Škoda Fabia

Jak demontovat plastový panel bezpečnostního pásu na Škodě Fabia

13.25 Demontáž a instalace součástí bezpečnostních pásů

1. Odpojte záporný kabel od baterie.
2. Demontujte příslušné přední sedadlo (viz oddíl Demontáž a montáž sedadel).
3. Vypáčením sejměte ozdobný kryt z horní kotvy bezpečnostního pásu, poté odšroubujte kotevní šroub a odpojte pás od regulátoru výšky.

4. Odstraňte šroub zajišťující horní panel vnitřního obložení sloupku dveří, poté vypáčte a sejměte panel.

7. Odšroubujte spodní kotevní šroub bezpečnostního pásu (zkuste si zapamatovat pořadí, ve kterém jsou podložky instalovány), poté uvolněte pás z prahu a vyjměte distanční vložku z kotevní desky.

Přední bezpečnostní pásy – modely s automatickými napínači pásů

1. Dodržujte postupy popsané v odstavcích 1 až 7.

5. Odstraňte svorku(y) zajišťující napínací lanko ke karosérii, poté vyjměte šroub zajišťující napínací buben a vyjměte sestavu bezpečnostního pásu z vozidla.

Zadní bezpečnostní pásy

1. Demontujte sestavu zadního sedadla (viz oddíl Demontáž a montáž sedadel).
2. Odšroubujte spodní kotevní šroub upevňující bezpečnostní pás k podlaze, odstraňte distanční pouzdra a podložku nainstalovanou mezi kotevní deskou pásu a podlahovým panelem.

5. Uvolněte polici zavazadlového prostoru z jejích držáků a vyjměte ji. U modelů Station Wagon také odstraňte přední část police.

10. U modelů Station Wagon sejměte přístupový kryt z bočního obložení zavazadlového prostoru, poté odstraňte upevňovací šrouby a sejměte panel z vozidla. Povolte šroub zajišťující panel zadního sloupku.

Přezka předního bezpečnostního pásu

Přezka zadního bezpečnostního pásu

Montáž probíhá v opačném pořadí. Vezměte prosím na vědomí následující body:

reklama
Návrh a vývoj webových stránek

Webmixer

Po vypršení autorských práv, v Rusku je tato doba 50 let, se dílo stává veřejnou doménou. Tato okolnost umožňuje volné nakládání s dílem při respektování osobních nemajetkových práv – práva autorského, práva na jméno, práva na ochranu před jakýmkoli zkreslením a práva na ochranu dobré pověsti autora – neboť tato práva jsou chráněna na dobu neurčitou.

Zajímavé:
Jak připojit modul rmd-5m ke Škodě Fabia.

© Auto manuály. Veškeré informace uvedené na této stránce jsou majetkem projektu nebo jiných uvedených autorů.

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button