn ve dveřích zavazadlového prostoru. Odpovídající obložení musí být kvůli kontrole odstraněno. Do budoucna se bude uvažovat s motorkem předního stěrače a podle toho se bude řešit i zadní stěrač.

Kontrola předního stěrače

 1. Nejprve zjistěte, zda není vadný motor stěrače nebo napájecí napětí. Chcete-li to provést, postupujte následovně.
 2. Odpojte vícekolíkový konektor na motoru stěrače.
15.4 Kontrola motoru stěračů Ford Focus Od vydání 10/89.
 1. Pomocí pomocného kabelu přiveďte napětí z kladného pólu baterie na svorku c. (Záporný pól motoru je připojen k zápornému pólu baterie skrz tělo).
 2. Motor stěrače by nyní měl pracovat na stupni 1 (pomalu). Pokud nefunguje, znamená to, že je vadný motor nebo 1. stupeň.
 3. Připojte kladný kabel ke svorce а nalevo od terminálu с. Motor by měl nyní běžet rychle ve fázi 2.

Kontrola zadního stěrače

 1. Poté odpojte zem od svorky B a ihned ji připojte ke skříni motoru. Motor musí dosáhnout polohy zastavení a zastavit se.
15.4 Kontrola motoru stěračů Ford Focus Vydání 9/85-9/89.
 1. Přiveďte napětí z kladného pólu baterie ke svorce pomocí pomocného kabelu b. Připojte uzemnění od záporného pólu baterie ke svorce a. Terminál b umístěný vlevo dole, terminál а vpravo dole.
 2. Motor stěrače čelního skla by měl pracovat v 1. stupni (pomalu). Pokud nefunguje, znamená to, že je vadný motor nebo 1. stupeň.

Kontrola zadního stěrače

 1. Připojte kladný kabel baterie ke svorce а, zemnící kabel ke svorce b zapojte a zkontrolujte, zda motor běží.
 2. Poté odpojte uzemnění ze svorky b a ihned připojte ke skříni motoru. Motor musí dosáhnout polohy zastavení a zastavit se.
 3. Pokud motorek stěračů nefunguje správně, nainstalujte nový, viz kapitola Topení, osvětlení, spotřebiče, Kapitola Demontáž a montáž motoru zadního stěrače.
 4. Připojte konektor motoru předního stěrače.
Zajímavé:
Kolik oleje se nalije do motoru Ford Focus 1.

reklama
Návrh a vývoj webových stránek

Webmixer

Po vypršení autorských práv, v Rusku je tato doba 50 let, se dílo stává veřejnou doménou. Tato okolnost umožňuje volné nakládání s dílem při respektování osobních nemajetkových práv – práva autorského, práva na jméno, práva na ochranu před jakýmkoli zkreslením a práva na ochranu dobré pověsti autora – neboť tato práva jsou chráněna na dobu neurčitou.

© Auto manuály. Veškeré informace uvedené na této stránce jsou majetkem projektu nebo jiných uvedených autorů.

238 Focus I opravit

Oprava Focus I 238-1.jpg

K vypáčení použijte šroubovák s tenkou čepelí.
. a odstraňte ozdobnou zátku nainstalovanou ve středu obložení před čelním sklem.

Oprava Focus I 238-7.jpg

Pomocí křížového šroubováku odšroubujte upevňovací šroub krytu nainstalovaný pod zástrčkou.

Oprava Focus I 238-8.jpg

Opatrným páčením uvolníme tři západky předního upevnění levé části krytu.

Oprava Focus I 238-9.jpg

Levou část obložení odstraníme vyjmutím dvou zadních montážních pístů z otvorů v karoserii.

Oprava Focus I 238-10.jpg

Podobně odstraňte pravou stranu obložení.

Oprava Focus I 238-11.jpg

Odstraňte držák topných drátů čelního skla.

Oprava Focus I 238-12.jpg

Pomocí šroubováku vypáčte západku.

Oprava Focus I 238-13.jpg

. odpojte konektory vodičů vyhřívaného čelního skla.

Oprava Focus I 238-14.jpg

Z přepážky motorového prostoru vyjmeme těsnění kabelového svazku.

Oprava Focus I 239-1.jpg

Pomocí 8mm hlavy odšroubujte tři šrouby zajišťující mechanismus stěrače čelního skla.

Oprava Focus I 239-2.jpg

Pod hlavami šroubů jsou instalovány podložky.

Oprava Focus I 239-3.jpg

Odstraňte ochranný kryt převodového motoru stěrače čelního skla.

Oprava Focus I 239-4.jpg

Vymáčkněte dvě západky.

Oprava Focus I 239-5.jpg

. odpojte kabelový blok od motoru převodovky.
Demontujte mechanismus stěračů z vozu.

Oprava Focus I 239-6.jpg

Sestava mechanismu stěrače čelního skla
V případě potřeby zkontrolujte kontakty převodového motoru. Pro tohle.

Oprava Focus I 239-7.jpg

. odpojte kabelový blok elektromotoru od krytu převodovky.

Oprava Focus I 239-8.jpg

Po uvolnění tří západek sejměte kryt převodovky.
Očistíme kontakty na ozubeném kole (kroužek) a na krytu převodovky.

Oprava Focus I 239-9.jpg

. a naneste na ně vodivé mazivo.
Nainstalujeme kryt na místo a připojíme drátěný blok ke krytu převodovky.
Při výměně převodového motoru si označte umístění kliky vzhledem ke konzole převodového motoru.

Zajímavé:
Jak odstranit startér ford focus 1.

Oprava Focus I 239-10.jpg

Pomocí šroubováku držte kliku před otáčením a pomocí hlavy „13“ odšroubujte matici, která ji zajišťuje.

Oprava Focus I 239-11.jpg

Pomocí šroubováku sejměte kliku z hřídele převodovky.

Oprava Focus I 239-12.jpg

Pomocí 10mm objímky odšroubujte tři šrouby zajišťující převodový motor ke konzole.

Oprava Focus I 239-13.jpg

Pod hlavami šroubů jsou instalovány pružné podložky.

Oprava Focus I 239-14.jpg

Demontujte převodový motor z držáku.
Montáž a montáž stěrače provádíme v opačném pořadí. Pro nastavení hřídele převodového motoru do polohy „nula“ přiložíme svorku „záporného“ vodiče na svorku baterie. Poté připojíme drátěné bloky převodového motoru a kabelový svazek. Zapneme převodový motor pomocí spínače na sloupku řízení, poté jej vypneme a počkáme, dokud se hřídel elektromotoru nezastaví. Odpojíme elektroinstalační bloky převodového motoru a kabelový svazek. V této poloze hřídele převodového motoru namontujeme kliku v souladu s vyznačenými značkami (viz výše).
Páky s kartáči nainstalujeme na drážky hřídele tak, aby ve spodní poloze byly kartáče umístěny na čelním skle téměř rovnoběžně s okrajem obložení před sklem.

Pokud najdete chybu nebo chcete článek přidat, vyberte část textu článku, kterou je třeba upravit, a stiskněte Ctrl+Enter. Poté postupujte podle jednoduchých pokynů.

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button