ŠkodaŠkoda Rapid

Jak správně zkontrolovat hladinu oleje Škoda Rapid

Škoda Rapid (Spaceback). KONTROLA HLADINY A DOPLNĚNÍ OLEJE DO MAZACÍHO SYSTÉMU

Budete potřebovat: motorový olej, trychtýř, čistý hadřík.

Spotřeba motorového oleje při provozu vozidla je zcela normální, proto byste měli pravidelně kontrolovat hladinu motorového oleje. Před delšími cestami nezapomeňte zkontrolovat hladinu oleje.

Spotřeba motorového oleje závisí na stylu jízdy, klimatických podmínkách a stavu vozovky. Běžná spotřeba oleje může být až 1 litr na 1000 km. Netestovaný motor může mít o něco vyšší spotřebu.

Před kontrolou hladiny oleje po jízdě vypněte motor a počkejte 5-10 minut, dokud olej nevyteče do klikové skříně. Přidejte olej stejné značky, viskozity a kvalitativní třídy jako dříve.

Hladina oleje v klikové skříni motoru by neměla překročit značku H na ukazateli (měrce), jinak jsou možné netěsnosti přes těsnění a těsnění a zvýšená spotřeba oleje.

1. Vyjměte ukazatel hladiny oleje.

2. otřete jej čistým hadříkem.

3 a umístěte jej na místo

4. Znovu sejměte ukazatel hladiny oleje. Hladina oleje by měla být mezi značkami H a L na konci měrky.

5. Chcete-li doplnit olej, vyšroubujte zátku proti směru hodinových ručiček z plnicího hrdla oleje.

6. a vyjměte zástrčku.

7. Naplňte motor olejem a kontrolujte jeho hladinu pomocí ukazatele (měrky). Před vyjmutím ukazatele počkejte 2-3 minuty, aby mohl olej vytéct do klikové skříně.

K přidání oleje použijte nálevku. Pokud nemáte, můžete použít trychtýř vyrobený z plastové láhve.

Zajímavé:
Kolik stojí pojištění Škody na praktik.

8. Poté, co hladina oleje dosáhne požadované úrovně, utáhněte uzávěr plnicího hrdla a rozlitý olej odstraňte čistým hadříkem.

Kontrola hladiny motorového oleje na Škodě Rapid. Údržba a péče

Všeobecné informace Škoda Rapid. Kontrola hladiny motorového oleje. Obrázek 1

Online průvodce opravami aut

Ujistěte se, že vůz stojí na vodorovném povrchu.

Otevřete kapotu motoru.

Po několika minutách vyjměte ukazatel hladiny oleje.

Po otření ukazatele hladiny oleje čistým hadříkem jej znovu zasuňte do kontrolního otvoru až na doraz, poté ukazatel znovu vytáhněte a odečtěte hladinu oleje.

Hladina oleje v oblasti (a)

Olej nelze přidat.

Hladina oleje v sekci (b)

Můžete přidat olej. Může se stát, že hladina oleje dosáhne oblasti (a).

Hladina oleje v oblasti (c)

Olej musí být přidán dostatečně, aby hladina oleje dosáhla oblasti (b).

Je normální, že motor spotřebovává trochu oleje. Spotřeba oleje může být v závislosti na způsobu jízdy a provozních podmínkách až 0,5 l/1000 km. Během prvních 5 kilometrů může být spotřeba vyšší.

Z tohoto důvodu musíte v pravidelných intervalech kontrolovat hladinu motorového oleje, nejlépe při každém doplňování paliva nebo před každou relativně dlouhou cestou.

Všeobecné informace Škoda Rapid. Kontrola hladiny motorového oleje. Obrázek 2

V případě zvláště velkého zatížení motoru, například při jízdě na dlouhé vzdálenosti po dálnici v létě, při jízdě s přívěsem nebo průjezdu horskými průsmyky, se doporučuje udržovat hladinu oleje v části (a), ale ne výše. Příliš nízká hladina oleje je signalizována kontrolkou na přístrojové desce „Množství motorového oleje“. V takovém případě co nejdříve změřte hladinu oleje měrkou. Přidejte odpovídající množství oleje.

  • Hladina oleje by za žádných okolností neměla stoupnout nad část (a). Nebezpečí znehodnocení katalyzátoru výfukových plynů.
  • Pokud z jakéhokoli důvodu nejste schopni zajistit dostatečné množství motorového oleje, nepokračujte v jízdě s vozidlem. Vypněte motor a vyhledejte pomoc v kvalifikovaném servisu.
Zajímavé:
Kolik modelů aut je aktuálně nabízeno na skoda.

Video k materiálu

Škoda Rapid 2G: Proč ji miluji? čemu nerozumím? Co chybí?
Výměna rozvodového řemene na Škodě Rapid.
Skryté funkce Škody Rapid obcházejí prodejce. Jak používat ELM 327.

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button