Kia sportage 3

Jak rozebrat topení na tlumiči Kia Sportage 3

Průvodce | Kia Sportage 3. SYSTÉM VENTILACE A TOPENÍ S AUTOMATICKOU ŘÍDÍCÍ JEDNOTKOU

Systém vytápění, ventilace a klimatizace může pracovat ve dvou režimech: automatickém a manuálním.

V režimu automatického ovládání proveďte následující.

1. Stiskněte tlačítko „AUTO“ spínače 2 (obr. 1.11) pro automatický režim ovládání topení, ventilace a klimatizace. V tomto případě jsou režimy přívodu vzduchu automaticky ovládány přes trysky v přístrojové desce, do spodní části kabiny a na čelní sklo (nebo přes trysky v přístrojové desce a do spodní části kabiny), jak stejně jako otáčky ventilátoru vzduchového kompresoru a kompresoru klimatizace.

VAROVÁNÍ
V automatickém režimu funguje systém topení, ventilace a klimatizace na základě informací získaných z fotosenzoru instalovaného na přístrojové desce. Nikdy neblokujte tento senzor cizími předměty (knihami, dokumenty atd.).
2. Zapněte režim dvouzónové regulace mikroklimatu stisknutím tlačítka „DUAL“ přepínače 8. Na displeji 5 se rozsvítí „DUAL“. Při dalším stisknutí tlačítka se režim dvouzónového ovládání vypne a nápis na displeji zhasne. Systém se přepne z dvouzónového provozu na jednozónový se stejnou teplotou na levé i pravé straně prostoru pro cestující.

Pokud je zóna řidiče nastavena na režim maximálního chlazení (Lo), režim dvouzónové klimatizace se automaticky vypne.

Rýže. 1.11. Automatická řídicí jednotka pro dvouzónový systém vytápění (klimatizace) a vnitřní ventilace: 1,7 – regulátory teploty vzduchu vstupujícího do kabiny; 2 — spínač pro automatický provoz klimatizace; 3 — přepínače provozních režimů elektrického ventilátoru dmychadla; 4 — spínače distribuce proudu vzduchu; 5 — displej; 6 — spínač intenzivního přívodu vzduchu na čelní sklo a sklo předních dveří; 8 — spínač pro provoz dvouzónového systému; 9 — spínač vyhřívání skla zadních dveří; 10 — přepínač režimu recirkulace; 11 — spínač klimatizace; 12 – spínač systému topení a klimatizace

Zajímavé:
Jak umístit zapalovací jednotku do světlometu Kia Sportage 3.

3. Pomocí ovládacích knoflíků 1 a 7 nastavte požadovanou teplotu vzduchu vstupujícího do prostoru pro cestující na straně předního spolujezdce a na straně řidiče. Při otočení rukojetí do krajní pravé polohy teplota stoupne na maximální možnou hodnotu (HI), při otočení do krajní levé polohy teplota klesne na minimální hodnotu (Lo) a změna teploty je plynulá.

Pro dosažení co nejpohodlnějších podmínek by rozdíl mezi nastavenými hodnotami teploty v levé a pravé části kabiny neměl překročit 4 C.
Displej 5 zobrazí zvolenou teplotu.

V režimu ručního ovládání systém HVAC pracuje sekvenčně podle pořadí, ve kterém jsou vybrány spínače a ovládací prvky. Funkce regulátorů a spínačů, které nejsou zapojeny, jsou řízeny automaticky.

1. Pomocí přepínacích tlačítek pro 3 provozní režimy elektrického ventilátoru mění dmychadlo rychlost otáčení elektrického ventilátoru. Když stisknete tlačítko na horním spínači, rychlost otáčení se postupně zvyšuje a když stisknete tlačítko na spodním spínači, sníží se. V tomto případě se na displeji 5 bude postupně měnit stupeň zastínění na stupnici provozní intenzity dmychadla.
POZNÁMKA

2. Zapněte režim dvouzónové regulace mikroklimatu stisknutím tlačítka „DUAL“ přepínače 8. Na displeji 5 se rozsvítí „DUAL“. Při dalším stisknutí tlačítka se režim dvouzónového ovládání vypne a nápis na displeji zhasne. Systém se přepne z dvouzónového provozu na jednozónový se stejnou teplotou na levé i pravé straně prostoru pro cestující.

3. Pomocí knoflíků 7 a 1 teploty vzduchu vstupujícího do prostoru pro cestující nastavte požadovanou teplotu vzduchu vstupujícího do prostoru pro cestující na straně předního spolujezdce a řidiče.

4. Pro ochlazení vzduchu vstupujícího do interiéru vozu stiskněte tlačítko spínače klimatizace 11 – v něm se rozsvítí kontrolka. Chcete-li klimatizaci vypnout, stiskněte tlačítko znovu – kontrolka zhasne.

Zajímavé:
Co může zaklepat na přední část vozu Kia Sportage 3.

5. Pomocí 4 tlačítek spínače distribuce proudu vzduchu se změní směr proudění vzduchu. Stisknutím odpovídajícího tlačítka nebo několika tlačítek současně v požadované kombinaci vyberte jednu ze čtyř možností:

— přívod vzduchu do horní části kabiny (přes boční a středové trysky přístrojové desky);

— přívod vzduchu do horní a spodní části kabiny (přes boční a centrální trysky přístrojové desky a také přes spodní trysky krytu topení);

— přívod vzduchu do spodní části kabiny (přes spodní trysky krytu topení);

— přívod vzduchu do horní části kabiny a na čelní sklo (přes boční a středové trysky přístrojové desky a trysky ofukovačů čelního skla). Současně se podle zvolených kombinací rozsvítí kontrolky v tlačítkách a na displeji se zobrazí ikona distribuce proudu vzduchu.

6. Pomocí tlačítka přepínače režimu recirkulace 10 vyberte režimy přívodu vzduchu: recirkulace nebo venkovní. Když stisknete tlačítko spínače, aktivuje se režim recirkulace, venkovní vzduch nevniká do kabiny a ventilátor dmychadla cirkuluje vzduch uvnitř kabiny. Současně se rozsvítí kontrolka ve spínacím tlačítku. Tento režim slouží k rychlému vyhřátí interiéru v chladném období, stejně jako při zvýšené prašnosti a znečištění okolního vzduchu plyny. Když znovu stisknete tlačítko 10, režim recirkulace se vypne a kontrolka v tlačítku zhasne.

Nedoporučuje se zapínat režim recirkulace na delší dobu za jízdy, protože to obvykle vede k zamlžování skel.

7. Pro rychlé odstranění vlhkosti nebo námrazy z čelního skla a skla předních dveří při vysoké vlhkosti vzduchu stiskněte spínací tlačítko 6 pro intenzivní přívod vzduchu na čelní sklo a sklo předních dveří. Pokud je venkovní teplota vyšší než 2 °C, klimatizace se automaticky spustí, aby ji ochladila.

Když je venkovní teplota nižší

Zajímavé:
Proč selhávají tyčky stabilizátoru Kia Sportage 3.

2 C se klimatizace nezapne.

8. Pro rychlé odstranění zamlžení zadního okna stiskněte tlačítko 9 spínače vyhřívání zadního okna. Po stisknutí spínacího tlačítka (motor musí běžet) se zapne elektricky vyhřívané sklo a zároveň se rozsvítí kontrolka v tlačítku. Po dalším stisknutí tlačítka se topení vypne a kontrolka zhasne.

Topné těleso odebírá hodně proudu, takže aby nedošlo k nadměrnému vybití baterie, zapínejte topení za chodu motoru a pouze na dobu nezbytně nutnou k odmlžení skla.

Aby nedošlo k poškození topných vláken, nepoužívejte k čištění vnitřku skla škrabky nebo jiné ostré předměty ani čisticí prostředky obsahující abraziva.

Pro účinnější větrání a vytápění při rychlosti vozidla nižší než 50 km/h a při projíždění zvláště prašných úseků silnic se zavřenými okny (pro vytvoření nadměrného tlaku vzduchu v kabině a zabránění nasávání prachu) doporučujeme zapnutím spínače ventilátoru topení na nízkou nebo maximální rychlost.

Chcete-li rychle odstranit zamlžení zadního okna a zbavit je ledu a sněhu, zapněte vyhřívané sklo.

Pokud klimatizaci delší dobu nepoužíváte, je potřeba ji jednou týdně krátce zapnout při běžícím motoru, aby se obnovila vrstva maziva na dílech kompresoru a těsnění.

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button