Volkswagen passat b6

Jak zapnout klimatizaci passat b6

Prodej pneumatik. Nakupujte ojeté pneumatiky za velmi nízkou cenu.

Jsme rádi, že vás vidíme na stránkách Passat Clubu!
Zde najdete nepřetržitou komunikaci, fórum,
klubová setkání, slevy u partnerů klubu,
a jen vřelá komunikace mezi přáteli.
To vše je Passat-Club!

» hlavní stránka encyklopedie návod VW Passat B6 – oprava a provoz

Instrukce

Vozy VW Passat B6 mohou být vybaveny systémem HVAC s manuálním nebo automatickým ovládáním
lenost. Klimatizace (A/C) také není instalována na všech modelech. Místa ovládání systému HVAC

18.1a Ruční HVAC jednotka
1 Regulátor teploty
2 Přepínač ekonomického režimu
3 Spínač vyhřívání zadního okna
4 Přepínač režimu cirkulace vzduchu
5 Spínač přídavného topení nebo vyhřívání čelního skla
6 Ovládací spínač distribuce vzduchu
7 Ovládání rychlosti ventilátoru

18.1b HVAC jednotka s automatickým ovládáním
1/6 Nastavte indikátor teploty vzduchu na levé/pravé straně kabiny
2 Přepínač režimu cirkulace vzduchu
3 Obličejový spínač vzduchu
4 Nožní spínač vzduchu
5 Spínač průtoku vzduchu
7 Spínač odmlžování nebo vyhřívání čelního skla
8 Spínač vyhřívání zadního okna
9/15 Regulátor teploty na levé/pravé straně kabiny
10 Ovládání rychlosti ventilátoru
11 Spínač (ON/OFF) systému HVAC, přídavného topení nebo režimu „DUAL“ (DUAL)
12 Spínač pro odmlžování čelního skla ([pO6.tif]) nebo pomocný řídicí systém (ON/OFF)
13 Přepínač automatického režimu
14 Přepínač ekonomického režimu

Vzduch je nasáván přes mřížku kapotáže čelního skla a vstupuje do kabiny, prochází filtrem, a pokud je topení zapnuté, přes jeho chladič. Pro přívod vzduchu do kabiny slouží deflektory, kterými můžete regulovat směr a intenzitu proudění vzduchu. Intenzita se nastavuje otočnými ovladači (č. 6 na obrázku 14.1) umístěnými vedle deflektorů. Maximální účinnosti systému je dosaženo při plně otevřených deflektorech.
V případě potřeby lze vypnout přívod venkovního vzduchu, např. pro zamezení pronikání nepříjemných pachů do kabiny nebo pro rychlé ohřátí/ochlazení vzduchu v kabině. K tomuto účelu použijte přepínač režimu cirkulace. Když je však zapnutý cirkulační režim, vzduch v kabině rychle zatuchne a okna se mohou zamlžit, neměli byste tento režim používat příliš dlouho.
Systém HVAC funguje pouze při běžícím motoru a zapnutém ventilátoru. Maximální účinnosti topného systému je dosaženo při zahřátém motoru.

Zajímavé:
Jak demontovat loketní opěrku na vw passat b6.

Vyhřívané zadní sklo a čelní sklo

Vyhřívání oken funguje pouze při běžícím motoru a zapíná/vypíná se pomocí odpovídajícího spínače s vestavěným K/L. Topení se automaticky vypne 10 minut po zapnutí nebo opětovným stisknutím spínače.

Ekonomický režim

Když je zapnutý ekonomický režim (svítí K/L ve spínači), K/V se vypne, stejně jako při vhodné konfiguraci přídavné topení a předehřívání motoru.

Režimy cirkulace vzduchu a přívodu ventilace

Když je režim cirkulace vzduchu zapnutý (K/L v příslušném spínači svítí), vzduch v interiéru vozu cirkuluje v uzavřené smyčce. Vzduch z vnějšku vozu není přiváděn do kabiny. Režim cirkulace by se měl používat při jízdě po prašných cestách nebo v hustém provozu, aby se do kabiny nedostal prach, nepříjemné pachy a výfukové plyny. Cirkulační režim navíc umožňuje výrazně urychlit pokles teploty v kabině při použití A/V. Poznámka: Nezapínejte režim cirkulace vzduchu na dlouhou dobu, protože Současně se vzduch v interiéru vozu zatuchne a na oknech se objeví kondenzace.
Režim přívodní ventilace (K/L ve spínači cirkulace nesvítí) je normálním provozním režimem systému HVAC.
Poznámka: Cirkulační režim se automaticky vypne při zvolení odmlžovače čelního skla a vypne se při couvání nebo při mytí čelního skla, aby se do kabiny nedostal vzduch obsahující nepříjemný zápach kapaliny do ostřikovačů.
Poznámka: V autě byste neměli kouřit, když je zapnutý cirkulační režim, protože částice tabákového kouře se usazují na A/V výparníku a v budoucnu bude obtížné zbavit se nepříjemného zápachu v kabině.

Režimy distribuce vzduchu

Vzduch je nasměrován na čelní sklo;
Vzduch směřuje k nohám;
Vzduch směřuje částečně k nohám, částečně k čelnímu sklu;
Vzduch směřuje k obličeji;

Klimatizace (A/V)

A/V systém je navržen tak, aby zajistil, že teplota vzduchu v kabině je nižší než teplota venkovního vzduchu. Když je systém K/V zapnutý (když je spínač K/L vypnutý v ekonomickém režimu), spotřeba paliva se zvyšuje. Pro zkrácení doby používání klimatizace se doporučuje nejprve vypustit teplý vzduch z kabiny otevřením dveří a také zabránit vnikání teplého venkovního vzduchu do kabiny během provozu klimatizace (otevřenými okny).
Chcete-li ze svého systému klimatizace vytěžit maximum, mějte při používání zavřená okna a střešní okno. Mějte na paměti, že ochlazený vzduch je odvlhčen, takže C/V lze použít k odstranění kondenzace ze skla. Abyste udrželi A/V systém v provozuschopném stavu, zapněte jej alespoň jednou za měsíc na 10 minut.
Klimatizace se zapne, když je vypnutý ekonomický režim, nebo automaticky v následujících případech:
• Při použití automatického režimu k udržení nastavené teploty;
• Když je zapnuté odmlžování čelního skla a venkovní teplota je nad +3’C.

C/V se nezapne, pokud:
• Motor neběží;
• Ventilátor je vypnutý;
• Venkovní teplota pod +3’С;
• AC kompresor je dočasně deaktivován z důvodu přehřátí motoru;
• Vypadla pojistka systému HVAC;
• Existují další problémy se systémem HVAC.

Duální režim

Zajímavé:
Kde je diagnostický konektor umístěn v passat b6.

Když je zapnutý režim „DUAL“ (K/L ve spínači je zapnuto), můžete nastavit různé teploty pro levou a pravou část interiéru vozu. Jinak je pravá strana nastavena na stejnou teplotu jako levá strana.

Funkce automatického systému HVAC

Automaticky řízený systém HVAC může pracovat v automatickém nebo manuálním režimu ovládání.
В automatický režimu (svítí K/L ve spínači AUTO), teplota, přívod vzduchu a distribuce vzduchu jsou regulovány tak, aby bylo v co nejkratším čase dosaženo nastavené teploty a následně udržována na nastavené úrovni a teplota pro levá a pravá strana vozu je regulována samostatně. V tomto režimu tedy stačí nastavit požadovanou teplotu. Doporučuje se nastavit teplotu v kabině na 22°C. Automatický režim se vypne, pokud ručně změníte distribuci proudu vzduchu nebo rychlost ventilátoru, ale regulace teploty pokračuje.
В ručně režimu (K/L v přepínači AUTO je zapnutý), může řidič a spolujezdec nastavit teplotu, přívod a distribuci proudu vzduchu ručně.
V obou režimech je nastavená teplota zobrazena na indikátorech. Pokud je teplota nastavena pod +16’C nebo nad +29.5°C, na indikátoru se objeví „LO“ nebo „HI“, což znamená, že systém pracuje na maximální chladicí nebo topný výkon. V tomto případě není teplota regulována.
Chcete-li přepínat mezi údaji indikátoru v ‚F a ‚C, podržte tlačítka ECON a AUTO.

Přídavné topení

Při odpovídající výbavě zajišťuje přídavné topení ohřev vzduchu v kabině bez ohledu na teplotu motoru, a to jak při jízdě, tak při parkování. K zapnutí/vypnutí přídavného topení se používá spínač s vestavěným K/L, jehož činnost indikuje zapnutí ohřívače. K ovládání topení můžete také použít příslušnou klíčenku s dálkovým ovládáním.

18.2 Klíčenka s dálkovým ovládáním pro přídavné topení

Systémy vytápění, ventilace a klimatizace (HVAC).

Rýže. 1.64. Manuální ovládání topení: 1 – regulátor teploty; 2 – přepínač ekonomického režimu; 3 – spínač vyhřívání zadního okna; 4 – přepínač režimu cirkulace vzduchu; 5 – spínač přídavného topení nebo vyhřívání čelního skla; 6 – spínač ovládání rozvodu vzduchu; 7 – regulátor otáček ventilátoru

Zajímavé:
Jak otevřít dveře na passatu b6, pokud jsou zavřené.

Rýže. 1.65. Automatické ovládání topení: 1,6 – ukazatel nastavené teploty vzduchu na levé/pravé straně kabiny; 2 – přepínač režimu cirkulace vzduchu; 3 – spínač pro přívod vzduchu k obličeji; 4 – spínač pro přívod vzduchu k nohám; 5 – spínač přívodu rozptýleného vzduchu; 7 – spínač foukání nebo vyhřívání čelního skla; 8 – spínač vyhřívání zadního okna; 9, 15 – regulátor teploty na levé/pravé straně kabiny; 10 – regulátor otáček ventilátoru; 11 – vypínač (ZAP/VYP) VZT systému, přídavného topení; 12 – spínač ofukování čelního skla nebo systému HVAC (ON/OFF); 13 – přepínač automatického režimu; 14 – přepínač ekonomického režimu

Rýže. 1.66. Schéma přívodu vzduchu do interiéru vozu

Vozy VW Passat B6 mohou být vybaveny systémem HVAC s manuálním nebo automatickým ovládáním. Klimatizace také není instalována na všech modelech. Umístění ovládacích prvků systému HVAC je znázorněno na obrázcích 1.64–65.

Vzduch je nasáván přes mřížku kapotáže čelního skla a vstupuje do kabiny, prochází filtrem, a pokud je topení zapnuté, přes jeho chladič. Pro přívod vzduchu do kabiny slouží deflektory, kterými můžete regulovat směr a intenzitu proudění vzduchu. Intenzita se nastavuje otočnými ovladači umístěnými vedle deflektorů. Maximální účinnosti systému je dosaženo při plně otevřených deflektorech. V případě potřeby lze vypnout přívod venkovního vzduchu, např. pro zamezení pronikání nepříjemných pachů do kabiny nebo pro rychlé ohřátí/ochlazení vzduchu v kabině. K tomuto účelu použijte přepínač režimu cirkulace. Když je však zapnutý cirkulační režim, vzduch v kabině rychle zatuchne a okna se mohou zamlžit – tento režim byste neměli používat příliš dlouho.

Systém HVAC funguje pouze při běžícím motoru a zapnutém ventilátoru. Maximální účinnosti topného systému je dosaženo při zahřátém motoru.

Zajímavé:
Jak zjistit verzi motoru passat b6.

Vyhřívané zadní sklo a čelní sklo

Vyhřívání oken funguje pouze při běžícím motoru a zapíná/vypíná se pomocí odpovídajícího spínače s vestavěným K/L. Topení se automaticky vypne 10 minut po zapnutí nebo opětovným stisknutím spínače.

Režimy cirkulace vzduchu a přívodu ventilace

Když je režim cirkulace vzduchu zapnutý (K/L v příslušném spínači svítí), vzduch v interiéru vozu cirkuluje v uzavřené smyčce. Vzduch z vnějšku vozu není přiváděn do kabiny. Režim cirkulace by se měl používat při jízdě po prašných cestách nebo v hustém provozu, aby se do kabiny nedostal prach, nepříjemné pachy a výfukové plyny. Cirkulační režim navíc umožňuje výrazně urychlit pokles teploty v kabině při použití A/V.

Pozor: Nezapínejte režim cirkulace vzduchu na delší dobu, protože Současně se vzduch v interiéru vozu zatuchne a na oknech se objeví kondenzace.

Režim přívodní ventilace (K/L ve spínači cirkulace nesvítí) je normálním provozním režimem systému HVAC.

Poznámka: Režim cirkulace se automaticky vypne, když je zvolen odmlžovač čelního skla a vypne se při couvání nebo při mytí čelního skla, aby se zabránilo vniknutí vzduchu obsahujícího nepříjemný zápach kapaliny ostřikovačů do prostoru pro cestující.

Poznámka: V autě byste neměli kouřit, když je zapnutý cirkulační režim, protože částice tabákového kouře se usazují na A/V výparníku a v budoucnu bude obtížné zbavit se nepříjemného zápachu v kabině.

Klimatizace

Klimatizace doplňuje systém vytápění a ventilace a ochlazuje vzduch uvnitř vozidla.

Chladicí jednotka funguje pouze při běžícím motoru, teplotě venkovního vzduchu nad +5 °C a při zapnutém ventilátoru na jeden ze stupňů 1–4 spínače B.

Po zapnutí chladicí jednotky klesá nejen teplota vzduchu v kabině, ale i jeho vlhkost. Díky tomu se při vysoké vlhkosti venkovního vzduchu i v chladném období zlepšuje pohoda řidiče i cestujících a zabraňuje se zamlžování skel.

Zajímavé:
Jak funguje topný odpor podložky vw passat b6.

Ekonomický provoz klimatizace

  • pokud se interiér stojícího vozu vlivem slunečního záření velmi zahřívá, doporučuje se na krátkou dobu otevřít okna nebo dveře, aby se vůz vyvětral;
  • Ujistěte se, že když je klimatizace v provozu, teplý venkovní vzduch neproniká do interiéru vozu, například otevřeným oknem;
  • Pokud lze požadované teploty vzduchu uvnitř vozu dosáhnout bez zapnutí klimatizace, je lepší zvolit režim pro přívod čerstvého vzduchu do vozu.

Poruchy klimatizace

Pokud se chladicí kapacita klimatizace snížila, musíte ji vypnout a kontaktovat odborníka.

  • teplota venkovního vzduchu pod +5°C;
  • pojistka je spálená;
  • Klimatizace se dočasně vypnula kvůli příliš vysoké teplotě chladicí kapaliny.

Obecné pokyny

Pokud nebyla klimatizace delší dobu zapnutá, může se při jejím zapnutí objevit nepříjemný zápach v důsledku nahromadění různých druhů usazenin na výparníku. Abyste se vyhnuli vzniku nepříjemného zápachu, měli byste klimatizaci zapnout – také v chladném období – alespoň jednou za měsíc na nejvyšší stupeň ventilátoru. Zároveň nakrátko otevřete jedno z oken.

Při zapnutém režimu recirkulace vzduchu se v autě doporučuje nekouřit, protože částice obsažené v tabákovém kouři se usazují ve výparníku klimatizace. To vede k tomu, že vzduch přiváděný do kabiny bude mít po dlouhou dobu zápach tabákového kouře, kterého se lze s velkými obtížemi zbavit a vynaložit značné množství peněz na výměnu výparníku.

Při vysokých teplotách a vysoké vlhkosti venkovního vzduchu může z výparníku odkapávat kondenzát a tvořit pod vozem louži. To je normální jev a nejedná se o známku netěsnosti v systému.

Aby topení, ventilace a klimatizace fungovaly spolehlivě, je nutné udržovat otvor pro přívod čerstvého vzduchu umístěný před čelním sklem bez ledu, sněhu a listí.

Zajímavé:
Jak funguje passat b6 2.0 150 hp.

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button