Vw passat b3

Jak provést geometrii kol na Volkswagen Passat B3

Optimálního dynamického výkonu a minimálního opotřebení lze dosáhnout pouze s perfektní geometrií kol. V případě abnormálního opotřebení pneumatik, stejně jako v případě nevyhovující jízdní stability – špatná stabilizace při přímém pohybu a špatné vlastnosti řízení v zatáčce – musíte kontaktovat servis, aby opticky určili parametry podvozku. Měření podvozku lze provádět pouze pomocí vhodného měřicího systému. Proto se zde omezíme na popis hlavních parametrů stanovených při měření.

Sbíhavost a odklon / boční a podélný sklon královského čepu

Sbíhavostí kol se rozumí rozdíl ve vzdálenostech měřených před a za řízenými koly ve výšce jejich osy otáčení od vozovky. Přední kola by měla mít zpravidla kladnou sbíhavost, protože v důsledku odklonu a valivého odporu se při přímočarém pohybu mírně odvalují, protože v ložiskách náboje kola, závěsech a kloubech spojovací tyče jsou menší mezery. Pozitivní sbíhavost omezuje tendenci kol odvalovat se ven. Při kladné sbíhavosti kol je vzdálenost mezi koly vpředu menší než vzdálenost vzadu. S negativní sbíhavostí kol bude naopak menší vzdálenost mezi koly vzadu.

Vozy VW PASSAT jsou vybaveny nulovou sbíhavostí kol (0°). Vezměte prosím na vědomí, že u vozidel s posilovačem řízení lze seřízení sbíhavosti provádět pouze na pravé spojovací tyči.

Odklon kol a boční sklon rejdového čepu snižují přenos rázového zatížení z vozovky do řízení a udržují minimální moment tření mezi koly a vozovkou při zatáčení.

Odklon kola je sklon roviny předního kola vůči svislé rovině (na obrázku je pozitivní odklon se sklonem roviny kola pod úhlem a). Vozy VW PASSAT mají negativní úhel odklonu. Předepsaný úhel odklonu je -1°20’±20′; pokud je k dispozici motor, výkon je 150 koní. a motor VR6: -1°10±20′: pro vozidla určená pro jízdu v terénu: -1°±20′. Nastavení úhlu odklonu kola lze provést pouze na spojení pouzdra ložiska náboje kola se vzpěrou tlumiče,

Zajímavé:
Jak správně vyměnit těsnění dříku ventilu na vw passat b3 1989.

Příčný sklon kingpinu je charakterizován úhlem p mezi osou kingpinu a vertikálou, procházející bodem kontaktu pneumatiky s vozovkou, při pohledu ve směru pohybu vozu.

Úhel odklonu a úhel bočního náklonu rejdového čepu mají společný vliv na tzv. nájezdové rameno – vzdálenost mezi středem nosné plochy pneumatiky volantu a průsečíkem osy rejdového čepu silnice. Čím menší je vjezdové rameno, tím snáze se vůz řídí.

Výrazně slábnou i rázy přenášené z vozovky do řízení.

Podélný sklon kingpinu je charakterizován úhlem mezi osou kingpinu a vertikálou, procházející bodem kontaktu pneumatiky s vozovkou, při pohledu ve směru kolmém na směr pohybu vozidla.

Podélný sklon kingpinu má úměrný vliv na přímost předních kol. Mírný podélný sklon kingpinu způsobuje odchylku od přímého pohybu na špatné silnici nebo při bočním větru a také nutí řízení, aby se po zatáčení úplně nevrátilo do neutrální polohy.

Nastavení

  • tlak v pneumatikách odpovídá předepsané hodnotě,
  • Zcela rovný horizontální povrch pro měření.
  • Auto je vyložené.
  • Vůz je předběžně silně elasticky deformován.
  • Řízení je správně seřízeno.
  • Žádné nepřijatelné vůle v převodce řízení.
  • Žádné nepřijatelné vůle v závěsech kol.

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button